blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: JANUARY 25 - Solemnity of the Conversion of St. Paul

Saturday, January 25, 2014

JANUARY 25 - Solemnity of the Conversion of St. Paul

 
2017.01.25 Solemnity of the Conversion of St. Paul
Pope Francis leads the celebration of the Vespers of the Solemnity of the Conversion of Saint Paul, concluding the Week of Prayer for Christian Unity.

 
 
 
 ACTS 9:4
And falling to the ground, he heard a voice saying to him, “Saul, Saul, why are you persecuting me?”
ACTS 9:5
"Who are you, Lord?" Saul asked. "I am Jesus, whom you are persecuting," he replied.

 
 
 
 

 
 
 
Conversion of St Paul (1/25/17

 

 
 
 
Pope: How to unite the church

 
 
 
  
Readings for the Feast of THE CONVERSION OF ST. PAUL THE APOSTLE
 
 
 
 
Jan 25 - Homily: St. Paul's Daily Conversion

 
SAINT PAUL, APOSTLE TO THE GENTILES - THEOLOGIAN OF THE MERCY OF GOD


SAN PAWL, APPOSTLU TAL-ĠNUS - IT-TEOLOGU TAL-ĦNIENA TA' ALLA


 
 


GOSPEL - Mark 16:15-18 - L-EVANĠELJU
 [Mk:16:15] U qalilhom: "Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lill-ħolqien kollu. [Mk:16:16] Min jemmen u jitgħammed, isalva; iżda min ma jemminx, ikun ikkundannat. [Mk:16:17] U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu: f'ismi jkeċċu x-xjaten, jitkellmu b'ilsna ġodda, [Mk:16:18] jaqbdu s-sriep b'idejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara; iqiegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiqu."

 

Acts 9:1-19                    
Saul's Conversion
9:1 Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest 2 and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the Way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. 3 As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. 4 He fell to the ground and heard a voice say to him, "Saul, Saul, why do you persecute me?"
5 "Who are you, Lord?" Saul asked.
"I am Jesus, whom you are persecuting," he replied. 6 "Now get up and go into the city, and you will be told what you must do."
7 The men traveling with Saul stood there speechless; they heard the sound but did not see anyone. 8 Saul got up from the ground, but when he opened his eyes he could see nothing. So they led him by the hand into Damascus. 9 For three days he was blind, and did not eat or drink anything.
10 In Damascus there was a disciple named Ananias. The Lord called to him in a vision, "Ananias!"
"Yes, Lord," he answered.
11 The Lord told him, "Go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. 12 In a vision he has seen a man named Ananias come and place his hands on him to restore his sight."
13 "Lord," Ananias answered, "I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your holy people in Jerusalem. 14 And he has come here with authority from the chief priests to arrest all who call on your name."
15 But the Lord said to Ananias, "Go! This man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. 16 I will show him how much he must suffer for my name."
17 Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, "Brother Saul, the Lord—Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here—has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit." 18 Immediately, something like scales fell from Saul's eyes, and he could see again. He got up and was baptized, 19 and after taking some food, he regained his strength.9. Il-konverżjoni ta' Sawl

[Atti:9:1] Sawl, li kien għadu bil-qawwa kollha jhedded bil-mewt lid-dixxipli tal-Mulej, mar għand il-qassis il-kbir [Atti:9:2] u talbu jagħtih ittri għas-sinagogi ta' Damasku, biex ikun jista' jaqbad l-irġiel u n-nisa kollha li jsib miexja fit-Triq tal-Mulej u jeħodhom marbuta Ġerusalemm. [Atti:9:3] Huwa u sejjer, kif qorob lejn Damasku, f'daqqa waħda idda madwaru dawl mis-sema. [Atti:9:4] Waqa' fl-art, u sama' leħen jgħidlu: "Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani?" [Atti:9:5] Hu wieġeb: "Min int, Mulej?" u l-leħen wieġbu: "Jiena Ġesù, li int qiegħed tippersegwitah. [Atti:9:6] Imma issa qum u idħol il-belt, u hemmhekk jgħidulek x'għandek tagħmel." [Atti:9:7] Dawk li kienu sejrin miegħu baqgħu mbikkma, billi kienu semgħu l-leħen imma ma raw lil ħadd. [Atti:9:8] Sawl qam mill-art, fetaħ għajnejh u ma sata' jara xejn. Mbagħad mexxewh minn idu u wassluh Damasku. [Atti:9:9] Dam tlitt ijiem ma jarax, u la kiel u lanqas xorob.

[Atti:9:10] F'Damasku kien hemm dixxiplu, jismu Ħananija. Deherlu l-Mulej u qallu: "Ħananija!" "Hawn jien, Mulej," wieġeb. [Atti:9:11] U l-Mulej qallu: "Qum u mur fit-triq li jgħidulha d-Dritta, u hemm, fid-dar ta' Ġuda, staqsi għal wieħed minn Tarsu, jismu Sawl. Dan qiegħed jitlob, [Atti:9:12] u ra f'dehra wieħed, jismu Ħananija, dieħel ħdejh u jqegħedlu idejh fuqu biex jerġa' jieħu d-dawl." [Atti:9:13] Ħananija wieġeb: "Mulej, jien smajt mingħand ħafna fuq dan ir-raġel, kemm għamel ħsara lill-qaddisin tiegħek f'Ġerusalemm. [Atti:9:14] U issa qiegħed hawn bis-setgħa mingħand il-qassisin il-kbar biex jarresta lil dawk kollha li jsejjħu ismek."[Atti:9:15] Iżda l-Mulej wieġbu: "Mur, għax dan ir-raġel hu għodda magħżula minni biex iwassal ismi quddiem il-ġnus u s-slaten u quddiem ulied Iżrael. [Atti:9:16] Jien stess għad nurih kemm irid ibati minħabba f'ismi." [Atti:9:17] Ħananija telaq lejn id-dar ta' Ġuda, daħal, qiegħed idejh fuq Sawl u qallu: "Sawl, ħija, il-Mulej Ġesù, li deherlek fit-triq inti u ġej hawn, bagħatni biex terġa' tieħu d-dawl u timtela bl-Ispirtu s-Santu." [Atti:9:18] F'daqqa waħda waqa' bħal qxur minn għajnejh u raġa' beda jara. Mbagħad qam u tgħammed, [Atti:9:19] kiel xi ħaġa, u ħa r-ruħ.Qari mill-Atti ta' l-Appostl - Il-Konverżjoni ta' Sawl
- Saul's Conversion