blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: November 21 - The Feast of the Presentation of the Blessed Virgin Mary --- Mary is Greater than the Church --- & --- Mt 12:46-50 - Who IS my Mother ?

Wednesday, November 20, 2013

November 21 - The Feast of the Presentation of the Blessed Virgin Mary --- Mary is Greater than the Church --- & --- Mt 12:46-50 - Who IS my Mother ?


Il-Preżentazzjoni tal-Verġni Mqaddsa Marija - 21 ta' Novembru

.

Readings:
1st: zec 2:14-17
Resp: luk 1:46-55
Gsp: mat 12:46-50

GOSPEL - Mt 12:46-50

[Mt:12:46] Kif kien għadu qiegħed ikellem lin-nies, ġew ommu u ħutu, waqfu barra u fittxew li jkellmuh. [Mt:12:47] Xi ħadd qallu: "Ara, ommok u ħutek qegħdin barra jfittxu li jkellmuk ."[Mt:12:48] Iżda hu wieġeb lil dak li kellmu, u qallu: "Min hi ommi? U min huma ħuti?" [Mt:12:49] Mbagħad medd idu lejn id-dixxipli tiegħu u qal: "Dawn, araw, huma ommi u ħuti. [Mt:12:50] Għax kull min jagħmel ir-rieda ta' Missieri li hu   fis-smewwiet, dak huwa ħija, u oħti, u ommi."


Who IS my Mother? - by Fr. Paul Nicholson
video
https://www.youtube.com/watch?v=sZ8E_lVRgd4
.