blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Mt 11:28-30.....Ejjew għandi, u jiena nserraħkom

Saturday, July 14, 2012

Mt 11:28-30.....Ejjew għandi, u jiena nserraħkom


[Mt:11:28] "Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom.[Mt:11:29] Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom.[Mt:11:30] Għax il-madmad tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif."