blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: October 31- Eve of SOLEMNITY OF ALL SAINTS on November 1 ---- Halloween is a pagan, anti-christian feast

Monday, November 01, 2010

October 31- Eve of SOLEMNITY OF ALL SAINTS on November 1 ---- Halloween is a pagan, anti-christian feastOctober 31st is EVE OF SOLEMNITY OF ALL SAINTS - November 1st

Ben Sira 7:36 In whatever you do, remember your last days, and you will never sin.
Bin Sirak 7:36 F'kull ma tagħmel ftakar fi tmiemek, u ma għandek tidneb qatt.


Pope Francis: Christian life is a constant battle against the devil


 
Radju Marija Malta - Patri Elija Vella OFM Conv. - Dwar il-Halloween - Published on October 24, 2016
( https://www.facebook.com/radjumarijamalta/videos/1448340561862615/ )
 

                            Catholic Comment in Maltese - IL-HALLOWEEN - Fr. Ray Toledo

The History of All Saints and All Souls Days- Extended Version
 
 
 
 

 
 
 
Litany of the Saints John Becker

 
 
 
 
The Litany of the Saints - (Litaniae Sanctorum)
A traditional chant in the Catholic Church that praises God and his saints.


 
 
 
 
 
><> ><> ><> ><> ><> ><> ><>

1 Corinthians 10:20 ... do not have fellowship with devils
1 Korintin 10:20 ... ma rridx li intom tidħlu f'għaqda mad-demonji

Vade Retro - "Halloween. L'inganno tenebroso"  
Ex-satanista mette in guardia dai pericoli di Halloween  


 

 

><>     ><>     ><>

 
 


Oct 31 - Homily: Holy Halloween - The Eve of ALL SAINTS DAY, Nov 1st.


HALLOWEEN!  Festa  pagana, anti -kristjana
(open or save document from) Diocesan Commission on occult and Satanism - Kummissjoni Djocesana dwar l-okkult u s-satanizmu
http://www.kosmalta.org/documents.html
--- On 5th October 2005 the Diocesan Commission on Occult and Satanism expressed itself through a press release

[DOC]HALLOWEEN - www.kosmalta.org/HALLOWEEN.doc


            also read...

http://www.ucatholic.com/blog/the-catholic-origins-of-halloween/><>     ><>     ><>
 

 
Celebrating Solemnity of All Saints - Nov. 1st - from the eve - Oct. 31st 
Anchor of Hope


Il-Qaddisin Kollha - 1 ta' Novembru

How to obtain a plenary indulgence for the Holy Souls
A brief outline on how to obtain a plenary indulgence for the Holy Souls in Purgatory.

From November 1-8: visit a cemetery and pray for the poor souls.

On November 2: visit a church or an oratory and recite one Our Father and one Creed.
A partial indulgence can be obtained any time by visiting a cemetery and praying for the poor souls. The following prayer is especially recommended:

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.Eternal rest grant to them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen.

Six general rules for obtaining a plenary indulgence:

  1. State of grace at least when performing the indulgenced act.
  2. Complete detachment from sin, even venial sin.
  3. Confession (8 days before or after the indulgenced act).
  4. Communion (8 days before or after the indulgenced act).
  5. Prayers for the intentions of the Supreme Pontiff.
  6. Indulgenced act: a special good work with special conditions of place and time.
http://sspx.org/en/how-to-gain-indulgences-souls-in-purgatory

 
Quddiesa fil-Festa Solenni tal-Qaddisin Kollha - Streamed live on Nov 1, 2016 at St John's co-Cathedral in Valletta, Malta.THE GOSPEL:
Mt 5:1-12 -- Sermon on the Mount-The Beatitudes -- Id-diskors tal-muntanja-Il-bnedmin il-hienja
Mt 5:1-12a = NOVEMBER 1 - SOLEMNITY OF ALL SAINTS


5. Id-diskors tal-muntanja

[Mt:5:1] Kif ra l-folol, Ġesù tala' fuq il- muntanja, qagħad bilqiegħda, u resqu lejh id-dixxipli tiegħu. [Mt:5:2] Fetaħ fommu u qabad jgħallimhom u jgħid:

Il-bnedmin il-hienja
(Lq 6, 20-23)


[Mt:5:3] "Henjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.
[Mt:5:4] Henjin l-imnikkta, għax huma jkunu mfarrġa.
[Mt:5:5]Henjin ta' qalbhom ħelwa, għax huma jkollhom b'wirthom l-art.
[Mt:5:6] Henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx  tal-ġustizzja, għax huma jkunu mxebbgħin.
[Mt:5:7] Henjin dawk li jħennu, għax huma jsibu ħniena.
[Mt:5:8] Henjin dawk li huma safja f'qalbhom, għax huma jaraw 'l Alla.
[Mt:5:9] Henjin dawk li jġibu l-paċi, għax huma jissejjħu wlied Alla.
[Mt:5:10] Henjin dawk li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.
[Mt:5:11] Henjin intom, meta jgħajjrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija.

[Mt:5:12a] Ifirħu u thennew, għax ħlaskom kbir fis-smewwiet."...

&&&&&&&&&&&&
 

Mary opened Heaven and now we have All Saints Day
November 1st - Solemnity of All Saints - Pope: When people try to act like God, destruction follows --- & --- Mt 5:1-12 -- Sermon on the Mount-The Beatitudes -- Id-diskors tal-muntanja-Il-bnedmin il-hienja

http://medjugorjemalta.blogspot.com/2014/11/pope-when-people-try-to-act-like-god.html 

      
 
         
.