blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: JULY 14 (in USA on the 18th) - St. Camillus de Lellis - Servant of the Sick...nothing is impossible for God ! --- SAN KAMILLU DE LELLIS - 14 TA' LULJU

Tuesday, July 16, 2013

JULY 14 (in USA on the 18th) - St. Camillus de Lellis - Servant of the Sick...nothing is impossible for God ! --- SAN KAMILLU DE LELLIS - 14 TA' LULJU

 
Find out what inspired St. Camillus to start his religious Order - Published on 18 Jul 2014          
http://en.romereports.com To mark 400 years since the passing of St. Camillus, during the Sunday Angelus, Pope Francis said a few words to honour the man who founded the Order.  

 
 
 
 
14 TA’ LULJU
 
SAN KAMILLU DE LELLIS
Saċerdot: 1550-1614
 

San Kamillu twieled f’Bocchianco, l-Italja, fl-1550.  Tilef ’l ommu meta kellu tlettax il-sena.  Kiber bi spirtu avventuruż u ta’ sbatax-il sena ħalla d-dar u daħal suldat biex jiġġieled mal-Venezjani kontra t-Torok, iżda minħabba ferita li kellu f’siequ ħalla l-armata u daħal l-isptar ta’ San Ġakbu, f’Ruma.  Meta ħareġ mill-isptar raġa’ daħal suldat fl-armata ta’ Venezja u mar jiġġieled kontra t-Torok.  Meta ġie lura mill-ġlied, ħalla l-armata u tilef  kull ma kellu fil-logħob.  Biex ma jaqax jittallab daħal jaħdem mal-Kapuċċini ta’ Manfredonja fl-1574.
 
Wara xi ftit xhur ġie mpressjonat minn parir li tah il-Gwardjan tal-patrijiet, u beda biex jibdel ħajtu.
 
Fl-1575 huwa talab u ġie aċċettat bħala ajk, u hekk ħa l-libsa ta’ Kapuċċin.  Iżda billi l-ferita f’riġlu baqgħet tinkwetah, iddeċieda li jerġa’ jmur l-isptar ta’ San Ġakbu.  Hawn sab il-vokazzjoni tiegħu li jdur bil-morda.  Bid-dedikazzjoni u blabbilta’ tiegħu fix-xogħol rebaħ l-ammirazzjoni ta’ kulħadd, u wasal biex ġie maħtur Direttur ta’ l-isptar.
 
Bil-ħsieb li jipprovdi nies li jkunu kkwalifikati biex iduru bil-morda huwa ġabar nies miegħu li kienu lesti li jiddedikaw ruħhom għal dan ix-xogħol.  Sadanittant bil-għajnuna tal-konfessur tiegħu San Filippu Neri huwa sar saċerdot, fl-1584, meta kellu 34 sena.
 
Fl-istess sena waqqaf is-Soċjeta’ tal-Qaddejja tal-Morda.  Dawn il-patrijiet kienu mhux biss iduru bil-morda fl-isptarijiet, imma wkoll fil-ħabsijiet, fid-djar u fit-toroq speċjalment meta kienu jinqalgħu xi epidemji bħal ma hija l-pesta u kienu jmorru fuq il-fruntieri tal-battalji jduru bis-suldati feruti.  Kienu jġiebu salib aħmar meħjut mal-libsa fuq sidirhom.  Nistgħu ngħidu li kien San Kamillu li beda dak li llum insejħu s-Soċjeta’ tar-Red Cross u wkoll l-Ambulanza.
 
Fl-1607 huwa rriżenja minn Superjur ta’ l-Ordni minħabba saħħtu.  Miet f’Ruma fl-14 ta’ Lulju 1614 fil-għomor ta’ 64 sena.  Sa l-aħħar baqa’ jdur bil-morda minkejja l-ferita li kellu.
 
Ġie kkanonizzat fl-1746; il-Papa Ljun XIII ħatru flimkien ma’ San Ġwann ta’ Alla, Patrun ta’ l-infermieri.
 
