blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: The Crucifixion of Jesus Christ - From A Medical Perspective ---&--- Jesus, the Shroud of Turin and the Face Cloth - The Resurrection of Jesus Christ

Thursday, July 02, 2015

The Crucifixion of Jesus Christ - From A Medical Perspective ---&--- Jesus, the Shroud of Turin and the Face Cloth - The Resurrection of Jesus Christ
Book of Numbers 21:4-9

1st Reading on Tuesday of week 5 of Lent
Is-serp tal-bronż
[Num:21:4]  U telqu minn ħdejn il-muntanja Ħor mat-triq tal-Baħar tal-Qasab biex jeħduha bid-dawra ma' l-art ta' Edom, imma l-poplu ddejjaq jimxi,
[Num:21:5]  u beda jgerger kontra Alla u kontra Mosè: “Għala tellajtuna mill-Eġittu biex immutu fid-deżert? M'hawnx ħobż u lanqas ilma; aħna xbajna b'dan l-ikel ħafif.”
[Num:21:6]  U l-Mulej bagħat sriep velenużi f'nofs il-poplu u bdew jigdmuhom; u mietu ħafna mill-poplu ta' Iżrael. [Num:21:7]  U l-poplu mar għand Mosè, u qalulu: “Dnibna għax tkellimna kontra l-Mulej u kontra tiegħek. Itlob lill-Mulej ħa jwarrab  is-sriep minn fostna.” U Mosè mar jitlob għall-poplu.
[Num:21:8]  U l-Mulej kellem lil Mosè u qallu: “Agħmel serp tal-bronż velenuż, u arbulah bħal stendard; u kull min jingidem u jħares lejh ifiq u jgħix.” [Num:21:9]  U Mosè għamel serp tal-bronż, u arbulah bħal stendard. U ġara li kull min kien jigdmu s-serp kien iħares lejn is-serp tal-bronż, u kien ifiq u jgħix.
 
 
 
Jn 8:21-30 -- Dispute Over Who Jesus Is - Fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu

THE GOSPEL ON TUESDAY OF WEEK 5 OF LENT
Fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu
[Ġw:8:21] U raġa' qalilhom: "Jiena mmur, u intom għad tfittxuni, imma għad tmutu fid-dnub tagħkom. Fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu." [Ġw:8:22] Qalu l-Lhud: "Jaqaw se jneħħi ħajtu b'idejh dan? Għax qal li 'Fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu.' " [Ġw:8:23] Ġesù qalilhom: "Intom minn hawn isfel, u jiena ġej minn hemm fuq. Intom nies ta' din  id-dinja, imma jien m'iniex ta' din id-dinja. [Ġw:8:24] Kif għedtilkom jien, intom tmutu fi dnubietkom. Għax jekk intom ma temmnux li jiena hu, tmutu fi dnubietkom." [Ġw:8:25] "U int min int?" staqsewh. Weġibhom Ġesù: "Dak li ili ngħidilkom sa mill-bidu. [Ġw:8:26] Għandi ħafna xi ngħid fuqkom u x'nikkundanna fikom; iżda dak li bagħatni jgħid il-verità, u jiena ngħid lid-dinja dak li smajt mingħandu." [Ġw:8:27] Huma ma ntebħux li kien qiegħed ikellimhom fuq il-Missier. [Ġw:8:28] Għalhekk Ġesù qalilhom: "Meta terfgħu 'l fuq lil Bin il-bniedem, mbagħad tagħrfu li jiena hu u li minn rajja ma nagħmel xejn, imma li nitkellem skond ma għallimni l-Missier. [Ġw:8:29] U min bagħatni huwa miegħi, ma telaqnix waħdi, għax jiena dejjem nagħmel dak li jogħġob lilu." [Ġw:8:30] Meta tkellem hekk, kienu ħafna dawk li emmnu fih.
 


 
 
15th March 2016 - Homily on the Readings of Tuesday of week 5 of Lent - from Pope Francis at Casa Santa Marta
 
Crocifisso, Mistero dell’annientamento di Dio per noi 
 
 
7 INCREDIBLE FACTS ABOUT JESUS' DEATH !!!


IN CHURCH...TO MINISTER IS TO SERVE
 
Pope's homily: We are not God's “employees, but beloved children”
This Path (reflection on PALM SUNDAY - THE PASSION OF OUR LORD JESUS CHRIST - 3/20/16)

From - apostleshipofprayer youtube channel - https://www.youtube.com/watch?v=7JBaey-Qy9k
THE POWER OF LOVE IN THE HUMBLE VICTORY OF JESUS
  • Raised on the Cross He LET the evil and death RAGE against Him ... as HE CONTINUED TO LOVE... Pope: Jesus saves us by "emptying Himself"

  
  
 
 
 
 A PHYSICIAN'S VIEW OF THE CRUCIFIXION OF JESUS CHRIST
By Dr. C. Truman Davis

http://www.lovecrucified.com/jesus/crucifixion_physicians_view.html

  
 
 
The blood stains of Jesus exposed on the shroud of Turin

What does the crucifixion of Jesus Christ, our God,  our Creator in human nature,  really mean? 

What Jesus, went through so that our sins could be forgiven, is beyond man's comprehension: The love and glory of God overflowed in His humility to bow down to be tortured and crucified, in total obedience to the will of God the Father. 

This love still overflows yet again in His humility hidden in the Holy Eucharist in order for us to let Him transform us and in gratitude we give Him first priority in our life, bowing down to His will.

By the Sacrament of Penance and Reconcilation, we learn to become conscious of the empowerment in the Sacrament of Holy Communion during Holy Mass: The empowerment to evangelize the Word of God without fear or shyness, through our humble and charitable duties and services.


><>            ><>            ><>


A Trauma Surgeon, Dr David Acuna, describes the effect crucifixion would have had on the human body | Central Christian Church | Wichita KS
- PRESS PLAY AND PLEASE WAIT FOR HD VIDEO TO LOAD - 


- https://vimeo.com/20304062

- https://www.youtube.com/watch?v=qC9krDwjfZE><>            ><>            ><> The Real Face of Jesus From the Shroud of Turin...and the face cloth...
.