blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: July 16, OUR LADY OF MOUNT CARMEL; THE BROWN SCAPULAR; THE HOLY ROSARY; THE LITANY - IL-VERĠNI MQADDSA MARIJA TAL-KARMELU - 16 ta' LULJU

Monday, July 15, 2013

July 16, OUR LADY OF MOUNT CARMEL; THE BROWN SCAPULAR; THE HOLY ROSARY; THE LITANY - IL-VERĠNI MQADDSA MARIJA TAL-KARMELU - 16 ta' LULJU


 
THE LITURGY FOR THE SOLEMNITY OF OUR LADY OF MOUNT CARMEL
 
JULY 16
 
THE GOSPEL


Jn 19:25-27 -- The Blessed Virgin Mother, present with John, disciple, at the Crucifixion of Jesus

[Ġw:19:25] Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesù ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa, u Marija ta' Magdala. [Ġw:19:26] Mela kif Ġesù lemaħ lil ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lil ommu: "Mara, hawn hu ibnek." [Ġw:19:27] Mbagħad qal lid-dixxiplu: "Hawn hi ommok." U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu.L-Istatwa tal-Madonna tal-Karmnu, Imdina, Malta.

 

http://laikos.org/qaddisin.htm

16 ta' Lulju

IL-VERĠNI MQADDSA MARIJA TAL-KARMELU

Il-Profeta Elija tela’ fuq l-għolja Karmelu, il-Palestina, biex jitlob għax-xita għax l-art kienet niexfa qoxqox.  F’daqqa waħda ra sħaba żgħira tielgħa mill-baħar.  Wara, is-sema nkesa bis-sħab, u niżlet xita qawwija. (1 Slat. 18)

Fit-tnax-il seklu, Eremiti nsara marru jgħixu ħajja ta’ talb u ġabra fuq din l-għolja.

Huma xebbħu dik is-sħaba żgħira li kien ra elija mal-Madonna, Omm Alla, li ġabet il-ħajja vera fid-dinja li kienet mejta.  Bdew jonoraw lill-Madonna b’titlu ġdid, il-Madonna tal-għolja tal-Karmelu, u waqqfu Ordni ddedikat prinċipalment għal ħajja kontemplattiva taħt il-patroċinju tal-Madonna.  Illum insibuh bl-isem ta’ l-Ordni tal-Karmelitani.

F’dan l-istess jum niċċelebraw il-festa tal-Labtu tal-Madonna tal-Karmelu.  Hemm tradizzjoni li tgħid li fis-16 ta’ Lulju 1251, il-Madonna dehret lil San Xmun Stock li kien is-sitt superjur Ġenerali tal-Karmelitani, f’Cambridge, l-Ingilterra, u wrietu l-labtu, u wegħdet grazzi speċjali għal kull minn jilbsu.

Il-Papa Benedittu XIII fis-sena 1726, estenda l-festa tal-Madonna tal-Karmelu fis-16 ta’ Lulju, mal-Knisja kollha.

Talba
O Marija, jien mhux biss fil-perikoli, fid-dubji, fid-diffikultajiet, naħseb fik u nsejjaħlek.  Insejjaħlek issa u dejjem.  Nagħmel hekk għax inħobbok.  Int tinsab f’qalbi, u ismek spiss fuq xofftejja.  Minn qiegħ qalbi nsellimlek, infaħħrek u ntennilek:  Is-sliem għalik Marija, mimlija bil-grazzja.

=============================

The Story of Elijah (From The Holy Bible)


=============================


 
 
