blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: JULY 23 - SAINT BRIDGET OF SWEDEN - together with Saints Catherine of Siena and Edith Stein were named co-patronesses of Europe.

Thursday, July 23, 2015

JULY 23 - SAINT BRIDGET OF SWEDEN - together with Saints Catherine of Siena and Edith Stein were named co-patronesses of Europe. 
 

 
 

23 TA’ LULJU
SANTA BRIĠIDA
Reliġjuża: 1303? – 1373
 
Santa Briġida twieldet fl-Isvezja minn familja nobbli u sinjura ħafna.  Missierha kien Gvernatur
 
Tilfet ’l ommha meta kellha 12-il sena u trabbiet minn zitha.  Qabel ma għalqet ħmistax iżżewġet lil Ulf Gurmarsson, Prinċep li kellu tmintax, u matul it-28 sena taż- żwieġ hieni tagħhom kellhom tmint itfal li waħda minnhom saret Qaddisa, Santa Katrina ta’ l-Isvezja.
 
Fl-1335, Santa Briġida inħatret id-dama prinċipali tar-Reġina Blanche, mart ir-Re Magnus II.
 
Fl-1340, wara l-mewt ta’ binha ż-żgħir, għamlet pellegrinaġġ għall-knisja ta’ San Olaf, fin-Norveġja.  Meta rritornat fl-Isvezja ma ħaditx gost bil-ħajja li bdew jgħixu Magnus u Blanche.  Widdbithom iżda ma tawx kasha.  Talbet u qalgħet permess tħalli l-kariga tagħha biex flimkien ma’ żewġha għamlet pellegrinaġġ għal Campostella (1341 – 1343).  Fil-vjaġġ luraq, żewġha marad.  Meta wasal pajjiżu, iddeċieda li jmur jgħix f’monasteru, u baqa’ hemm sakemm miet fl-1344.
 
Sa minn qabel ma miet żewġha, Briġida kienet daħlet Terzjarja Franġiskana, u kienet qed tgħix ħajja ta’ qaddisa.  Issa qassmet ġidha lil ulieda u ngħatat għal ħajja aktar axxetika għalkemm baqgħet tgħix fid-dinja.  Beda jkollha bosta viżżjonijiet u rivelazzjonijiet.  Darba waħda wara viżjoni li kellha marret għand ir-Re Magnus u martu u ċanfrithom għall-ħajja li kienu qed jgħixu.  Hu nidem, u bi flusu għen il-monasteru f’Vadstena, li fih il-qaddisa waqqfet l-Ordni tas-Salvatur għas-Sorijiet, magħrufin bħala Briġittini (1346).
 
Fis-Sena Mqaddsa 1350, Briġida marret Ruma, fejn ħadmet bis-sħiħ qalb il-poplu speċjalment mal-foqra.  Irsistiet ħafna biex il-Papa jirritorna f’Ruma minn Avignon, iżda x-xewqa tagħha ma seħħietx ħlief erba’ snin wara mewtha.  Kienet magħrufa għar-rivelazzjonijiet li kien ikollha u l-profeziji.
 
Fl-1371 Briġida għamlet pellegrinaġġ għall-Art Imqaddsa flimkien ma’ wliedha Karlu, Bergu u Katarina.  Matul il-pellegrinaġġ kellha sensiela ta’ viżjonijiet tal-ġrajja ta’ Ġesù.
 
Ftit xhur wara li waslet lura f’Ruma, saħħitha bdiet tmajna, u mietet fit-23 ta’ Lulju 1373.  Ħalliet ħafna opri li fihom kitbet dwar l-esperjenzi mistiċi li kellha.  Il-Papa Bonifaċju IX ikkanonizzaha fl-1391.
 
Ħsieb
Biex wieħed jgħix ħajja f’għaqda qawwija ma’ Alla, ma għandux bżonn jinfatam mid-dinja.  Il-ħafna esperjenzi mistiċi kbar li kellha Santa Briġida mhux biss ma qatgħuhiex mid-dinja imma ġieli kienu huma stess li aktar involvewha fiha, bħal fil-kas tal-papat f’Avignon, l-ammonizzjoni lir-Re u lir-Reġina, il-fondazzjoni ta’ l-Ordni, il-ħidma tagħha mal-foqra, il-vjaġġi u l-pellegrinaġġi.  Kemm inżommu lilna nfusna fil-preżenza ta’ Alla matul il-jum?
 
ST. BRIDGET - PATRON SAINT OF EUROPE
From age seven on, Bridget had visions of Christ crucified. Her visions formed the basis for her activity—always with the emphasis on charity rather than spiritual favors.

She lived her married life in the court of the Swedish king Magnus II. Mother of eight children (the second eldest was St. Catherine of Sweden), she lived the strict life of a penitent after her husband´s death.

Bridget constantly strove to exert her good influence over Magnus; while never fully reforming, he did give her land and buildings to found a monastery for men and women. This group eventually expanded into an Order known as the Bridgetines (still in existence).

In 1350, a year of jubilee, Bridget braved a plague-stricken Europe to make a pilgrimage to Rome. Although she never returned to Sweden, her years in Rome were far from happy, being hounded by debts and by opposition to her work against Church abuses.