Talba
Jalla Mulej, fuq il-kliem tiegħek stess, ”Kont marid u żortuni” (MT. 25:36), nagħrfu naraw lilek fil-morda, f’dawk loi jkunu qed isofru, u f’min ikollu b’żonn l-għajnuna tagħna.
 
 
 
 
Mt 25:36 "I was sick and you visited me. I was sick and you looked after me"

 
 
Born at Bucchianico, Abruzzo, 1550; died at Rome, 14 July, 1614. He was the son of an officer who had served both in the Neapolitan and French armies. His mother died when he was a child, and he grew up absolutely neglected. When still a youth he became a soldier in the service of Venice and afterwards of Naples, until 1574, when his regiment was disbanded. While in the service he became a confirmed gambler, and in consequence of his losses at play was at times reduced to a condition of destitution. The kindness of a Franciscan friar induced him to apply for admission to that order, but he was refused. He then betook himself to Rome, where he obtained employment in the Hospital for Incurables. He was prompted to go there chiefly by the hope of a cure of abscesses in both his feet from which he had been long suffering. He was dismissed from the hospital on account of his quarrelsome disposition and his passion for gambling. He again became a Venetian soldier, and took part in the campaign against the Turks in 1569. After the war he was employed by the Capuchins at Manfredonia on a new building which they were erecting. His old gambling habit still pursued him, until a discourse of the guardian of the convent so startled him that he determined to reform. He was admitted to the order as a lay brother, but was soon dismissed on account of his infirmity. He betook himself again to Rome, where he entered the hospital in which he had previously been, and after a temporary cure of his ailment became a nurse, and winning the admiration of the institution by his piety and prudence, he was appointed director of the hospital. While in this office, he attempted to found an order of lay infirmarians, but the scheme was opposed, and on the advice of his friends, among whom was his spiritual guide, St. Philip Neri, he determined to become a priest. He was then thirty-two years of age and began the study of Latin at the Jesuit College in Rome. He afterwards established his order, the Fathers of a Good Death (1584), and bound the members by vow to devote themselves to the plague-stricken; their work was not restricted to the hospitals, but included the care of the sick in their homes. Pope Sixtus V confirmed the congregation in 1586, and ordained that there should be an election of a general superior every three years. Camillus was naturally the first, and was succeeded by an Englishman, named Roger. Two years afterwards a house was established in Naples, and there two of the community won the glory of being the first martyrs of charity of the congregation, by dying in the fleet which had been quarantined off the harbour, and which they had visited to nurse the sick. In 1591 Gregory XIV erected the congregation into a religious order, with all the privileges of the mendicants. It was again confirmed as such by Clement VIII, in 1592. The infirmity which had prevented his entrance among the Capuchins continued to afflict Camillus for forty-six years, and his other ailments contributed to make his life one of uninterrupted suffering, but he would permit no one to wait on him, and when scarcely able to stand would crawl out of his bed to visit the sick. He resigned the generalship of the order, in 1607, in order to have more leisure for the sick and poor. Meantime he had established many houses in various cities of Italy. He is said to have had the gift of miracles and prophecy. He died at the age of sixty-four while pronouncing a moving appeal to his religious brethren. He was buried near the high altar of the church of St. Mary Magdalen, at Rome, and, when the miracles which were attributed to him were officially approved, his body was placed under the altar itself. He was beatified in 1742, and in 1746 was canonized by Benedict XIV. [Note: In 1930, Pope Pius XI named St. Camillus de Lellis, together with St. John of God, principal Co-Patron of nurses and of nurses' associations.]
http://www.newadvent.org/cathen/03217b.htm 
 
 
ST CAMILLUS de LELLIS
 
 


 
 
 
Wake up the world - Svegliate il mondo
 
Per l'Incontro mondiale per giovani consacrati e consacrate che si terrà a Roma dal 15 al 19 di settembre 2015, le Figlie di San Camillo hanno realizzato questo video sulla Vita Consacrata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.