blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: FEBRUARY 10 - SOLEMNITY - The providential Shipwreck in Malta of St Paul and St Luke, Apostles --- GOSPEL --- Mk 16:15-20 --- & --- ACTS 27:1-44, 28:1-11

Sunday, February 03, 2013

FEBRUARY 10 - SOLEMNITY - The providential Shipwreck in Malta of St Paul and St Luke, Apostles --- GOSPEL --- Mk 16:15-20 --- & --- ACTS 27:1-44, 28:1-11SAN PAWL, APPOSTLU TAL-ĠNUS --- IT-TEJOLOGU TAL-ĦNIENA TA' ALLA
 
><>   ><>   ><> 
JANUARY 25 - Saul's Conversion - Il-Konverżjoni ta' Sawl - Acts 9:1-19 --- L-Atti ta' l-Appostli 9:1-19 --- & --- St Paul Made The Church Catholic
http://medjugorjemalta.blogspot.com/2014/01/acts-91-19-sauls-conversion-il.html
 


><>   ><>   ><>

 
 

 
 

FEBRUARY 10 -  SOLEMNITY - The providential Shipwreck of St Paul in Malta
>>> IL-QUDDIESA - Solennità tan-Nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta, 10 ta’ Frar.
http://www.laikos.org/Nawfragju_San_Pawl.pdf

also ---

Qari --- L-APPOSTLU MISSIERNA SAN PAWL PATRUN TA’ MALTA
http://www.fleurdelysparish.com/img/sp.pdf


><>   ><>   ><>

 

SAN PAWL F'MALTA- Dokumentarju u Innu   

 

 
 
 
 
 
 The providential shipwreck in Malta of St Paul and St Luke - San Pawl u San Luqa f'Malta  --- ACTS 27:1 - 28:1-11 
St Paul, the Theologian of God's Mercy 
with
St Luke, the Evangelist of God's Mercy
 

The providential Shipwreck in Malta of St Paul and St Luke, Apostles
- clip from the movie - Peter and Paul (1981)

https://www.gloria.tv/media/FNmEBbh6WJ2
 
 


GOSPEL ---- Mark 16:15-20
  
[Mk:16:15] U qalilhom: "Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lill-ħolqien kollu. [Mk:16:16] Min jemmen u jitgħammed, isalva; iżda min ma jemminx, ikun ikkundannat. [Mk:16:17] U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu: f'ismi jkeċċu x-xjaten, jitkellmu b'ilsna ġodda, [Mk:16:18] jaqbdu s-sriep b'idejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara; iqiegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiqu."
It-tlugħ ta' Ġesù fis-sema
Lq 24, 50-53 ; Atti 1, 3-14)
[Mk:16:19] U hekk il-Mulej Ġesù, wara li kellimhom, kien imtella' fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla.  [Mk:16:20] Huma mbagħad marru jippridkaw kullimkien; il-Mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq  il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha.
 

 


 

><>   ><>   ><>
IL-FESTA TA' SAN PAWL TOGHGBU LIL SAN PAWL?
 
><>   ><>   ><>


JANUARY 22 - SAINT PUBLIUS, FIRST BISHOP OF MALTA
http://medjugorjemalta.blogspot.com/2015/01/january-21-saint-publius-prince-and.html


.