blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: OCTOBER 22 - MEMORIAL OF SAINT JOHN PAUL II, POPE --- 22 ta' OTTUBRU - TIFKIRA TA' SAN ĠWANNI PAWLU II, PAPA

Wednesday, October 22, 2014

OCTOBER 22 - MEMORIAL OF SAINT JOHN PAUL II, POPE --- 22 ta' OTTUBRU - TIFKIRA TA' SAN ĠWANNI PAWLU II, PAPA


The top ten achievements of John Paul II - Published on Apr 22, 2014


“To believe in Jesus is to accept what he says, even when it runs contrary to what others are saying. It means rejecting the lure of sin, however attractive it may be, in order to set out on the difficult path of the Gospel virtues.” (Pope St. John Paul II; WYD Toronto Welcoming Ceremony; July 25, 2002)
 
 

“Never tire of firmly speaking out in defense of life from its conception and do not be deterred from the commitment to defend the dignity of every human person with courageous determination. Christ is with you: be not afraid!”


Catholic Church celebrates feast day of St. John Paul II, for the first time - Published on 22 Oct 2014
Pope Francis on St. John Paul II during his weekly general audience - 22 Oct. 2014 

Hope and Joy - Published on 21 Oct 2014


Relikwija ta' San Ġwanni Pawlu II, PapaSan Ġwanni Pawlu II - 22 ta' Ottubru


PARIRI SPIRITWALI TA’ SAN GWANNI PAWLU II, PAPA:


 
Il-Ħolqien Mera tal-Kobor t’Alla:

 
Ø Alla għamilna għall-ferħ, u l-ferħ tal-ħajja jirrifletti l-ferħ oriġinali li ħass Alla meta ħalaqna.

Ø Is-silenzju tal-muntanja u l-abjad tas-silġ ikellmuna dwar Alla. Juruna t-triq li twassal għall-kontemplazzjoni, mhux biss bħala mod mill-aqwa kif wieħed jesperjenza dan il-misteru, imma wkoll bħala kundizzjoni biex wieħed jumanizza ħajtu u r-relazzjonijiet tiegħu m’għajru.

Ø Kull ħaġa kbira teħtieġ paċenzja.

 

Ġesù fl-Ewkaristija:

 
Ø Ippruvaw ġibu ruħkom ma’ Ġesù fl-Ewkaristija bħalma hu jġib ruħu magħna. Hu jagħti lilu nnifsu bla ma jistenna ħlas.

Ø Tgħallmu kif tibqgħu ma’ Kristu sabiex tkunu tistgħu tħobbu bħalu. Meta tistgħu, matul il-ġimgħa, ħudu sehem mill-Ewkaristija. Li nkunu fidili lejn it-tqarbin ta’ matul il-ġimgħa jgħinna nimxu wara Kristu fil-ħajja tagħna ta’ kuljum, u jagħtina d-dawl u s-saħħa biex nimxu wara l-vokazzjoni tagħna.

Ø Fl-intimità tat-tabernaklu, il-valuri li jridu jsaltnu fid-djar jirċievu saħħa ġdida biex jagħmlu mill-familja post fejn wieħed jiltaqa’ m’Alla, ċentru li jirradja l-fidi, skola għall-ħajja nisranija.

 

Marija:

 
Ø Marija għexet kontinwament l-Ewkaristija; hi baqgħet dejjem marbuta b’mod intimu ma’ Ġesù u dejjem imxiet warajh fedelment.

Ø Marija tgħallimna kif nisimgħu il-Kelma ta’ Alla u nipprattikawha fil-ħajja tagħna ta’ kuljum.

Ø Fit-tama ta’ Marija f’riġlejn is-salib jinsab dawl li hu aqwa mid-dlamijiet li jsaltnu f’ħafna qlub; fil-preżenza tas-sagrifiċċju tal-fidwa, it-tama tal-Knisja u tal-umanità twieldet f’Marija.

Ø Marija hi l-għalliema tal-ħajja tat-talb u tal-ispiritwalità inkarnata fin-natura umana.

 

Il-Knisja:

 
Ø Il-Knisja dejjem tħabbat wiċċha ma’ diffikultajiet; ħafna drabi tisfa attakkata u mfixkla. Imma hi dejjem tibqa’ żagħżugħa, dejjem aktar ħajja.


Ø Huwa importanti ħafna li l-komunità nisranija tippreżenta ruħha bħala ġisem wieħed, b’diversi funzjonijiet u servizzi, imqassma fi gruppi u movimenti, imma magħquda fil-motivi, l-oġġettivi u fl-istil tal-Vanġelu. Din hi t-tagħlima tat-Trinità Qaddisa.

 

TALBA

Omm qaddisa tar-Redentur,

bieb tal-ġenna, kewba tal-baħar,

ieqaf mal-poplu tiegħek li tant jixtieq li jerġa’ jdur lejk.

Għal darb’oħra nirrikorru lejk, omm ta’ Kristu u tal-Knisja,

kif ninsabu taħt riġlejk fil-grotta ta’ Iria,

nirringrazzjawk għal dak kollu

li int għamilt matul dawn is-snin diffiċli,

kemm għall-Knisja, għal kull wieħed u waħda minna

u għall-umanità kollha. Ammen.

                                                                                                            San Ġwanni Pawlu II Papa - Fatima 1991

https://signumfideimalta.files.wordpress.com/2012/03/ktejjeb-10-ottubru-2014-2.pdf
Karol The Pope The Man (Pope Saint John Paul II)  

The BLOOD-stained vest venerated as a holy relic of Saint John Paul II
http://medjugorjemalta.blogspot.com/2014/06/the-blood-stained-vest-is-venerated-as.html

       

Pope Francis answers millions of Catholic's prayers by making former pope a saint. - Published on 5 Jul 2013

Preghiera alla Madre del Divino Amore - Papa San Gwanni Paolo II --- Saint John Paul II, Pope.
http://medjugorjemalta.blogspot.com.mt/2012/03/preghiera-alla-madre-del-divino-amore.html


.