blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: FATIMA - Centennial of the Apparitions --- 1916 - Angel of Peace - L-anġlu tal-Paċi - & - Our Lady of Fatima in 1917

Monday, January 14, 2013

FATIMA - Centennial of the Apparitions --- 1916 - Angel of Peace - L-anġlu tal-Paċi - & - Our Lady of Fatima in 1917mill-FACEBOOK -


Fil-għodwa tat-13 t’Ottubru 1917 omm Luċija qajmitha għall-quddies kmieni, għax kienet qed tibża’ li jekk il-miraklu ma jseħħx il-folol kienu joqtluha. Imma Luċija żgura li s-Sinjura żżomm kelmitha.

Kienet ix-xita. Eluf kienu ilhom il-lejl kollu jterrqu lejn Fatima, jieqfu jistkennu ftit kull fejn isibu rdoss. Xmajjar ta’ nies kienu jidhru resqin lejn il-Cova da Iria. It-tfal stagħġbu mhux ftit meta f’dik il-għodwa waslu fil-Cova u sabu miġbura folla ta’ iktar minn 70,000 ruħ. Kien għalihom kważi impossibbli li jaslu fejn il-balluta. It-tfal kienu għarkubbtejhom jitolbu meta qassis li kien qrib staqsa lil Luċija x’ħin kienet ġejja s-Sinjura. Qalilha wkoll li nofsinhar kien diġa’ daqq. Kulħadd kien jistenna fi skiet l-aktar profound. Is-Sinjura dehret fil-Cova għall-aħħar darba. Lil Luċija qaltilha:`Jiena l-Madonna tar-Rużarju Mqaddes. Irrid li hawnhekk tinbena kappella għall-gieħ tiegħi. Il-gwerra issa għoddha ntemmet. Għidu r-Rużarju.’ Hija fetħet idejha u bdiet tielgħa ‘l fuq bil-mod, lejn is-sema. Imbagħad beda jleħħ il-beraq u sħaba bajda għattiet il-balluta. `Inżlu għarkubbtejkom,’ għajtet Luċija, `Is-Sinjura reġgħet ġejja.’ Imbagħad ix-xemx ġibdet ħarset in-nies. Ix-xita kienet waqfet, is-sħab infetaħ beraħ. Ix-xemx bidet tagħqad bħal rota ġganteska. Ir-raġġi tagħha bdew jarmu sħana tal-biża’ u jdawlu s-sema b’dija tal-għaġeb. Imbagħad dehret tinxteħet ‘l isfel lejn l-art.
Din id-dehra damet għaxar minuti. Matulhom it-tfal lemħu fix-xemx dehriet tas-Sagra Familja, id-Duluri w il-Madonna tal-Karmnu. Fl-istess waqt il-folla nhakmet minn paniku kbir li dam sakemm ix-xemx reġgħet lura għall-post normali tagħha fis-sema. Madwar, kollox u kulħadd kien niexef….il-ħwejjeġ, is-siġar, l-art…kollox. Ma kien fadal ebda ħjiel tax-xita li kienet ilha nieżla minn bil-lejl. L-entużjażmu tal-folla kien bla tarf. Ġaċinta kienet twerwret u xi ħadd mill-folla kien warrabha f’ġenb u ħa ħsiebha.
Imma lil Luċija ma messithiex l-istess xorti tajba. In-nies bdew jiffullaw fuqha u jġebbdu fiha. Qattgħulha l-velu ta’ rasha u għamlulha ħwejjiġha trietaq. Kulħadd ried jieħu tifkira…Qatgħulha saħansitra troffi minn xagħarha! Minn dak in-nhar, it-13 t’Ottubru 1917, il-messaġġ ta’ Fatima xtered mad-dinja kollha. Id-drawwa tar-Rużarju fil-familja saret tradizzjoni. Id-devozzjoni lejn il-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija waslet għal ħafna konverżjonijiet. It-tfal infushom bdew jagħmlu ħafna sagrifiċċji wara l-miraklu. Luċija kienet ta’ sikwit issawwat lilha nfisha bil-ħurrieq bħala penitenza.
 


