blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: May 8 - Devotional feast of Our Lady of the Holy Rosary, in Pompeii - Is-Supplika lill-Madonna tar-Ruzarju f'Pompeii - 8 ta' Mejju - Festa devozzjonali --- Lepanto: The Day Our Lady Saved Christendom

Monday, May 06, 2013

May 8 - Devotional feast of Our Lady of the Holy Rosary, in Pompeii - Is-Supplika lill-Madonna tar-Ruzarju f'Pompeii - 8 ta' Mejju - Festa devozzjonali --- Lepanto: The Day Our Lady Saved Christendom

Il Quadro Miracoloso nel Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompeiihttp://www.santuario.it/


 
The Virgin of Pompeii 
 
 
 Il-Belt tar-Rużarju - The City of the RosaryPope Francis Naples visit: Prayer at the Shrine of the Virgin of the Rosary - 2015.03.21


 
 
One of the Gospels is read on this feast day:

GOSPEL - LUKE 2:15b-19

 
[Lq:2:15b] ...ir-rgħajja bdew jgħidu lil xulxin: "Ejjew immorru Betlehem ħa naraw x'ġara kif għarrafna l-Mulej." [Lq:2:16] Marru mela jgħaġġlu, u sabu lil Marija u 'l Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f'maxtura. [Lq:2:17] Kif raw dan, bdew jgħarrfu b'kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija, [Lq:2:18] u kull min semagħhom baqa' mistagħġeb b'dak li qalulhom ir-rgħajja. [Lq:2:19] Marija, min-naħa tagħha, baqgħet tgħożż f'qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha.
                                               ---------------------------------------------------
THE GOSPEL - JOHN 19:25-27
  
 [Ġw:19:25] Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesù ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa, u Marija ta' Magdala. [Ġw:19:26] Mela kif Ġesù lemaħ lil ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lil ommu: "Mara, hawn hu ibnek." [Ġw:19:27] Mbagħad qal lid-dixxiplu: "Hawn hi ommok." U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu.
                           - - - - - - - - - - - - - - - - - -
or GOSPEL - LUKE 1:26-38 -- The Birth of Jesus Foretold - It-taħbira tat-twelid ta' Ġesù Kristu


It-taħbira tat-twelid ta' Ġesù Kristu
[Lq:1:26] Mbagħad fis-sitt xahar Alla bagħat l-anġlu Gabrijel f'belt tal-Galilija. jisimha Nazaret, [Lq:1:27] għand xebba, mgħarrsa ma' raġel jismu Ġużeppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. [Lq:1:28] L-anġlu daħal għandha u qalilha: "Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek." [Lq:1:29] Hi tħawwdet ħafna għal dan il-kliem, u bdiet taħseb bejnha u bejn ruħha x'setgħet qatt tfisser din it-tislima. [Lq:1:30] Iżda l-anġlu qalilha: "Tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. [Lq:1:31] Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesù. [Lq:1:32] Hu jkun kbir, u jkun jissejjaħ Bin l-Għoli. Il-Mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru [Lq:1:33] u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakobb, u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu." [Lq:1:34] Iżda Marija qalet lill-anġlu: "Kif ikun dan, ladarba ma nagħrafx raġel?" [Lq:1:35] Wieġeb l-anġlu u qalilha: "L-Ispirtu s-Santu jiġi fuqek, u l-qawwa ta' l-Għoli tixħet id-dell tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis, u jissejjaħ Bin Alla. [Lq:1:36] Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta, fi xjuħitha, hi wkoll nisslet iben fil-ġuf, u ġa għandha sitt xhur dik li għaliha kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, [Lq:1:37] għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir." [Lq:1:38] Mbagħad qalet Marija: "Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skond kelmtek!" U l-anġlu telaq minn quddiemha.
                  ------------------------------------------

or GOSPEL - LUKE 1:39-47 - Mary Visits Elizabeth... --- Iż-żjara ta' Marija lil Eliżabetta...


