blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: April 30 - St Pius V, Pope

Tuesday, April 29, 2014

April 30 - St Pius V, Pope30 ta' April - Tifkira (O) ta' San Piju Ħamsa, Papa

Twieled ħdejn Alessandria, l-Italja, fl-1504. Daħal fl-Ordni tal-Predikaturi, u għallem it-Teoloġija. Sar isqof u kardinal, u fl-1566 kien magħżul Papa. B'qawwa kbira ssokta jħabrek għat-tiġdid tal-Knisja mibdi mill-Konċilju Tridentin, u ħadem ħafna għat-tixrid tal-fidi u t-tiġdid liturġiku.
Il-Maltin għandhom tassew għax iqisuh bħala missier li ħaseb fihom ħafna, billi tahom għajnuna kbira għall-bini tal-belt il-ġdida tagħhom Valletta.
Miet fl-1 ta' Mejju 1572. 


Quo Primum: How To Answer SSPX And SSPV Claims  

 


August 5 - Dedication of the Basilica of Santa Maria Maggiore, Rome --- Our Lady of the Snows
http://medjugorjemalta.blogspot.com/2014/08/consecration-of-of-basilica-of-santa.html
.