blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: FANTASY MAKES ROOTS WHERE REALITY WANTS TO DIE --- IL-FANTASIJA TAGĦMEL L-GĦERUQ FEJN IR-REALTÀ TRID TMUT

Monday, September 02, 2013

FANTASY MAKES ROOTS WHERE REALITY WANTS TO DIE --- IL-FANTASIJA TAGĦMEL L-GĦERUQ FEJN IR-REALTÀ TRID TMUTJohn 8:44b ... the devil was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks according to his own nature, for he is a liar and the father of lies.

 
********************************************************--- THE CLOSER YOU COME TO GOD, THE MORE YOU START KNOWING YOURSELF
- YOUR WEAKNESSES, YOUR SINS, YOUR WICKEDNESS, YOUR FOLLY , YOUR ANGER, YOUR VENGEANCE, YOUR PRIDE, YOUR DENIALS, YOUR SELF-ESTEEM, YOUR AGE ...YOUR FANTASY...

--- YOU CAN KNOW GOD...AS MUCH AS YOU KNOW YOURSELF


Pope Francis - no army needed to drive away the devil, only Jesus' humility - Published on 3 Sep 2013 by Rome Reports
THE CLOSER YOU COME TO JESUS, the more faulty you will appear in your own eyes; for your vision will be clearer, and your imperfections will be seen in broad and distinct contrast, to His perfect nature. This is evidence that Satan's delusions have lost their power; that the vivifying influence of the Spirit of God is arousing you.

No deep-seated love for Jesus can dwell in the heart that does not realize its own sinfulness. The soul that is transformed by the grace of Christ will admire His divine character; but if we do not see our own moral deformity, it is unmistakable evidence that we have not had a view of the beauty and excellence of Christ.

The less we see, to esteem in ourselves, the more we shall see, to esteem in the infinite purity and loveliness of our Saviour. A view of our sinfulness drives us to Him who can pardon; and when the soul, realizing its helplessness, reaches out after Christ, He will reveal Himself in power. The more our sense of need drives us to Him and to the word of God, the more exalted views we shall have of His character, and the more fully we shall reflect His image.


...BECOMING CONSIOUS THAT WITHOUT GOD, THE MONSTER OF SIN IN YOU, BREAKS LOOSE...

...DO NOT FALL TO FANTASY


La Fantasia mette radici dove la realtà vuol morire. - James Joyce

IL-FANTASIJA TAGĦMEL L-GĦERUQ...FEJN IR-REALTÀ TRID TMUT...

 - fantasija li naħseb li d-droga hi tajba U li faċli negħleb il-vizzju
- fantasija li naħseb li ħadd m'hu qed jismani u jarani, lanqas Alla.
- fantasija li naħseb li jien aqwa minn ħaddieħor
- fantasija li naħseb li ħajti hi tiegħi u naġixxi kif irrid - sew fejn naħdem mdawwar minn nies u sew fejn nghix mal-ġirien.

- fantasija li naħseb li l-bniedem għandu dritt jagħmel abort, l-awtenasja...
- fantasija li naħseb li ħa nsib kollox lest għalija.
- fantasija li dejjem ħa tgħaddi tiegħi.
- fantasija li nħares fil-mera u n
ibqa' narani dejjem żgħazugħ/a, bla risponsabbilità, anke fl-ilbies, fl-għemil, fil-kliem - tant li lanqas it-tikmix ta' l-eta ma nibqa nara fuqi.
- fantasija li naħseb li aħjar ningħalaq waħdi.
- fantasija li naħseb li jien, ma jien tajjeb/tajba għal xejn...
- fantasija li naħseb li nista' ngħix mingħajr ma naħdem u ħa ngħix kuntent/a
- fantasija li naħseb li nista' ngħix mingħajr Alla...
- fantasija li qatt mhu se niġi bżonn ħadd
- fantasija li qatt mhu se jkolli fallimenti
- fantasija li ngħix f'gidba wara oħra u ħadd ma jaf biha, lanqas Alla
- fantasija li qatt mhu ħa nimrad
- fantasija li wara l-mewt m'hemm xejn
- fantasija li ALLA ma jħobbnix bil-fallimenti tiegħi, bl-iżbalji tiegħi, bi dnubieti kollha - għax bis-saħħa li niġi konxju/a tal-limiti tiegħi, tad-djufijet tiegħi, jien nersaq lejĦ għall-għajnuna, għall-parir, għall-kuraġġ, għall-Verità u għall-paċi f'qalbi.

Il-fantasija hija GIDBA li talaqna f'dinja mhux reali fejn nintilfu f'rabja, xewqat, ħsibijiet u vizzji li jassruna u jġennuna weħidna, bil-qerq u l-perikli kollha.


> TO RECOGNIZE THAT WE ARE PROUD, IS THE BEGINNING OF HUMILITY....

> TO FLATTER OURSELVES THAT WE ARE HUMBLE, IS THE BEGINNING OF PRIDE...

> THE MORE HUMBLE WE THINK OURSELVES, THE GREATER IS OUR PRIDE...the lord of the flies...The spiritual life is a struggle and the battlefield is the human heart. We are free to decide, but of a sinful life we should take no part.
Your Love is all I ever needed
video 
Pope to youth in Sarajevo: If you look at dirty content on the computer, you lose your dignity - Published on 6 Jun 2015 by Rome ReportsIl-mezzi tal-komunikazzjoni qed jifggħu d-djalogu u l-kuntatt dirett mal-persuni viċin tagħna, li jgħixu magħna, jaħdmu magħna. -- irridu nibdew NITFU L-MOBILE, NAGĦLQU L-KOMPJUTER, NITFU T-TELEVISION, IR-RADJU, L-ISTERIO...GĦAX IL-PERSUNI LI QEGĦDIN ĦDEJNA, QUDDIEMNA, JIXIRQILHOM ATTENZJONI DIRETTA.

