blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: June 30 --- The first holy martyrs of the Roman Church

Tuesday, July 01, 2014

June 30 --- The first holy martyrs of the Roman Church

 
The First Holy Martyrs of the Roman Church 

 
June 30, (Proper Gospel)
Mt 24:4-13 -- Signs of the End of the Age, Persecution - Beware -- Il-bidu tat-tbatijiet

[Mt:24:4] U Ġesù weġibhom: "Araw li ħadd ma jqarraq bikom. [Mt:24:5] Għax għad jiġu ħafna f'ismi u jgħidu 'Jien hu l-Messija,' u jqarrqu b'ħafna nies. [Mt:24:6] Għad tisimgħu min jitkellem fuq gwerer u xnigħat ta' gwerer. Iftħu għajnejkom u titħawwdu xejn, għax dan jeħtieġ li jiġri, imma għadu m'huwiex it-tmiem. [Mt:24:7] Għax għad iqum ġens kontra ġens u saltna kontra saltna, ikun hawn ġuħ kbir, u l-art titheżheż f'ħafna bnadi. [Mt:24:8] Dan kollu jkun il-bidu ta' tbatija kbira. [Mt:24:9] Mbagħad jagħtukom f'idejn min iħabbatkom u joqtolkom; u l-ġnus kollha jsiru jobogħdukom minħabba f'ismi. [Mt:24:10] U jkun hemm ħafna li jitfixklu, li jittradixxu lil xulxin u jinbagħdu bejniethom. [Mt:24:11] Iqumu bosta profeti foloz u jqarrqu b'ħafna nies. [Mt:24:12] Joktor il-ħażen, u għalhekk l-imħabba tibred f'ħafna. [Mt:24:13] Imma min jibqa' jżomm sħiħ sa l-aħħar, dan isalva.
><>            ><>            ><>
 
Martyrs  
 

 

Rome commemorates martyrs from the first persecutionFind out where modern Christian martyrs are honoured in Rome  

.