Iż-żjara ta' Marija lil Eliżabetta
[Lq:1:39] F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet, f'belt tal-Lhudija. [Lq:1:40] Daħlet għand Żakkarija u sellmet lil Eliżabetta. [Lq:1:41] Malli Eliżabetta semgħet lil Marija ssellmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu; [Lq:1:42] u nfexxet f'għajta kbira u qalet: "Mbierka inti fost  in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek! [Lq:1:43] U minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi? [Lq:1:44] Għax ara, malli smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. [Lq:1:45] Iva, hienja dik li emmnet li jseħħ kull ma bagħat jgħidilha l-Mulej!"
Innu ta' tifħir lil Alla minn Marija
[Lq:1:46] Mbagħad qalet Marija:
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, 
[Lq:1:47] u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi,...

                      ---------------------------------------

 


THE MOST HOLY ROSARY IN ENGLISH - as we Maltese generally recite it in the Maltese Language. (The translation from our language may vary)

The Prayer of the Most Holy Rosary - pg 1 of 2

 
 
 
The Prayer of the Most Holy Rosary - pg 2 of 2 
BARTOLO LONGO STATUE AT POMPEII - photo taken on 13th October 2013

https://en.wikipedia.org/wiki/Bartolo_Longo
 
Dun Gerard Buhagiar celebrating Holy Mass together with other Maltese/Gozitan priests at Our Lady of  Pompeii Sancturay - 13th October 2013

Supplica alla Madonna di Pompei
(da recitarsi l'8 Maggio e la prima domenica di Ottobre a mezzogiorno)


><>       ><>       ><> 

                   
 
 
FEAST OF OUR LADY OF POMPEI --- 8th May. Rosary prayer at 11.00 am followed by the celebration of Mass at 11.30 am, followed by the ‘Supplication Prayer’ to our Lady of Pompei. Then the Sagramental Blessing.
At Our Lady Of Sorrows Parish Church, Saint Paul's Bay, Malta
 
 
 
 
    

 IS-SUPPLIKA LIL-MADONNA TA' POMPEI - FESTA B'DEVOZJONI LEJN IR-RUŻARJU

 

-Tingħad kull sena

 

--- f’nofsinhar tat-8 ta’ Mejju, Festa Devozjonali lill-Madonna tar-Rużarju f'Pompei ;

 

--- fl-ewwel Ħadd t'Ottubru / fil-festa tal-Madonna tar-Rużarju, 7 t'Ottubru. 

 
pg 1

 pg 2
 
pg 3

 
pg 4
 
SALVE REGINA, mater misericordiae.... 
REGINA COELI - (if the feast falls during Eastertide)ANGELUS


&&&&
&&&&

from:


Catholic Exchange:

This article is adapted from a chapter in Ten Dates Every Catholic Should Know by Diane Moczar

Lepanto: The Day Our Lady Saved Christendom

by Diane Moczar

"With the help of Mary, as both Our Lady of Victory and Our Lady of Guadalupe, Christian saints and heroes of the sixteenth century had begun that liberation."
 
Before the famous Battle of Lepanto, one man, at least, saw the danger with great clarity; as the Turkish menace moved ever westward in 1570, Pope St. Pius contacted the chief rulers of the West to unite against an enemy that threatened them all. In vain. Elizabeth of England? “The cold queen of England is looking in the glass,” as Chesterton would write in his famous epic poem “Lepanto,” absorbed in herself, her rivalry with Spain, her intricate diplomacy, and her persecution of Catholics.
France? “The shadow of the Valois is yawning at the Mass.” France at this time was actually a sometime-ally of the Turks, and in the 1570s the country was torn by religious warfare and ruled by the unstable Charles IX, one of a series of sickly sons of the Machiavellian Queen Mother, Marie de Medici. Even Philip II of Spain, champion of the Catholic cause against the Protestants, was much occupied with his new American empire and did not answer the papal summons in person.

He did, however, send his half-brother, Don Juan of Austria, a young man in his twenties, as well as dozens of ships. Once in Italy, Don Juan was joined by volunteers from all the Mediterranean countries and set about assembling a fleet in 1571. He managed to get about 208 ships (some eighty fewer than in the Turkish fleet), mainly contributed by the Papal States, Spain, and Venice, with a few from other Italian states. The allied states came to be known as the Holy League.
On  the  flagship of the  Genoese admiral, Giovanni  Andrea Doria, was a curious picture that Philip II of Spain had sent him.
 
