blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: August 27 - St. Monica - Patron of wives; A model of perseverance in prayer --- Conversion By A Mother's Tears --- The Power of Prayer...

Monday, August 27, 2012

August 27 - St. Monica - Patron of wives; A model of perseverance in prayer --- Conversion By A Mother's Tears --- The Power of Prayer...St. Monica was married by arrangement to a pagan official in North Africa, who was much older than she, and although generous, was also violent tempered. His mother Lived with them and was equally difficult, which proved a constant challenge to St. Monica. She had three children; Augustine, Navigius, and Perpetua. Through her patience and prayers, she was able to convert her husband and his mother to the Catholic faith in 370. He died a year later. Perpetua and Navigius entered the religious Life. St. Augustine was much more difficult, as she had to pray for him for 17 years, begging the prayers of priests who, for a while, tried to avoid her because of her persistence at this seemingly hopeless endeavor. One priest did console her by saying, "it is not possible that the son of so many tears should perish." This thought, coupled with a vision that she had received strengthened her. St. Augustine was baptized by St. Ambrose in 387. St. Monica died later that same year, on the way back to Africa from Rome in the Italian town of Ostia.
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1


St Monica and her son St Augustine

Proper Gospel for the Feast of St Monica
Lk 7:11-17 -- Jesus Raises a Widow's Son - Ġesù jqajjem lil bin l-armla ta' Najn mill-mewt


Ġesù jqajjem lil bin l-armla ta' Najn mill-mewt

[Lq:7:11] Wara dan imbagħad mar f'belt jisimha Najn, u marru miegħu d-dixxipli tiegħu u kotra kbira ta' nies. [Lq:7:12] Kif wasal qrib il-bieb tal-belt, kienu qegħdin iġorru wieħed mejjet li ommu, mara armla, ma kellhiex ħliefu; u magħha kien hemm għadd ġmielu ta' nies mill-belt. [Lq:7:13] Kif raha l-Mulej tħassarha."Tibkix" qalilha. [Lq:7:14] Resaq, u mess it-tebut. Dawk li kienu qegħdin jerfgħuh waqfu. U hu qal: "Żagħżugħ, qiegħed ngħidlek, qum!" [Lq:7:15] U l-mejjet qam bilqiegħda u beda jitkellem. U Ġesù tah lil ommu. [Lq:7:16] In-nies kollha tkexkxu bil-biża', u bdew jagħtu glorja lil Alla u jgħidu: "Profeta kbir qam fostna" u,"Alla żar il-poplu tiegħu." [Lq:7:17] U dan il-kliem li qalu xtered mal-Lhudija u dawk l-inħawi kollha.August 27 - Homily: St Monica, Conversion By a Mother's Tears


.