blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: AUGUST 2 - OUR LADY OF THE ANGELS IN PORTIUNCULA - SOLEMNITY - SOLENNITÀ - IL-VERĠNI MQADDSA MARIJA TA' L-ANĠLI FIL-PORZIUNCOLA - 2 T'AWWISSU - Indulgenza Plenarja

Tuesday, August 03, 2010

AUGUST 2 - OUR LADY OF THE ANGELS IN PORTIUNCULA - SOLEMNITY - SOLENNITÀ - IL-VERĠNI MQADDSA MARIJA TA' L-ANĠLI FIL-PORZIUNCOLA - 2 T'AWWISSU - Indulgenza PlenarjaThe "Portiuncula" of Our Lady of the Angels inside the Basilica of Our Lady of the Angels in Assisi, Italy


Assisi, city of forgiveness
Pope Francis visited the Basilica of St. Mary of the Angels to celebrate the 800th anniversary of the Pardon of Assisi. - Published on Aug 4, 2016
"Day With Mary" - 2 August 2014 - St Mary of the Angels: Our Mediatrix  Museo della Porziuncola


-------------------------------

Portiuncula (Porziuncola) Indulgence - August 2nd

http://romansacristan.blogspot.com/2006/08/august-2nd-portiuncula-indulgence.html

-----------------------------------------------

August 02 - Our Lady of the Angels in Portiuncula (Solemnity)

First Reading: Sirach 24:1-4, 16, 22-24

Psalm: 34:5, 7, 9-10, 18-19 [ or the Magnificat ]

Second Reading: Galatians 4:3-7

Gospel: Luke 1:26-38


Lk 1:26-38 -- The Birth of Jesus Foretold - It-taħbira tat-twelid ta' Ġesù Kristu

It-taħbira tat-twelid ta' Ġesù Kristu

[Lq:1:26] Mbagħad fis-sitt xahar Alla bagħat l-anġlu Gabrijel f'belt tal-Galilija. jisimha Nazaret, [Lq:1:27] għand xebba, mgħarrsa ma' raġel jismu Ġużeppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. [Lq:1:28] L-anġlu daħal għandha u qalilha: "Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek." [Lq:1:29] Hi tħawwdet ħafna għal dan il-kliem, u bdiet taħseb bejnha u bejn ruħha x'setgħet qatt tfisser din it-tislima. [Lq:1:30] Iżda l-anġlu qalilha: "Tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. [Lq:1:31] Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesù. [Lq:1:32] Hu jkun kbir, u jkun jissejjaħ Bin l-Għoli. Il-Mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru [Lq:1:33] u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakobb, u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu." [Lq:1:34] Iżda Marija qalet lill-anġlu: "Kif ikun dan, ladarba ma nagħrafx raġel?" [Lq:1:35] Wieġeb l-anġlu u qalilha: "L-Ispirtu s-Santu jiġi fuqek, u l-qawwa ta' l-Għoli tixħet id-dell tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis, u jissejjaħ Bin Alla. [Lq:1:36] Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta, fi xjuħitha, hi wkoll nisslet iben fil-ġuf, u ġa għandha sitt xhur dik li għaliha kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, [Lq:1:37] għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir." [Lq:1:38] Mbagħad qalet Marija: "Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skond kelmtek!" U l-anġlu telaq minn quddiemha.
 
 
 

-----------------------------------------------

 

On this feast we pray

August Queen of Heaven, sovereign queen of Angels, you who at the beginning received from God the power and the mission to crush the head of Satan, we beseech you humbly, send your holy legions so that, on your orders and by your power, they will track down demons, fight them everywhere, curb their audacity and plunge them into the hell.

Who can be compared to God? Oh good and tender Mother, you will always be our love and our hope. Oh divine Mother, send the Holy Angels and Archangels to defend me and to keep the cruel enemy far from me. Holy Angels and Archangels defend us, protect us. Amen.
http://communio.stblogs.org/2009/08/our-lady-of-the-angels-of-the.html

------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&------------
What is the Pardon of Assisi?  The Portiuncula Indulgence refers to the plenary indulgence originally granted by Pope Honorious III at the request of St. Francis to those who visit the chapel of Our Lady of the Angels in Assisi on August 2nd. This chapel was dear to the heart of Holy Father Saint Francis. (The original small chapel is now enshrined in a large basilica.) The indulgence has been extended to Franciscan churches the world over.
(See the Catholic Encyclopedia for further reading.)

Father Marion Habig, OFM, explains the history of the Portiuncula indulgence:
A special impulse led St. Francis on a certain night to go to the chapel. There he saw our Lord and His holy Mother surrounded by a great host of angels. Filled with astonishment and reverence, the saint prostrated himself upon the ground and adored the Divine majesty. Then he heard the voice of our Lord urging him with ineffable tenderness to ask some special favor. Nothing was so near to the heart of Francis as the salvation of souls, and so, after a few moments of reflection, he asked for the grace of a full pardon for all who, being contrite and having confessed their sins, would visit this little sanctuary. Mary cast herself upon her knees before her Divine Son, and repeated the petition of her faithful servant.
The Franciscan Book of Saints (Franciscan Herald Press:1979), 570.

Resolution:
What can be my resolution if I cannot visit a Franciscan church today?
I will imitate Holy Father St. Francis who took the Blessed Virgin as his special patroness and I will pray in a special way for the salvation of souls.
 
Marian Vow:

On Marian anniversaries (solemnities, feasts and memorials) let [the Tertiaries] make every effort not to miss Holy Mass and Communion in honor of the divine Mother and Queen of the Seraphic Order.
Marian Seraphic Pathways, Constitutions, 29b.
 
I give this resolution to the Blessed Virgin Mary.
 
Thanks be to God for graces received.
 
http://airmaria.com/2008/08/03/mary-vitamin-the-portiuncula-indulgence-our-lady-of-the-angels/

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Fit-2 ta' Awissu - Indulgenza Plenarja: Kull min jgħid tal-inqas,  il-Missierna u l-Kredu u skond il-fehma tal-Papa, fi kwalunkwe Parroċċa, b'mod specjali fi knisja Franġiskana; ikun qerr minn ġimgħa qabel jew sa ġimgħa wara l-festa; u jitqarben.


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Aug 02 - Homily Fehlner: St. Mary of the Angels and Indulgences  


.