Philip had received it from the archbishop of Mexico, who had commissioned it as a copy of the mysterious image of Mary that had appeared in 1531 on the cloak of an Aztec Indian. The archbishop, hearing the news from Europe of the Turkish offensives and the scramble to  organize an  effective defense, must have thought of the many miracles already associated with the image of Our Lady of Guadalupe. When the copy was finished, he touched it to the original and sent it to the king, advising him to have it displayed on one of the ships of the Holy League, in the hope of victory. Pope St. Pius was also seeking our Lady’s aid, through the recitation of the Rosary, which he asked all of Europe to pray for a successful outcome of the Christian offensive. When the ships set out from the Sicilian port of Messina on September 16, 1571, all of the men had rosaries too.

The great battle

In Rome, Pope Pius had been meeting with his treasurer. Suddenly he rose, went to the window, and stood gazing intently at the sky. Then, turning, he said, “This is not a moment for business; make haste to thank God, because our fleet this moment has won a victory over the Turks.” The day was October 7, 1571, and what the pope apparently saw in vision — for the news could not possibly have reached him by natural  means — was what has since been called the greatest sea battle since the Battle of Actium (between the forces of Mark Antony and Cleopatra, on the one side, and Octavian on the other) in 31 BC.

Naval historians have analyzed it extensively, describing the maneuvering of the two fleets and the various tactics and weaponry used, and several websites provide maps and pictures as well as details. I will not go into the technical questions here, but a few points should be mentioned.

The Turkish fleet was anchored in the Gulf of Corinth as the allied fleet approached. It probably outnumbered the Christian fleet, but the number of combatants seems to have been about equal; perhaps 30,000 on each side. The Christians had the considerable advantage of possessing six galleasses; these were larger than galleys and had side-mounted cannon — as opposed to the front-mounted cannons of the galleys. This allowed them to inflict great damage on any ship that came broadside to them.

Some accounts say that as the fleets came within fighting distance of each other, early in the morning of October 7, the wind favored the Turks and blew their ships forward against the Christian vessels. Then  the wind shifted, and Don John’s ships were able to draw close to the enemy. This was necessary, because sixteenth-century  naval warfare included hand-to-hand  fighting on the decks as well as bombardment by cannons and arrows.

------------
 
The sea was red with blood for miles around the battle site, when by the late afternoon of October 7, it was all over. The Holy League lost about 8,000 men and at least double that  number wounded, but only a dozen ships. Around the same number of Turks died, but thousands more were captured, fifty ships were sunk, and at least 117 vessels were captured.

An unforeseen development was the rising up, from the depths of the Turkish galleys, of several thousand Christian slaves who had been  forced to  row the  ships. Chesterton   describes the “Thronging of the thousands up that labor under sea, White for bliss and blind for sun and stunned for liberty. Vivat Hispania! Domino Gloria! Don John of Austria has set his people free.”
 
One famous Spaniard who fought in this battle, the author Cervantes, serves as a symbol in the final verses of the great poem:
Cervantes on his galley sets the sword back in the sheath 
(Don John of Austria rides homeward with a wreath.) 
And he sees across a weary land a straggling road in Spain,  
Up which a lean and foolish knight for ever rides in vain,  
And he smiles, but not as Sultans smile, and settles back the blade. 
(But Don John of Austria rides home from the Crusade.)
When the news reached Europe, there was general relief, rejoicing, and thanksgiving. As for Pope Pius, he gave credit where it was due, declaring October 7 the Feast of Our Lady of Victory; it was later changed to the Feast of Our Lady of the Rosary — a name it still bears.

 A story without an end

The overwhelming significance of this great battle, the climax of the long Christian resistance to Muslim conquest, was that it ended any major Turkish attacks on the Mediterranean. The decimated Ottoman fleet would be partially rebuilt, and one or two islands and African coastal areas would later fall to Turkish attack, but never again would the Mediterranean be in such serious peril from the Turks as it had been before October 7, 1571. Spain would not be reinvaded by the Moors, and the rest of the southern shores of Christendom would be safe. One of the two main pathways to conquering Europe for Allah had been cut off for good.

True, the Ottoman armies were still intact, and in the following century would mount one last campaign against Vienna. It would be their downfall. From the successful defense of Vienna, Christian armies would go on to roll back Turkish conquests from Hungary and much of the Balkans, although a few areas would not be liberated until the earlier twentieth century. With the help of Mary, as both Our Lady of Victory and Our Lady of Guadalupe, Christian saints and heroes of the sixteenth century had begun that liberation..