blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Fr. Mark Goring - gate of Heaven --- Genesis 28:10-22 --- bieb is-smewwiet - Bethel - THE CHURCH - The Holy Mass:The Word of God and the Eucharist

Wednesday, November 02, 2016

Fr. Mark Goring - gate of Heaven --- Genesis 28:10-22 --- bieb is-smewwiet - Bethel - THE CHURCH - The Holy Mass:The Word of God and the Eucharist

 
Jacob’s Dream at Bethel       Genesis 28:10-22

 
Il-ħolma ta' Ġakobb  
 
[Ġen:28:10] U Ġakobb ħareġ minn Birsaba u telaq lejn Ħaran.        [Ġen:28:11] U wasal f'post sagru, u waqaf biex jgħaddi l-lejl, għax ix-xemx kienet niżlet, u ħa waħda mill-ħaġar li kien hemm u għamilha mħadda għal rasu, u raqad f'dak il-post sagru. [Ġen:28:12] U ħolom, u ra sellum wieqaf fl-art bil-quċċata tiegħu fis-sema; u beda jara l-anġli telgħin u niżlin miegħu. [Ġen:28:13] U lemaħ il-Mulej wieqaf ħdejh, u dan qallu: “Jien il-Mulej, Alla ta' Abraham, missierek, u Alla ta' Iżakk. L-art li int rieqed fuqha lilek nagħtiha u lil nislek. [Ġen:28:14] U jkun nislek bħat-trab ta' l-art, u int għad tinfirex lejn il-punent u lejn il-lvant, lejn it-tramuntana u lejn in-nofsinhar u jitbierku bik u bin-nisel tiegħek it-tribujiet kollha ta' l-art. [Ġen:28:15] Arani, jien miegħek u nħarsek kull fejn tmur, u nerġa' nġibek f'din l-art, għax jien ma nitilqekx qabel ma ntemm kull ma għedtlek.”
[Ġen:28:16] Mbagħad stenbah Ġakobb mir-raqda tiegħu u qal: “Tassew hawn Alla f'dan il-post, u jien ma ntbaħtx.” [Ġen:28:17] U beża' u qal: “Kemm hu tal-biża' dan il-post sagru. Dan m'hux ħlief dar Alla, u dan bieb is-smewwiet!” [Ġen:28:18] U Ġakobb qam kmieni fil-għodu, u ħa l-ħagra li kien qiegħed taħt rasu, u waqqafha bħala plier, u sawwab iż-żejt fuq rasha. [Ġen:28:19] U semma dak il-post Betel, dar Alla, waqt li qabel il-belt kien jisimha Luz. [Ġen:28:20] U Ġakobb għamel wegħda u qal: “Jekk Alla jkun miegħi, u jħarisni fit-triq li jien qbadt, u jipprovdili ħobż x'niekol u lbies x'nilbes, [Ġen:28:21] u nerġa’ lura bis-sliema lejn dar missieri, Alla tiegħi jkun il-Mulej. [Ġen:28:22] U din il-ħaġra, li jien waqqaft bħala plier, tkun Dar Alla, u minn kull ma tagħtini, nagħtik l-għexur.”


&&&&&&&&&&&&


Jacob’s Dream at Bethel
10 Jacob left Beer-sheba and went toward Haran. 11 He came to a certain place and stayed there for the night, because the sun had set. Taking one of the stones of the place, he put it under his head and lay down in that place. 12 And he dreamed that there was a ladder set up on the earth, the top of it reaching to heaven; and the angels of God were ascending and descending on it. 13 And the Lord stood beside him and said, “I am the Lord, the God of Abraham your father and the God of Isaac; the land on which you lie I will give to you and to your offspring; 14 and your offspring shall be like the dust of the earth, and you shall spread abroad to the west and to the east and to the north and to the south; and all the families of the earth shall be blessed in you and in your offspring. 15 Know that I am with you and will keep you wherever you go, and will bring you back to this land; for I will not leave you until I have done what I have promised you.” 

 16 Then Jacob woke from his sleep and said, “Surely the Lord is in this place—and I did not know it!” 17 And he was afraid, and said, “How awesome is this place! This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven.”
18 So Jacob rose early in the morning, and he took the stone that he had put under his head and set it up for a pillar and poured oil on the top of it. 19 He called that place Bethel; but the name of the city was Luz at the first. 20 Then Jacob made a vow, saying, “If God will be with me, and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat and clothing to wear, 21 so that I come again to my father’s house in peace, then the Lord shall be my God, 22 and this stone, which I have set up for a pillar, shall be God’s house; and of all that you give me I will surely give one-tenth to you.”
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
.

No comments: