blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: April 29 - St Catherine of Siena (1347-1380) - Doctor of the Church & Co-Patroness of Europe

Tuesday, April 29, 2014

April 29 - St Catherine of Siena (1347-1380) - Doctor of the Church & Co-Patroness of Europe

 
St Catherine of Siena is Co-Patroness of Europe together with St Bridget of Sweden, and St Teresa Benedicta of the Cross  http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/motu_proprio/documents/hf_jp-ii_motu-proprio_01101999_co-patronesses-europe_en.html 
 
 
 A Living Sacrifice  

 
 
Saint Catherine of Siena, T.O.S.D. (25 March 1347 in Siena – 29 April 1380 in Rome), was a tertiary of the Dominican Order and a Scholastic philosopher and theologian. She also worked to bring the papacy of Gregory XI back to Rome from its displacement in France and to establish peace among the Italian city-states... ( http://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_of_Siena )
 
>>>>>>>
 
>>>>>>>

Prayer of Thanksgiving to the Trinity (St. Catherine of Siena)  

 
>>>>>>>

I TASTED AND I SAW - A prayer to the Blessed Trinity. From a dialogue On Divine Providence by St Catherine of Siena (1347-1380)


Eternal God, Eternal Trinity, you have made the blood of Christ so precious through his sharing in your divine nature. You are a mystery as deep as the sea; the more I search, the more I find, and the more I find, the more I search for you. But I can never be satisfied; what I receive will ever leave me desiring more. When you fill my soul I have an even greater hunger, and I grow more famished for your light. I desire above all to see you, the true light, as you really are.
I have tasted and seen the depth of your mystery and the beauty of your creation with the light of my understanding. I have clothed myself with your likeness and have seen what I shall be.
Eternal Father, you have given me a share in your power and the wisdom that Christ claims as his own, and your Holy Spirit has given me the desire to love you. You are my Creator, eternal Trinity, and I am your creature. You have made of me a new creation in the blood of your Son, and I know that you are moved with love at the beauty of your creation, for you have enlightened me.
Eternal Trinity, Godhead, Mystery deep as the sea, you could give me no greater gift than the gift of yourself. For you are a fire ever burning and never consumed, which itself consumes all the selfish love that fills my being. Yes, you are a fire that takes away the coldness, illuminates the mind with its light and causes me to know your truth. By this light, reflected as it were in a mirror, I recognize that you are the highest good, one we can neither comprehend nor fathom. And I know that you are beauty and wisdom itself. The food of angels, you gave yourself to man in the fire of your love.
You are the garment which covers our nakedness, and in our hunger you are a satisfying food, for you are sweetness and in you there is no taste of bitterness, O triune God!”


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

"Proclaim the TRUTH, and do not be silent through fear" 

"Father, I am hungry; for the love of God give this soul her food, her Lord in the Eucharist."
(quotes by St. Catherine of Siena)


St. Catherine of Siena on the Eucharist
Drawn by Love - The Mysticism of Catherine of Siena 
http://www.drawnbylove.com/


Proper Gospel for the Feast of St Catherine of Siena - Matthew 11:25-30

Ejjew għandi, u jiena nserraħkom
(Lq 10, 21-22)

[Mt:11:25] F'dak iż-żmien Ġesù qabad u qal: "Nfaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-għerf u d-dehen u wrejthom liċ-ċkejknin. [Mt:11:26] Iva, Missier, għax lilek hekk għoġbok.

[Mt:11:27] "Kollox kien mogħti lili minn Missieri, u ħadd ma jagħraf lill-Iben jekk mhux il-Missier, kif ħadd ma jagħraf lill-Missier jekk mhux l-Iben u dak li lilu l-Iben irid jgħarrafhulu. 

[Mt:11:28] "Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom. [Mt:11:29] Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. [Mt:11:30] Għax il-madmad tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif."


Or Gospel - John 7:37-39

Xmajjar ta' ilma ħaj
[Ġw:7:37] Fl-aħħar jum tal-festa, il-jum l-aktar solenni, Ġesù qam jgħid b'leħen għoli: "Min jieħdu l-għatx, jiġi għandi u jixrob. [Ġw:7:38] Kif tgħid l-Iskrittura, min jemmen fija, minnu joħorġu xmajjar ta' ilma ħaj." [Ġw:7:39] Dan qalu għall-Ispirtu li kellhom jirċievu dawk li jemmnu fih, għax l-Ispirtu kien għad ma ngħatalhomx, billi Ġesù kien għadu ma ġiex igglorifikat.
.