A final pilgrimage to the Holy Land, marred by shipwreck and the death of her son, Charles, eventually led to her death in 1373. In 1999, she, Saints Catherine of Siena and Edith Stein were named co-patronesses of Europe.St. Bridget of Sweden and Our Mother Mary
Revelations of St. Bridget Revelations and Prophecies Imparted to St. Bridget
ARCHIVES 
http://www.dailycatholic.org/bridget.htm
The Fifteen Prayers of Saint Bridget of Sweden
http://www.dailycatholic.org/oct8sos.htm
 St. Bridget was curious to know for quite some time the number of blows Our Lord received during His Passion, He one day appeared to her and said: "I received 5480 blows on My Body. If you wish to honor them in some way, say 15 Our Fathers and 15 Hail Mary’s with the following Prayers (which He taught her) for a whole year. When the year is up, you will have honored each one of My Wounds."


PASSION OF CHRIST - OUR GOD - 5480 BLOWS FOR THE WORLD
 
 
HERE BEGINS THE FIRST BOOK OF THE HEAVENLY PROPHECIES & REVELATIONS OF SAINT BRIDGET OF SWEDEN

The words of our Lord Jesus Christ to His chosen and dearly beloved bride, Saint Bridget, about the proclamation of His most holy Incarnation and the rejection, desecration and abandonment of our faith and baptism, and how He bids His beloved bride and all Christian people to love Him.

Book 1 - Chapter 1 SAINT BRIDGET PATRON SAINT OF EUROPE PART I

I am the Creator of the heavens and the earth, one in Divinity with the Father and the Holy Spirit. I am the one who spoke to the patriarchs and the prophets and the one whom they awaited. For the sake of their longing and in agreement with my promise, I assumed flesh without sin and concupiscence, by entering the womb of the Virgin like the sun shining through the clearest gem. For just as the sun does not damage the glass by entering it, likewise the virginity of the Virgin was not lost when I assumed Manhood. I assumed flesh in such a way that I did not have to forsake my Divinity, and I was no less God - with the Father and the Holy Spirit, governing and upholding all things - although I was in the womb of the Virgin in my human nature. Just as brightness is never separated from fire, so too, my Divinity was never separated from my Humanity, not even in death.

Thereafter I allowed my pure and sinless body to be wounded from the foot to the head, and to be crucified for all the sins of mankind. That same body is now offered each day on the altar so that mankind might love me more and remember my great deeds more often. But now I am totally forgotten, neglected, despised, and expelled as a king is from his own kingdom and in whose place the most wicked robber has been elected and honored.

I have indeed wanted my kingdom to be within man, and by right I should be King and Lord over him, for I made him and redeemed him. However, now he has broken and desecrated the faith which he promised me in his baptism, and he has broken and spurned my laws and commandments which I prescribed and revealed to him. He loves his own will and refuses to hear me. In addition, he exalts the most wicked robber, the devil, above me and has given him his faith. The devil really is a robber, since he steals for himself, by way of evil temptations, bad councils, and false promises, the human soul that I redeemed with my blood. But he does not do this because he is mightier than me; for I am so mighty that I can do all things with a word, and so just, that even if all the saints asked me, I would not do the least thing against justice.

But, since man, who has been given free will, willfully rejects my commandments and obeys the devil, it is only right that he also experiences his tyranny and malice. This devil was created good by me, but fell by his own wicked will, and has become, so to speak, my servant for inflicting vengeance on the workers of evil.


>>>>>>>>>>>>

The Prophecies and Revelations of Saint Bridget (Birgitta) of Sweden (.pdf)
http://www.saintsbooks.net/books/St.%20Bridget%20(Birgitta)%20of%20Sweden%20-%20Prophecies%20and%20Revelations.pdf


>>>>>>>>>>>>

 July 23 - Proper Gospel on Feast of St Bridget of Sweden

Jn 15:1-8 -- The Vine and the Branches - Ġesù hu d-dielja vera


15. Ġesù hu d-dielja vera
[Ġw:15:1] "Jiena d-dielja vera u Missieri l-bidwi. [Ġw:15:2] Kull fergħa fija li ma tagħmilx frott jaqtagħha; u kull waħda li tagħmel il-frott jiżborha u jnaddafha, biex tagħmel frott aktar. [Ġw:15:3] Intom ġa ndaf minħabba  l-kelma li għedtilkom. [Ġw:15:4] Ibqgħu fija, u jiena nibqa' fikom. Kif il-fergħa ma tistax tagħmel frott minnha nfisha jekk ma tibqax fid-dielja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. [Ġw:15:5] Jiena d-dielja, intom il-friegħi. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott; għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. [Ġw:15:6] Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema barra bħal fergħa, u jinxef; mbagħad, friegħi bħal dawn jiġbruhom u jixħtuhom fin-nar u jinħarqu. [Ġw:15:7] Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu, u jingħatalkom. [Ġw:15:8] Din hi l-glorja ta' Missieri, li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
 
AUDIO - Pieta – 15 St Bridget Prayers


.
.

No comments: