blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: MARCH 25 - The Solemnity of the Annunciation and Incarnation of the Lord - Lk 1:26-38 - The Most Important Day In History

Monday, March 24, 2014

MARCH 25 - The Solemnity of the Annunciation and Incarnation of the Lord - Lk 1:26-38 - The Most Important Day In History


The dove symbolizes the act of conception which took place in the Virgin’s ear – first mentioned in the 4th century by Athanasius of Alexandria: “Come and gaze upon this marvellous feat: the woman conceives through the hearing of her ears!” Ephrem of Syria wrote: “Like the Burning Bush on Horeb (Mount Sinai) which carried God in the heart of the flames, so Mary brought Christ into her virginity: through her ear the Divine Word of the Father entered and dwelt secretly in her womb.”

 
 
 
Sacred Scripture was meant to be received aurally in the liturgy, in the same way that classic iconography depicts the Blessed Mother receiving the Word of God via a dove entering her ear. In fact, we call that blessed event the Annunciation because it was St. Gabriel’s “announcement” that itself realized the miracle of Jesus’ virginal conception. “Come and gaze upon this marvellous feat,” St. Athanasius attests, “the woman conceives through the hearing of her ears!” We’re called to do the same during the readings at Mass: To imitate Our Lady in receiving the Lord through hearing a proclamation, much as her cousin Elizabeth “received” an encounter with Jesus the moment she heard Mary’s greeting at the Visitation.
 
It-taħbira tat-twelid ta' Ġesù Kristu
[Lq:1:26] Mbagħad fis-sitt xahar Alla bagħat l-anġlu Gabrijel f'belt tal-Galilija. jisimha Nazaret, [Lq:1:27] għand xebba, mgħarrsa ma' raġel jismu Ġużeppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. [Lq:1:28] L-anġlu daħal għandha u qalilha: "Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek." [Lq:1:29] Hi tħawwdet ħafna għal dan il-kliem, u bdiet taħseb bejnha u bejn ruħha x'setgħet qatt tfisser din it-tislima. [Lq:1:30] Iżda l-anġlu qalilha: "Tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. [Lq:1:31] Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesù. [Lq:1:32] Hu jkun kbir, u jkun jissejjaħ Bin l-Għoli. Il-Mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru [Lq:1:33] u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakobb, u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu." [Lq:1:34] Iżda Marija qalet lill-anġlu: "Kif ikun dan, ladarba ma nagħrafx raġel?" [Lq:1:35] Wieġeb l-anġlu u qalilha: "L-Ispirtu s-Santu jiġi fuqek, u l-qawwa ta' l-Għoli tixħet id-dell tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis, u jissejjaħ Bin Alla. [Lq:1:36] Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta, fi xjuħitha, hi wkoll nisslet iben fil-ġuf, u ġa għandha sitt xhur dik li għaliha kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, [Lq:1:37] għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir." [Lq:1:38] Mbagħad qalet Marija: "Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skond kelmtek!" U l-anġlu telaq minn quddiemha.also...

MARCH 25 2015 - Solemnity of the Annunciation - Pope Francis on the gospel of life --- Talba tal-Papa Frangisku ghas-Sinodu fuq il-Familja
http://medjugorjemalta.blogspot.com/2015/03/march-25-2015-solemnity-of-annunciation.html


.