ALLA JAĊĊETTANA DEJJEM LURA GĦANDU, GĦAX KIEN HU LI ĦALAQNA ĦA NGAWDUH FIL-ĠENNA - KIEKU MA ĦALAQNIEX QATT MA KIEN IKOLLNA DIN IL-GRAZZJA ! ALLA JGĦALLIMNA NGĦOŻŻU D-DINJITÀ TA' PERSUNTNA U HU JGĦINNA NINDUNAW B'KEMM ŻEJJINNA B'TALENTI FINA, LI QATT MA NDUNAJNA BIHOM... ...META NQERRU DNUBIETNA B'INDIEMA PERFETTA FIS-SAGRAMENT TAR-RIKONĊILJAZZJONI; ALLA JGĦINNA NBIDDLU L-VIZZJI U D-DJUFIJIET F'ĦAJJITNA, B'VIRTUJIET KOLLHA VERITÀ U EMPATIJA = IL-ĦLEWWA, KARITÀ, ĦNIENA, UMILTÀ, MOGĦDRIJA, ĦIN GĦAL MIN GĦANDU BŻONN MIN JISIMGĦU, NGĦINNU, NGĦALLMU, NITGĦALLMU, NAĊĊETTAW L-GĦAJNUNA LI GĦANDNA BŻONN...U HU JIMLINA BIL-HENA U BIL-KURAĠĠ - ANKE FIL-MARD U L-PROBLEMI...GĦAX ALLA BISS HU LI JRIDNA VERA F'SENSINA, FERĦANIN U MAĦBUBIN. NITOLBU, BIEX KULL META NKUNU MĠARRBIN, INSIBU L-FARAĠ BILLI NINGĦAQDU MAT-TBATIJA TA' ĠESU.
O SPIRTU QADDIS, EĦLISNA MILL-FANTASIJI U L-MATERJALIŻMU LI JIBBUMBARDJAWNA BIHOM IL-MEDIA, U BIL-PEER PRESSURE TA' STILI TA' ĦAJJA LI QED JAGĦMLU ĦSARA LIL BNIEDEM...GĦAX BIL-QAWWA TIEGĦEK BISS INRAŻŻNU U NINĦELSU MIT-TENDENZI NEGATTIVI TA' ĠO FINA U INT BISS TGĦALLIMNA NIMMATURAW, BILLI NINDUNAW BIL-POŻITTIV, BIT-TAGĦLIM, BIS-SAGRIFIĊĊJU U BID-DINJITÀ UMANA...BIT-TOQOL U BIL-ĦAFIF TAGĦHA GĦAX LI TIPPERMETTI INT DEJJEM ĦA JKUN TA' ĠID SPIRITWALI GĦALINA U GĦAS-SALVAZZJONI TAGĦNA...WAQT LI NFAĦĦRU L-ISEM QADDIS TIEGĦEK, O ĠESU, TKUN DEJJEM IR-RIEDA MQADDSA TIEGĦEK. AMMEN.


 
><>            ><>            ><>Prayer of Firm Purpose of AmendmentPrayer of Saint Benedict of Nursia (480-547)

 

O Lord, I place myself in your hands and dedicate myself to you. I pledge myself to do your will in all things: To love the Lord God with all my heart, all my soul, all my strength.
Not to kill.
Not to steal.
Not to covet.
Not to bear false witness.
To honour all persons.
Not to do to another what I would not wish done to myself.
To chastise the body.
Not to seek after pleasures.
To love fasting.
To relieve the poor.
To clothe the naked.
To visit the sick.
To bury the dead.
To help in trouble.
To console the sorrowing.
To hold myself aloof from worldly ways.
To prefer nothing to the love of Christ.
Not to give way to anger.
Not to foster a desire for revenge.
Not to entertain deceit in the heart.
Not to make a false peace.
Not to forsake charity.
Not to swear, lest I swear falsely.
To speak the truth with heart and tongue.
Not to return evil for evil.
To do no injury: yes, even to bear patiently any injury done to me.
To love my enemies.
Not to curse those who curse me, but rather to bless them.
To bear persecution for justice' sake.
Not to be proud.
Not to be given to intoxicating drink.
Not to be an over-eater.
Not to be lazy.
Not to be slothful.
Not to be a murmurer.
Not to be a detractor.
To put my trust in God.
To refer the good I see in myself to God.
To refer any evil in myself to myself.
To fear the day of judgment.
To be in dread of hell.
To desire eternal life with spiritual longing.
To keep death before my eyes daily.
To keep constant watch over my actions.
To remember that God sees me everywhere.
To call upon Christ for defense against evil thoughts that arise in my heart.
To guard my tongue against wicked speech.
To avoid much speaking.
To avoid idle talk.
To read only what is good to read.
To look at only what is good to see.
To pray often.
To ask forgiveness daily for my sins, and to seek ways to amend my life.
To obey my superiors in all things rightful.
Not to desire to be thought holy, but to seek holiness. To fulfill the commandments of God by good works.
To love chastity.
To hate no one.
Not to be jealous or envious of anyone.
Not to love strife.
Not to love pride.
To honour the aged.
To pray for my enemies.
To make peace after a quarrel, before the setting of the sun.
Never to despair of your mercy, O God of Mercy. Amen.

 

><>            ><>            ><>

 

GIVING GLORY IN WORK --- THE HIDDEN LIFE OF JESUS
.