 
 
 
 
Holy Mass on 100th Anniversary of Miracle of the Sun, from Fatima 13 October 2017 

 
 
 
 
Mensagem Papa Francisco 13 de outubro 2017 em Inglês

 

 
 
Oct 13, 2017 - Homily: 100th Anniv. of Fatima Miracle

 
 
 
 
************
 
 
 
 
The moment Jacinta and Francisco Marto became saints   - Published on 13 May 2017

 
 
 
 
Fatima, Omelia di Papa Francesco nella Messa di canonizzazione di Francesco e Giacinta Marto

 
 
 
 
2017.05.13 - Pope Francis in Fatima - Holy Mass and canonization of Jacinta and Francisco

 
 
 
 

Praying for the world on the 100th anniversary of the "Miracle of the Sun." https://aleteia.org/2017/10/13/litany-of-our-lady-of-fatima/


 

Prayer to Our Lady of Fatima
 
Most Holy Virgin
who hast deigned to come to Fatima,
to reveal the treasures of graces
hidden in the recitation of the Rosary,
inspire our hearts with a sincere love of this devotion
that meditating on the
Mysteries of our Redemption recalled therein,
we may obtain the conversion of sinners
and the favours we ask you now,
for the greater glory of God,
for your own honour,
and for the good of souls.


Amen.
 
 
 
  
************
 
 
 
Jubilee Prayers for the Centennial of the Apparitions of Our Lady of Fatima
 
Prayer for Peace
 
O God, All-Holy Father,
who gave us Your peace through Jesus and through Him you wished to lead us to Your Heart – in this place where the Virgin Mary invites us to pray for peace in the world and where the Angel of Peace exhorts us to adore God alone –, grant us, we pray, that peace may reign among all peoples; that the leaders of the nations find ways towards justice, that we may all reach the peace of heart and that, through the intercession of the Queen of Peace, we may become builders of a more fraternal world. Through Christ, Our Lord.
 
Amen.
--------------------------------------
 
Jubilee Prayer of Consecration
Hail, Mother of the Lord, Virgin Mary, Queen of the Rosary of Fatima! Blessed among all women, you are the image of the Church dressed in the Paschal light, you are the honour of our people, you are the triumph over the mark of evil.
 
Prophecy of the merciful Love of the Father, Teacher of the Annunciation of the Good News of the Son, Sign of the burning Fire of the Holy Spirit, teach us, in this valley of joys and sorrows, the eternal truths that the Father reveals to the little ones.
 
Show us the strength of your mantle of protection. In your Immaculate Heart, be the refuge of sinners and the way that leads to God.
In unity with my brethren,
In Faith, Hope and Love,
I surrender myself to you.
In unity with my brethren, through you, I consecrate myself to God,
O Virgin of the Rosary of Fatima.
And thus surrounded by the Light that comes from your hands, I will give Glory to the Lord for ever and ever.
Amen.
--------------------------
 
Prayer for the Pope
O Lord,
Good shepherd of Humanity,
who entrusted to Peter and his successors
the mission of strengthening the brothers in the faith
and to enlighten them in the hearing of the Word
– in this place where the little shepherds of Fatima
bore witness to a profound devotion to the Holy Father
and to an intense love for the Church –,
we ask You that Your Spirit of Wisdom
illumines Pope N in his mission as the Successor of Peter;
may Your mercy protect and comfort him;
may the testimony of Your faithful hearten him in his mission,
and may the tender presence of Mary be for him a sign of Your love;
may he be strong in faith, courageous in hope, and zealous in charity.
Who live and reign with God the Father, in the unity of the Holy Spirit,
one God, for ever and ever.
Amen.
Our Father. Hail Mary. Glory.
 ---------------------
 Apostles’ Creed
 
I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth.
I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord.
He was conceived by the power of the Holy Spirit
and born of the Virgin Mary.
He suffered under Pontius Pilate,
was crucified, died, and was buried.
He descended into hell.
On the third day he rose again.
He ascended into heaven
and is seated at the right hand of the Father.
He will come again to judge
the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit,
the holy catholic Church,
the communion of the saints,
the forgiveness of sins,
the resurrection of the body,
and the life everlasting.
Amen.
                                                                           Source: Shrine of Fatima Official Web Page
 
 
 
************
 
 
 
Shrine of Fatima, Portugal - Online Transmissions
Transmissão em direto de Santuário de Fátima Oficial
 
 
In the official website

 

 
 
 
=============================================================
 
 
FATIMA - Centennial of the Apparitions  --- 1916 - Angel of Peace - L-anġlu tal-Paċi - & - Our Lady of Fatima in 1917
 
 
============================================================ 
 
 
 
Rosary 

 
 
 
  
  
Get to Know the Prayers of Fatima
 
 
 
 
************
 
 
 
Fatima 1916 -- 1st Apparition of the Angel of Peace - L-Ewwel dehra tal-Anġlu tal-Paċi 
 
