blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Mt 11:25-27 Ejjew għandi, u jiena nserraħkom

Saturday, July 14, 2012

Mt 11:25-27 Ejjew għandi, u jiena nserraħkom


Ejjew għandi, u jiena nserraħkom
[Mt:11:25] F'dak iż-żmien Ġesù qabad u qal: "Nfaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-għerf u d-dehen u wrejthom liċ-ċkejknin.[Mt:11:26] Iva, Missier, għax lilek hekk għoġbok.[Mt:11:27] "Kollox kien mogħti lili minn Missieri, u ħadd ma jagħraf lill-Iben jekk mhux il-Missier, kif ħadd ma jagħraf lill-Missier jekk mhux l-Iben u dak li lilu l-Iben irid jgħarrafhulu.