blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: MARY, UNTIER OF THE KNOTS OF LIFE --- MARIJA LI TĦOLL L-GĦOQIEDI TAL-ĦAJJA - (TALBA) - Pope Francis: Mary's faith unties the knot of sin

Thursday, February 06, 2014

MARY, UNTIER OF THE KNOTS OF LIFE --- MARIJA LI TĦOLL L-GĦOQIEDI TAL-ĦAJJA - (TALBA) - Pope Francis: Mary's faith unties the knot of sin


The Pope's special devotion for the Virgin Mary - video published on May 3, 2016


 
Pope Francis: Mary's faith unties the knot of sin

http://www.news.va/en/news/pope-francis-marys-faith-unties-the-knot-of-sin
 
 
 
Published on Oct 13, 2013

 

 
 
 
 
 

 
 
MARIJA LI TĦOLL L-GĦOQIEDI - Mary untier of knots - minn Fr Hayden Williams OFM Cap
 


TALBA LIL MARIJA LI TĦOLL L-GĦOQIEDI TAL-ĦAJJA
 
Verġni Marija. Omm ta’ l-imħabba. Omm li qatt ma nqast li tiġi qrib uliedek, l-aktar Iejn dawk Ii huma mweġġgħa. Omm li jdejk qatt ma waqfu Ii jgħinu u jaqdu liII-għeżież uliedek, għaliex inti kollok tjieba u ħniena; ħniena li ġejja minn qalbek u Ii tħares dejjem Iejja f’dan il-wied ta’ dmugħ. Nitolbok għalhekk biex tħoll l-għoqiedi ta’ ħajti. Int taf sewwa kemm inħossni mifni fit-tbatijiet tiegħi, b’dawn l-għoqiedi Ii qed jorbtuni mad-dinja u maI-ħażen. Marija, inti Ii Alla għażlek biex tkun dik Ii tħoll I-għoqiedi ta’ ħajjitna, ta’ wliedna, nittama fik illum u npoġġi f’idejk l-ħajja tiegħi. Ħadd, lanqas ix-xitan ma għandu qawwa akbar minnek. Lejk indur u nitniehed u nitlob I-kenn tiegħek. F’idejk hija ħajti, ma hemmx għoqda waħda Ii inti ma tistax tħollha.Omm qawwija, bil-grazzja tiegħek u bI-interċessjoni tiegħek quddiem Ibnek Ġesù l-Ħellies ta’ kulħadd, inpoġġi quddiemek llum I-għoqdiet ta’ ħajti. (Semmi l-grazzja li għandek bżonn) Nitolbok b’fidi biex tħoll kull għoqda. Ismagħni, mexxini, ħarisni, kenn tiegħi. Nixtieq nibqa’ għomri kollu nfaħħrek għal tant imħabba Ii wrejt miegħi. Ammen.
 
 
 
 =========================================
 
 
MARY, OUR LADY OF SURPRISES, TAKE OVER !
 
 
 


.