blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: IS-SIMBOLI TAL-ISPIRTU S-SANTU (Fr. Hayden Williams OFM Cap)

Wednesday, September 24, 2014

IS-SIMBOLI TAL-ISPIRTU S-SANTU (Fr. Hayden Williams OFM Cap)


(how can I not include this uplifting Gospel video clip !)  JESUS - GOD - MAN --- The second Person in perfect unity in the Holy Trinity
 

Ġesù wiegħed lil Appostli, l-Ispirtu s-Santu, id-difensur, l-avukat, is-sors ta’ kull kuraġġ, qawwa u enerġija spiritwali. L- Ispirtu s-Santu li huwa Wieħed mill-Persuni tat-Trinità Qaddisa, huwa Alla.  
 

L-ISPIRTU S-SANTU HUWA PERSUNA U L-PERSONALITÀ SĦIĦA TIEGĦU TURINA L-KARATTRU U L-ĦIDMA TA' L-ISPIRTU QADDIS TIEGĦU B'DAWN IT-TMIEN SIMBOLI


><>  ><>   ><>
 
 
IT-TMIEN SIMBOLIŻMI TA' L-ISPIRTU S-SANTU LI NSIBU FIL-KELMA T'ALLA:
  1. L-ilma, 
  2. l-unzjoni (id-dilka taż-żejt),
  3. Is-siġill,
  4. In-nar,
  5. Is-sħaba u d-dawl,
  6. l-id,
  7. Is-saba' u
  8. l-ħamiema.

    ><>   ><>   ><>

1.   L-ilma 


><>   ><>   ><>
 
2.   l-unzjoni (id-dilka taż-żejt)


><>   ><>   ><>
 
                                                                           
3.   Is-siġill


Fejqan permezz tad-Dilka tal-Morda - 1 (Fr. Hayden Williams OFM Cap) 


[Ġak:5:13] Hemm xi ħadd fostkom imnikket? Ħalli dan jitlob. Hemm xi ħadd ferħan? Ħalli jkanta s-salmi. [Ġak:5:14] Hemm xi ħadd marid fostkom? Ħalli dan isejjaħ lill-presbiteri tal-Knisja, biex dawn jitolbu għalih u jidilkuh biż-żejt f'isem il-Mulej; [Ġak:5:15] it-talba tal-fidi ssalva lill-marid, u l-Mulej iqajjmu; u jekk ikun għamel xi dnubiet, jinħafrulu. [Ġak:5:16] Stqarru wieħed lill-ieħor in-nuqqasijiet tagħkom u itolbu għal xulxin, biex hekk tfiqu. It-talba tal-bniedem ġust magħmula bil-ħerqa għandha qawwa kbira. [Ġak:5:17] Elija bniedem bħalna kien: meta talab bil-ħerqa biex ma tagħmilx ix-xita, għal tliet snin u sitt xhur sħaħ ix-xita ma għamlitx fuq l-art. [Ġak:5:18] U meta raġa' talab, is-sema radd ix-xita u l-art għamlet il-frott.   


------------

 
James 5:13-18 New American Bible (Revised Edition) (NABRE)

IV. The Power of Prayer

Anointing of the Sick. 13 Is anyone among you suffering? He should pray. Is anyone in good spirits? He should sing praise. 14 Is anyone among you sick? He should summon the presbyters of the church, and they should pray over him and anoint [him] with oil in the name of the Lord, 15 and the prayer of faith will save the sick person, and the Lord will raise him up. If he has committed any sins, he will be forgiven.
Confession and Intercession. 16 Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The fervent prayer of a righteous person is very powerful. 17 Elijah was a human being like us; yet he prayed earnestly that it might not rain, and for three years and six months it did not rain upon the land. 18 Then he prayed again, and the sky gave rain and the earth produced its fruit.
 

 
><>   ><>   ><>

4.   In-nar - li jittrasformana

 
Il-Profeta Elija


><>   ><>   ><>

 


><>   ><>   ><>


5.   Is-sħaba u d-dawl


><>   ><>   ><>
 
Mt 17:1-9 -- It-Trasfigurazzjoni - The Transfiguration of Jesus Christ

F’dak iż-żmien: Ġesù ħa miegħu ‘l Pietru u ‘l Ġakbu u ‘l ħuh Ġwanni weħidhom, tellagħhom fuq muntanja għolja, u tbiddel quddiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx, u lbiesu sar abjad bħad-dawl. U dehrulhom Mosè u Elija jitħaddtu miegħu. Qabeż Pietru u qal lil Ġesù: “Mulej, kemm hu sew li aħna hawn! Jekk trid, intella’ hawn tliet tined, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija.”
Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl għattiethom, u minn ġos-sħaba nstema’ leħen jgħid: “Dan hu Ibni l-għażiż, li fih sibt il-għaxqa tiegħi; isimgħu lilu.” Id-dixxipli, kif semgħu dan, waqgħu wiċċhom fl-art, mimlijin bil-biża’. Ġesù resaq lejhom, messhom u qalilhom: “Qumu, tibżgħux.” Huma refgħu għajnejhom u ma raw ’il ħadd ħlief ’il Ġesù waħdu.
Huma u niżlin minn fuq il-muntanja, Ġesù ordnalhom u qalilhom: “Tgħidu lil ħadd b’din id-dehra sa ma Bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet.”

 

><>   ><>   ><>

6.   l-id

><>   ><>   ><>
 
7.   Is-saba'


 

><>   ><>   ><>


ĠESÙ L-KRISTU, IL-MIDLUK - JESUS THE ANOINTED ONE


8.   l-ħamiema.


 

Is-Simboli tal-Ispirtu s-Santu (Fr. Hayden Williams OFM Cap)


.