L-Ewwel Dehra ta' l-Anġlu tal-Paċi
 
Luċija tirrakonta li waqt li hija flimkien ma' Franġisku u Ġaċinta kienu qegħdin jilgħabu, dehrilhom żagħżugħ ta' xi erbatax il-sena, li kien abjad iktar mis-silġ, u trasparenti bħall-kristall meta tiddi x-xemx minn ġo fih, u sabiħ ħafna. Meta wasal ħdejhom qalilhom "La tibżgħux: Jiena l-Anġlu tal-Paċi. Itolbu miegħi.
Waqt li niżel għarkuptejh, tbaxxa sakemm ġbinu mess l-art, u ġagħlhom jtennu għall-tlett darbiet il-kliem: -
 
(>>> IT-TALBA TA' FATIMA <<<)
"O ALLA TIEGĦI, JIENA NEMMEN FIK, JIEN NADURAK, JIEN NITTAMA' FIK, JIEN INĦOBBOK. NITOLBOK MAĦFRA GĦAL DAWK KOLLHA LI MA JEMMNUX FIK, LI MA JADURAWKX, LI MA JITTAMAWX FIK U LI MA JĦOBBUKX."
 
 
 
(>>> THE FATIMA PRAYER <<<)
"Lord, I believe, I adore, I trust and I love You. I ask pardon for those who do not believe, do not adore, do not trust  and do not love You."

Dawn il-kliem baqgħu stampati f'moħħhom tant li ma setgħux jinsewhom. Minn dak in-nhar il-quddiem kienu jgħaddu ħinijiet twal, baxxuti bħalma għamel l-Anġlu, jtennu kliemu, sakemm xi kultant kienu jaqgħu ma' l-art, mifnijin. 
 

 
 
===============
 
Fatima 1916 -- 2nd Apparition of the Angel of Peace - It-Tieni dehra tal-Anġlu tal-Paci 
It-Tieni dehra tal-Anġlu tal-Paċi
Kien għadda ftit taż-żmien mill-ewwel dehra.  Jum wieħed waqt li t-tlett itfal kienu qegħdin jilgħabu, f'daqqa waħda, raw maġenbhom lil Anġlu li staqsihom: 'X'intom tagħmlu?  Itolbu, itolbu ħafna!  Il-Qlub Imqaddsa ta' Ġesù u ta' Marija għandhom pjanijiet ta' ħniena għalikom.  Offru kontinwament talb u sagrifiċċji lil Aktar Għoli."
 
 Luċija staqsiet: -  "Kif nistgħu nagħmlu sagrifiċċji?"

"Għamlu sagrifiċċju b'kull ħaġa li tistgħu, u offruh lil Alla bħala att ta' tpattija għad-dnubiet li bihom Huwa offiż, u bħala talba ħerqana għall-konverżjoni tal-midinbin.  B'hekk intom iġġibu l-paċi għall-pajjiżkom.  Jiena l-Anġlu Kustodju tagħha, l-Anġlu tal-Portugal.  Fuq kollox, aċċettaw u sofru bis-sabar, it-tbatijiet li l-Mulej (jippermetti)."    
 


 
 
===============  

Fatima 1916 -- 3rd Apparition of the Angel of Peace - It-Tielet dehra tal-Anġlu tal-Paċi 

It-Tielet Dehra ta' l-Anġlu tal-Paċi
 
Kien għadda ħafna żmien mit-tieni dehra ta' l-Anġlu meta jum wieħed it-tlett itfal niżlu għarkupptejhom bi ġbinhom imiss ma' l-art, u waqt li kienu jtennu t-talba ta' l-Anġlu... 
"O ALLA TIEGĦI, JIENA NEMMEN FIK, JIEN NADURAK, JIEN NITTAMA' FIK, JIEN INĦOBBOK. NITOLBOK MAĦFRA GĦAL DAWK KOLLHA LI MA JEMMNUX FIK, LI MA JADURAWKX, LI MA JITTAMAWX FIK U LI MA JĦOBBUKX."............
 
dawl mhux tas-soltu idda fuqhom. Huma qamu biex jaraw x'kien qed jiġri, u raw l-Anġlu. 
 
Hu kellu kalċi f'idejh ix-xellugija, b'Ostja sospiża 'l fuq minnu li minnha waqgħu ftit qtar tad-demm fil-kalċi; filwaqt li ħalla l-kalċi sospiż fl-arja, l-Anġlu niżel għarkuptejh quddiemhom, bi ġbinu jmiss ma' l-art u ġegħel lit-tfal itennu għal tliet darbiet: -
 
 'O Trinita Qaddisa, Missier, Iben u Spirtu s-Santu, jien nadurak profondament u noffrilek il-Ġisem, id-Demm, ir-Ruħ u d-Divinita' l-aktar prezzjużi ta' Ġesù Kristu, prezenti fit-tabernakli tad-dinja, bi tpattija għall-insulti, is-sagrileġġi u l-indifferenza li bihom Hu qed ikun offiż u biex niġbed il-merti ineffabbli tal-Qalb 'l aktar Imqaddsa ta' Ġesù u l-Qalb Immakulata ta' Marija għall-konverżjoni tal-imsejkna midimbin.'