 
OUR LADY OF MOUNT CARMEL - at St Therese of Lisieux Sanctuary B'Kara, Malta
 
 
 
 
in Maltese language:-
L-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja tal-KarmelJuly 16 (July 18 in USA) is the day that the Church celebrates the feast of Our Lady of Mount Caramel. Mount Carmel is the mountain inthe middle of the plain of Galilee on which the prophet Elijah called down a miracle of fire from the Lord, to show the people of Israel who had strayed that "The Lord is God!" and that the prophets of Baal were worshipping a false god.
There is a tradition that traces the Carmelite Order's informal beginnings to the prophet Elijah himself, even though there is no evidence of this.
The formal beginnings are attributed to a group of monks who, in the 13th century, began living and praying on the mountain. They venerated the Virgin Mary as Our Lady of Mount Carmel, and from this veneration was derived the name Carmelite.
In 1226 the rule of the order was approved by Pope Honorius III, and 21 years later St. Simon Stock, an Englishman, was elected superior of the order. On July 16, 1251, the Blessed Virgin appeared to Simon and gave him the brown scapular and promised her protection to all those who wear the brown habit.
Pope Pius X decreed in the early 20th century that this blessing of the Blessed Virgin would extend to all who wear the medal of Our Lady of Mount Carmel.
The feast of Our Lady of Mount Carmel was instituted by the Carmelites sometime between 1376 and 1386.
http://www.catholicnewsagency.com/saint.php?n=523

This beautiful Litany of Intercession to Our Lady of Mount Carmel is for private recitation, which simply means that it cannot be used in an official church service. You can, however, pray it with your family or someone else.
 
 
 

Litany of Intercession to Our Lady of Mount Carmel

Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us.
God the Father of Heaven, have mercy on us.
God the Son, Redeemer of the world, have mercy on us.

God the Holy Spirit, have mercy on us.
Holy Trinity, One God, have mercy on us.


Holy Mary, pray for us sinners.
Our Lady of Mount Carmel, Queen of Heaven,
Our Lady of Mount Carmel, vanquisher of Satan,
Our Lady of Mount Carmel, most dutiful Daughter,
Our Lady of Mount Carmel, most pure Virgin,
Our Lady of Mount Carmel, most devoted Spouse,
Our Lady of Mount Carmel, most tender Mother,
Our Lady of Mount Carmel, perfect model of virtue,
Our Lady of Mount Carmel, sure anchor of hope,
Our Lady of Mount Carmel, refuge in affliction,
Our Lady of Mount Carmel, dispenser of God's gifts,
Our Lady of Mount Carmel, tower of strength against our foes,
Our Lady of Mount Carmel, our aid in danger,
Our Lady of Mount Carmel, road leading to Jesus,
Our Lady of Mount Carmel, our light in darkness,
Our Lady of Mount Carmel, our consolation at the hour of death,
Our Lady of Mount Carmel, advocate of the most abandoned sinners, pray for us sinners.


For those hardened in vice, with confidence we come to thee, O Lady of Mount Carmel.
For those who grieve thy Son,
For those who neglect to pray,
For those who are in their agony,
For those who delay their conversion,
For those suffering in Purgatory,
For those who know thee not, with confidence we come to thee, O Lady of Mount Carmel.


Lamb of God, Who takest away the sins of the world, spare us, O Lord.
Lamb of God, Who takest away the sins of the world, graciously hear us, O Lord.
Lamb of God, Who takest away the sins of the world, have mercy on us.

Our Lady of Mount Carmel, Hope of the Despairing, intercede for us with thy Divine Son.

Let us pray.

Our Lady of Mount Carmel, glorious Queen of Angels, channel of God's tenderest mercy to man, refuge and advocate of sinners, with confidence I prostrate myself before thee, beseeching thee to obtain for me [insert your request here]. In return I solemnly promise to have recourse to thee in all my trials, sufferings, and temptations, and I shall do all in my power to induce others to love and reverence thee and to invoke thee in all their needs. I thank thee for the numberless blessings which I have received from thy mercy and powerful intercession. Continue to be my shield in danger, my guide in life, and my consolation at the hour of death. Amen.

http://catholicism.about.com/od/tothevirginmary/qt/Litany-Of-Intercession-To-Our-Lady-Of-Mount-Carmel.htm


 
 
 
and also...
The Most Holy Rosary and The Brown Scapular

 
<>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <><
 
 
 
 
La Madonna del Carmelo - Published on Mar 31, 2017
La Madonna del Carmine e lo scapolare che libera dal purgatorio: l'approfondimento di Padre Lucio Zappatore, della Parrocchia San Martino ai Monti di Roma

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.