blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: JULY 8 - The model of Christian Family - Ss. Aquila and Priscilla, friends of St Paul --- 8 ta' Lulju - Il-mudell ta' Familja Kristjana - S. Akwila u S. Prixxilla (Priska), ħbieb ta' San Pawl

Tuesday, July 08, 2014

JULY 8 - The model of Christian Family - Ss. Aquila and Priscilla, friends of St Paul --- 8 ta' Lulju - Il-mudell ta' Familja Kristjana - S. Akwila u S. Prixxilla (Priska), ħbieb ta' San Pawl 
 
 


Jewish tentmakers, who left Rome (Aquila was a native of Pontus) in the Jewish persecution under Claudius, 49 or 50, and settled in Corinth, where they entertained St. Paul, as being of their trade, on his first visit to the town (Acts 18:1 ff.). The time of their conversion to the Faith is not known. They accompanied St. Paul to Ephesus (Acts 18:18-19), instructed the Alexandrian Apollo, entertained the Apostle Paul at Ephesus for three years, during his third missionary journey, kept a Christian church in their house (1 Corinthians 16:19), left Ephesus for Rome, probably after the riot stirred up by the silversmith Demetrius (Acts 19:24-40), kept in Rome also a church in their house (Romans 16:3-5), but soon left that city, probably on account of the persecution of Nero, and settled again at Ephesus (2 Timothy 4:19). The Roman Martyrology commemorates them on 8 July. It is not known why Scripture several times names Priscilla before Aquila; the different opinions are given by Cornely, (Rom., 772). A number of modern difficulties based on the frequent change of residence of Aquila and Priscilla are treated by Cornely, (Romans 16:3-5).
http://www.newadvent.org/cathen/01661b.htm


18. Pawlu f'Korintu

[Atti:18:1] Wara dan, Pawlu ħalla Ateni u mar Korintu. [Atti:18:2] Hemm sab wieħed Lhudi minn Pontu, jismu Akwila, li kien għadu kemm wasal mill-Italja ma' martu Prixxilla; għax l-imperatur Klawdju kien ordna biex il-Lhud kollha jitilqu minn Ruma. Pawlu mar għandhom [Atti:18:3] u, billi kellu l-istess sengħa tagħhom, qagħad jaħdem magħhom. Is-sengħa tagħhom kienet li jagħmlu t-tined.

-----------------------------------------------------

Apollu jippriedka f'Efesu

[Atti:18:24] Wieħed Lhudi minn Lixandra, jismu Apollu, wasal Efesu. Kien raġel jinqala' biex jitkellem, u għaref fl-Iskrittura. [Atti:18:25] Kien mgħallem fit-Triq tal-Mulej, u kien jitkellem b'ħeġġa kbira u jgħallem fuq Ġesù, għad li kien jaf biss bil-magħmudija ta' Ġwanni. [Atti:18:26] Dan beda jitkellem bi qlubija kbira fis-sinagoga. Prixxilla u Akwila semgħuh; ħaduh magħhom u fissrulu t-Triq ta' Alla iktar bir-reqqa. [Atti:18:27] Billi hu ried imur l-Akaja, l-aħwa għamlulu l-qalb u kitbu lid-dixxipli biex jilqgħuh. Meta wasal hemm, bis-saħħa tal-grazzja li kellu, kien ta' għajnuna kbira għal dawk li kienu emmnu. [Atti:18:28] U bil-qawwa kollha kien jagħlaq ħalq il-Lhud quddiem kulħadd billi jurihom mill-Iskrittura li Ġesù hu l-Messija.

-----------------------------------------------------

mill-Ittra ta' San Pawl lir-Rumani


[Rum:16:3] Selluli għal Priska u Akwila, li ħadmu miegħi fi Kristu Ġesù, [Rum:16:4] għax huma wkoll issugraw ħajjithom għalija biex isalvawni; u mhux jien biss għandi għax nirringrazzjahom iżda wkoll il-knejjes kollha tal-Ġentili; [Rum:16:5] nselli wkoll għall-knisja li tiltaqa' f'darhom.


----------------------------------------------------


mill-Ewwel Ittra ta' San Pawl lil-Korintin


[1Kor:16:19] Isellmulkom il-knejjes ta' l-Asja. Isellmulkom ħafna fil-Mulej Akwila u Priska u l-knisja li tiltaqa' f'darhom. [1Kor:16:20] Isellmulkom l-aħwa kollha. Sellmu lil xulxin b'bewsa qaddisa.
----------------------------------------------------

mit-Tieni Ittra ta' San Pawl lil Timotju

[2Tim:4:19] Sellili għal Priska u għal Akwila u għall-familja ta' Onesiforu..