blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Divine Mercy Sunday - Second Easter Sunday Gospel - Jesus Appears to the Disciples - John 20:19-31 - Il-Ħadd tal-Ħniena Divina - It-tieni Ħadd tal-Ġħid --- & --- (11 April 2015) - Bull of indiction of the Extraordinary Jubilee of Mercy - Misericordiae Vultus

Sunday, April 15, 2012

Divine Mercy Sunday - Second Easter Sunday Gospel - Jesus Appears to the Disciples - John 20:19-31 - Il-Ħadd tal-Ħniena Divina - It-tieni Ħadd tal-Ġħid --- & --- (11 April 2015) - Bull of indiction of the Extraordinary Jubilee of Mercy - Misericordiae Vultus

 (11 April 2015) - Bull of indiction of the Extraordinary Jubilee of Mercy - Misericordiae Vultus

http://m.vatican.va/content/francescomobile/en/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html


BIL-MALTI --- BOLLA TAL-INDIZZJONI TAL-ĠUBLEW STRAORDINARJU TAL-ĦNIENA
http://www.laikos.org/Fr1_Misericordiae_Vultus_11042015.htm
Divine Mercy Sunday Gospel -- Jn 20:19-31 -- L-Evanġelju tal-Ħadd tal-Ħniena Divina

Ġesù jidher lid-dixxipli tiegħu
(Mt 28, 16-20 ; Mk 16, 14-18 ; Lq 24, 36-49)

[Ġw:20:19] Dak in-nhar fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżżgħa mil-Lhud, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù u qagħad f'nofshom; u qalilhom: "Is-sliem għalikom!" [Ġw:20:20] Kif qal hekk, uriehom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej. [Ġw:20:21] Mbagħad Ġesù tenna jgħidilhom: "Is-sliem għalikom! Kif il-Missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom." [Ġw:20:22] Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: "Ħudu l-Ispirtu  s-Santu. [Ġw:20:23] Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma."
Ġesù u Tumas
[Ġw:20:24] Tumas, wieħed mit-Tnax, jgħidulu t-Tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesù. [Ġw:20:25] Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: "Rajna l-Mulej." Iżda hu qalilhom: "Jekk ma narax f'idejh il-marka ta' l-imsiemer u ma nqigħedx sebgħi fuq il-marka ta' l-imsiemer u idi fuq ġenbu, jien ma nemminx." [Ġw:20:26] Tmint ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa, u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesù daħal, qagħad f'nofshom, u qalilhom: "Is-sliem għalikom!" [Ġw:20:27] Mbagħad qal lil Tumas: "Ġib sebgħek hawn u ara idejja, u ressaq idek u qegħedha fuq ġenbi; tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen." [Ġw:20:28] Wieġeb Tumas u qallu: "Mulej tiegħi u Alla tiegħi!" [Ġw:20:29] Qallu Ġesù: "Emmint għax rajtni! Henjin dawk li ma rawx u emmnu."
Għalfejn inkiteb dan il-ktieb
[Ġw:20:30] Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesù għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li m'humiex imniżżla f'dan il-ktieb. [Ġw:20:31] Iżda dawn inkitbu sabiex intom temmnu li Ġesù hu l-Messija l-Iben ta' Alla, u biex bit-twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f'ismu.


KIF TIDHER IL-ĦNIENA T'ALLA FIL-QRAR - minn Fr.Hayden Williams OFM Cap
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEYDcemW6Gv_l5-jqxdG4o0HFsQAEeatm


><> ><> ><> ><> ><> ><> ><>
 
 
Kummenti ta' Fr. Hayden (mid-DJARJU TA' S.FAWSTINA)
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9C7346F6192E60C1The Church of the Holy Spirit - Divine Mercy  Puebla Mexico


FEAST OF DIVINE MERCY


 

Chaplet of Divine Mercy - in Maltese - IL-KURUNELLA TAL-HNIENA DIVINA minn fuq RADJU MARIJA MALTA ------- ĠESÙ, JIENA NAFDA' FIK --- JEZU, UFAM TOBIE --- JESUS, I TRUST IN YOU ------- One Body, One Face

Chaplet of Divine Mercy - IN ENGLISH

http://medjugorjemalta.blogspot.com/2011/11/il-kurunella-tal-hniena-divina-minn-fuq.html

 
 
 
 


.