blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: NOVEMBER 9 - FEAST -- Jn 2:13-22 -- Cleansing of the Temple - Il-Qdusija tat-Tempju - - Dedication of the Lateran Basilica --- FESTA TAL-LATERAN (Fr. Hayden Williams OFM Cap)

Monday, November 10, 2014

NOVEMBER 9 - FEAST -- Jn 2:13-22 -- Cleansing of the Temple - Il-Qdusija tat-Tempju - - Dedication of the Lateran Basilica --- FESTA TAL-LATERAN (Fr. Hayden Williams OFM Cap)


ANGER ITSELF IS NOT A SIN - IN FACT IT IS THE APPROPRIATE RESPONCE TO SOMETHING THAT IS WRONG --- BUT WHAT WE DO WITH IT CAN BE
THERE IS A DIFFERENCE BETWEEN ANGER (KORLA) AND RAGE (RABJA)


NOVEMBER 9 - FEAST - Dedication of the Lateran Basilica - GOSPEL --- Jn 2:13-22 - Cleansing of the Temple - Il-Qdusija tat-Tempju

Il-qdusija tat-tempju
(Mt 21, 12-13 ; Mk 11, 15-17 ; Lq 19, 45-46)

[Ġw:2:13] Kien qorob l-Għid tal-Lhud, u Ġesù tela' Ġerusalemm. [Ġw:2:14] Fit-tempju sab min qiegħed ibigħ barrin, nagħaġ u ħamiem, u min kien bilqiegħda jsarraf il-flus. [Ġw:2:15] Għamel sawt mill-ħbula, u keċċiehom ilkoll 'il barra mit-tempju, bin-nagħaġ u l-barrin tagħhom; xerred il-flus ta' dawk li kienu jsarrfu, u qalbilhom l-imwejjed. [Ġw:2:16] U lill-bejjiegħa tal-ħamiem qalilhom: "Warrbu dawn minn hawn, u dar Missieri tagħmluhiex dar tan-negozju!" [Ġw:2:17] Id-dixxipli ftakru f'dak li kien hemm miktub fl-Iskrittura, "Il-ħeġġa għal darek fnietni.' [Ġw:2:18] Mbagħad il-Lhud qabdu u qalulu: "X'sinjal se turina li inti tista' tagħmel dan?" [Ġw:2:19] Ġesù weġibhom: "Ħottu dan it-tempju, u fi tlitt ijiem nerġa' ntellgħu." [Ġw:2:20] Għalhekk il-Lhud qalulu: "Dan it-tempju ħa sitta u erbgħin sena biex inbena, u int se ttellgħu fi tlitt ijiem?" [Ġw:2:21] Iżda hu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. [Ġw:2:22] Meta mbagħad qam mill-imwiet, id-dixxipli tiegħu ftakru f'dan li kien qal, u emmnu fl-Iskrittura u fil-kliem li kien qal Ġesù.

.

Festa tal-Lateran (Fr. Hayden Williams OFM Cap)

.