Imbagħad, filwaqt li qam, ħa f'idejh il-Kalċi u l-Ostja, u ta l-Ostja mqaddsa lil Luċija, u qassam id-Demm mill-kalċi bejn Ġaċinta u Franġisku, filwaqt li qal: "Ħudu l-Ġisem u ixorbu d-Demm ta' Ġesù Kristu, offiż bl-akbar mod ikrah min-nies bla qalb ! Agħmlu tpattija għal dawn l-offiżi u farrġu lil Alla."

Għal darb'oħra, mixħut ma' l-art huwa tenna' magħhom għal tliet darbiet oħra, l-istess talba "Santissima Trinità...." u mbagħad għeb. Huma damu għal ħin twil f'din il-qagħda, jtennu l-istess kliem għal ħafna drabi. 


 
 
 
 
 
 
 
 
Eucharistic Prayer as an act of Reparation - FATIMA 1916 -- Angel of Peace - L-anġlu tal-Paċi


  

http://www.opusangelorum.org/English/Fatimaeucharist.html

The 3rd Apparition of the angel of Peace....

....The Angel left the chalice and host suspended in the air, and prostrated himself upon the ground with the children and prayed the following prayer with them three times:

"Most Holy Trinity,
Father, Son, and Holy Spirit,
I adore Thee profoundly and I offer Thee the most precious Body, Blood, Soul and Divinity of Jesus Christ, present in all the tabernacles of the world, in reparation for the outrages, sacrileges and indifferences by which He Himself is offended and through the infinite merits of His most Sacred Heart and the Immaculate Heart of Mary, I beg of You the conversion of poor sinners." Amen


===============
 
.....L-Anġlu ħalla l-kalċi u l-Ewkaristija sospiżi fl-arja, u niżel wiċċu fl-art mat-tfal u talab din it-talba magħhom għal tliet darbiet:

'Trinita Qaddisa, Missier, Iben u Spirtu s-Santu, nadurakom profondament u noffrilkom il-Ġisem prezzjuz, id-Demm, ir-Ruħ u d-Divinita' tas-Sinjur tagħna Ġesu' Kristu, preżenti fit-tabernakli kollha tad-dinja, bħala tpattija għad-dnubiet, sagrileġġi u bruda spiritwali li bihom Hu stess huwa offiż u għall-merti ineffabbli tal-Qalb imqaddsa tiegħU u l-Qalb immakulata ta' Marija, nitlobkom għall-konverzjoni tal-imsejkna midimbin.' Ammen 
 
 
 
               ---------------------------------------------
 
 


MAY 13 - Your Motherly Presence


 
 
 
 
Dear Lady of the Rosary of Fatima
Pray for us 
 
 
 
 
 
 
 
13th MAY 1917 --- 1st of a series of monthly Apparitions of Our Lady at Fatima, till October 13th 1917
 


Our Lady of the Rosary --- 13th September & 13th October 1917 at Fatima
13th OCTOBER 1917 - OUR LADY OF FATIMA - LAST APPARITION, MIRACLE OF THE SUN.

A photostatic copy of a page from Ilustração Portugueza, October 29, 1917, showing the crowd looking at the Miracle of the Sun (on October 13th) during the Fátima apparitions.
 


><>   ><>   ><>
 IS-SIGRIET TA' FATIMA - Ħajr lil Harry Agius Ordway
http://www.laikos.org/HAO_Fatima.htmBenedict XVI insists: The Secret of Fatima has already been fully published
- video published on May 23, 2016
IL-ĠRAJJA TAL-MADONNA TA'  FATIMA
http://www.laikos.org/Madonna%20ta'%20Fatima.htm
><>   ><>   ><>
 
Published on 15 Jul 2014 --- Document revealing 'secret' of Our Lady of Fatima is now online  
ONLINE
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_en.html   ............ 

=============================================================

OUR LADY OF FATIMA - OUR LADY OF THE ROSARY - Innu ta' Fatima

Fatima, Our Lady of the Rosary


 
 
Apparizioni a Fatima - Costelle (1991)  MOVIE

OUR LADY OF FATIMA TO JACINTA - If the government of a country leaves the Church in peace and gives liberty to our Holy Religion, it will be blessed by God.”
http://medjugorjemalta.blogspot.com/2013/06/the-true-story-of-fatima-father-john-de.html

FATIMA PRAYERS - by the Angel of Peace in 1916 & by Our Lady in 1917
http://medjugorjemalta.blogspot.com.mt/2015/07/fatima-prayers-by-angel-of-peace-by-our.html


.