blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: First Sunday after Pentecost - THE SOLEMNITY OF THE MOST HOLY TRINITY - IS-SOLENNITÀ TAT-TRINITÀ QADDISA - l-ewwel Hadd wara Pentkoste

Saturday, June 14, 2014

First Sunday after Pentecost - THE SOLEMNITY OF THE MOST HOLY TRINITY - IS-SOLENNITÀ TAT-TRINITÀ QADDISA - l-ewwel Hadd wara Pentkoste

THE  MOST HOLY  TRINITY 

THE  INFINITE  &  HARMONIOUS  LOVE  IN  UNITY


 
 
 
 

The Trinitarian Prayer of Elizabeth of the Trinity

http://ocarm.org/en/content/ocarm/trinitarian-prayer-elizabeth-trinity
THREE REALITIES
ONE  DIVINITY  IN  A  PERFECT  COMMUNITY  OF  THREE  DISTINCT PERSONS> God the Father who revealed His Name to Moses - I AM THAT I AM - God who loves me personally,  unconditionally who is always with me to guide me, waiting very close, in me, to call Him in humble prostration - ABBA FATHER I need your help, in the Name of JESUS ! 
> God the Son - Jesus, the Face of the Father, the Theophany; my Redeemer, my merciful Saviour who saves me even from myself each time I plead to Him "Jesus take care of me ! "   

 
> God the Holy Spirit - my faithful companion, who will transform my heart, according to my humble free will, to enter in an intimate relationship, so that others will notice the Love and Humility of the Holy Trinity in me and believe in His Word.


Gloria Patri et Figlio, Spirito Santo
https://www.youtube.com/watch?v=YIhRCLETWrU"IN THE NAME OF THE FATHER AND OF THE SON AND OF THE HOLY SPIRIT"
http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p1s2c1p2.htmSanctus et Benedictus (latin)  
THE GOSPEL, YEAR A - Jn 3:16-18 -- The Solemnity of the Most Holy Trinity - Is-Solennità tat-Trinità Qaddisa

[Ġw:3:16] Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. [Ġw:3:17] Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. [Ġw:3:18] Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat; iżda min ma jemminx huwa ġa kkundannat, għax ma emminx fl-isem ta' l-Iben il-waħdieni ta' Alla.THE GOSPEL, YEAR B - Mt 28:16-20 -- The Great Commission - Ġesù jagħti l-missjoni lill-appostli

Ġesù jagħti l-missjoni lill-appostli
(Mk 16,14-18; Lq 24, 36-49; Ġw 20, 19-23; Atti 1, 1-6)
[Mt:28:16] Il-ħdax-il dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesù. [Mt:28:17] Kif rawh, nxteħtu quddiemu, għalkemm xi wħud iddubitaw. [Mt:28:18] Ġesù resaq ikellimhom u qalilhom: "Lili ngħatat kull setgħa fis-sema u fl-art. [Mt:28:19] Morru, mela, agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, u għammduhom fl-isem tal-Missieru ta' l-Iben u ta' l-Ispirtu  s-Santu, [Mt:28:20] u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien.  U ara, jiena magħkom dejjem, sa l-aħħar taż-żmien."THE GOSPEL, YEAR C - Jn 16:12-15 -- The work of the Holy Spirit - il-Hidma ta' l-Ispirtu s-Santu

[Ġw:16:12] "Baqagħli ħafna ħwejjeġ x'ngħidilkom, imma għalissa ma tifilħux għalihom. [Ġw:16:13] Meta jiġi hu, l-Ispirtu tal-verità, iwassalkom għall-verità kollha; għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma', u jħabbrilkom il-ġejjieni. [Ġw:16:14] Hu jagħtini glorja, għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. [Ġw:16:15] Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi. Għalhekk għedt li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom.
The Face of God

Trinity Sunday


Il-Missjoni tal-Knisja - 1
Fr Hayden jippriedka dwar Mt 28:16-20 (Hadd it-Trinita)Il-Missjoni tal-Knisja - 2
Fr Hayden jippriedka dwar Mt 28:16-20 (Hadd it-Trinita)   
.