blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Mt 9:1-8 -- Jesus Forgives and Heals a Paralyzed Man - Ġesù jfejjaq wieħed mifluġ

Friday, July 06, 2012

Mt 9:1-8 -- Jesus Forgives and Heals a Paralyzed Man - Ġesù jfejjaq wieħed mifluġ

Jesus Forgives and Heals a Paralyzed Man

[Mt:9:1] U tala' f'dgħajsa, qasam il-baħar u baqa' sejjer fil-belt tiegħu.[Mt:9:2] U ħadulu quddiemu wieħed mifluġ, mixħut fuq friex. Kif ra l-fidi tagħhom, Ġesù qal lill-mifluġ: "Agħmel il-qalb, ibni; dnubietek maħfura."[Mt:9:3] Xi wħud mill-kittieba bdew jgħidu fihom infushom: "Dan qiegħed jidgħi?"[Mt:9:4] Ġesù għaraf x'kienu qegħdin jaħsbu, u qalilhom: "Imma għaliex qegħdin taħsbu ħażin f'qalbkom?[Mt:9:5] Għax x'inhu l-eħfef, tgħid 'Dnubietek maħfura,' jew tgħid 'Qum u imxi'?[Mt:9:6] Mela biex tkunu tafu li Bin il-bniedem għandu s-setgħa jaħfer id-dnubiet fuq l-art" - qal lill-mifluġ -"Qum, aqbad il-friex u mur lejn darek."[Mt:9:7] Dak qam u telaq lejn daru.[Mt:9:8] In-nies, meta raw dan, beżgħu u qabdu jfaħħru lil Alla li ta setgħa bħal din lill-bnedmin.