blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: HUMILITY - The Beauty of Holiness --- & --- LITANY OF HUMILITY - LITANIJA TA' L-UMILTÀ

Thursday, January 31, 2013

HUMILITY - The Beauty of Holiness --- & --- LITANY OF HUMILITY - LITANIJA TA' L-UMILTÀ


 

TO RECOGNIZE THAT WE ARE PROUD, IS THE BEGINNING OF HUMILITY....TO FLATTER OURSELVES THAT WE ARE HUMBLE, IS THE BEGINNING OF PRIDE, AND THE MORE HUMBLE WE THINK OURSELVES, THE GREATER IS OUR PRIDE.......


 
http://faculty.gordon.edu/hu/bi/ted_hildebrandt/spiritualformation/texts/murray_humility/murray_humility.pdf
 
Humility : The Beauty of Holiness, Christian Audiobook, by Andrew Murray


Thoughts on Humility
 

 
LITANY OF HUMILITY https://www.ewtn.com/Devotionals/prayers/humility.htm

Litany of Humility - Rafael Cardinal Merry del Val (1865-1930), Secretary of State for Pope Saint Pius X

O Jesus! meek and humble of heart, Hear me.
         

From the desire of being esteemed,
Deliver me, Jesus.

From the desire of being loved...
From the desire of being extolled ...
From the desire of being honored ...
From the desire of being praised ...
From the desire of being preferred to others...
From the desire of being consulted ...
From the desire of being approved ...
         

From the fear of being humiliated ...
From the fear of being despised...
From the fear of suffering rebukes ...
From the fear of being calumniated ...
From the fear of being forgotten ...
From the fear of being ridiculed ...
From the fear of being wronged ...
From the fear of being suspected ...


That others may be loved more than I,
Jesus, grant me the grace to desire it.


That others may be esteemed more than I ...
That, in the opinion of the world,
others may increase and I may decrease ...
That others may be chosen and I set aside ...
That others may be praised and I unnoticed ...
That others may be preferred to me in everything...
That others may become holier than I,
provided that I may become as holy as I should...


       
><>  ><>  ><> ><>  ><>  ><> ><>  ><>  ><> ><>  ><>  ><>

(in the Maltese language)

Litanija ta' l-umiltà – ta’ Rafael María José, Kardinal Merry del Val y de Zulueta (1865-1930), Segretarju tal-Istat għall-Papa Piju X (San Piju X)

O ĠESÙ TA’ QALB ĦELWA W UMLI, ismagħni

Mix-xewqa li nkun stmata – EĦLISNI ĠESÙ
Mix-xewqa li nkun maħbuba - EĦLISNI ĠESÙ​​.
Mix-xewqa li nkun ammirata - EĦLISNI ĠESÙ​​.
Mix-xewqa li niġi onorata - EĦLISNI ĠESÙ​​.
Mix-xewqa li niġi mfaħħra - EĦLISNI ĠESÙ​​.
Mix-xewqa li nkun preferuta mill-oħrajn - EĦLISNI ĠESÙ​​.
Mix-xewqa li niġi kkonsultata - EĦLISNI ĠESÙ​​.
Mix-xewqa li niġi approvata - EĦLISNI ĠESÙ​​.

Mill-biża li niġi umiljata - EĦLISNI ĠESÙ​​.
Mill-biża li niġi ddisprezzata - EĦLISNI ĠESÙ​​.
Mill-biża li niġi mċanfra - EĦLISNI ĠESÙ​​.
Mill-biża li niġi kkalunjata - EĦLISNI ĠESÙ​​.
Mill-biża li nkun minsija - EĦLISNI ĠESÙ​​.
Mill-biża li nkun mwaqqa’ għaċ-ċajt - EĦLISNI ĠESÙ​​.
Mill-biża li ma niġix emmnuta - EĦLISNI ĠESÙ​​.
Mill-biża li niġi ssuspettata - EĦLISNI ĠESÙ​​.

Li oħrajn ikunu maħbuba aktar minni – ĠESÙ AGĦTINI L-GRAZZJA LI NIXTIEQHA
Li oħrajn ikunu stmati aktar minni - ĠESÙ AGĦTINI L-GRAZZJA LI NIXTIEQHA

Li fl-opinjoni tad-dinja, oħrajn jikbru u jien niċċekken - ĠESÙ AGĦTINI L-GRAZZJA LI NIXTIEQHA
Li oħrajn jintgħażlu u jien niġi mwarrba  - ĠESÙ AGĦTINI L-GRAZZJA LI NIXTIEQHA
Li oħrajn ikunu mfaħħra u jien injorata  - ĠESÙ AGĦTINI L-GRAZZJA LI NIXTIEQHA
Li oħrajn ikunu ppreferuti minni f’kollox - ĠESÙ AGĦTINI L-GRAZZJA LI NIXTIEQHA
Li oħrajn jitqaddsu aktar minni, basta li jien nitqaddes kif suppost - ĠESÙ AGĦTINI L-GRAZZJA LI NIXTIEQHA

litanija ta' l-umiltà --- litany of humility

--------------------------------------------------
GOD'S GRACE IS SUFFIECIENT - 2 Corinthians 12:9


.