blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: NOVEMBER 2 - The Commemoration of All the Faithful Departed - All Souls --- Tifkira Solenni tal-Mejtin Kollha - 2 ta' Novembru

Thursday, November 03, 2016

NOVEMBER 2 - The Commemoration of All the Faithful Departed - All Souls --- Tifkira Solenni tal-Mejtin Kollha - 2 ta' Novembru


Fr. Rosica's Reflection on the Feast of All Souls  


All souls conquering fear of death - Published on Nov 2, 2016One of the alternative Gospels on The Commemoration of All the Faithful Departed (All Souls)
Jn 6:37-40 -- I will raise them to life on the last day - Jiena nqajjmu mill-imwiet fl-aħħar jum


- NOVEMBER 2 - Gospel on The Commemoration of All the Faithful Departed (All Souls) - Tifkira Solenni tal-Għid tal-Imwiet

Evanġelju
Ġw 6:37-40


Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien: Ġesù qal lin-nies: [Ġw:6:37] Dawk kollha li jagħtini Missieri jiġu għandi, u min jiġi għandi ma nkeċċihx 'il barra; [Ġw:6:38] għax jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma  r-rieda ta' min bagħatni. [Ġw:6:39] Issa r-rieda ta' min bagħatni hija din: li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajjmu mill-imwiet  fl-aħħar jum. [Ġw:6:40] Din hi tabilħaqq ir-rieda ta' Missieri: li kull min jara lill-Iben u jemmen fih, ikollu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajjmu mill-imwiet fl-aħħar jum."


Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

---------------------------------------------------------------------------- 
 


From Malta, Paola Cemetery Chapel of Our Lady of Sorrows (Addolorata) --- Concelebrated Mass presided by Archbishop Monsignor Charles Scicluna, on the commemoration of all the faithful departed, ALL SOULS.

Mill-Kappella Sant Marija Addolorata, fiċ-Ċimiterju, Raħal il-Ġdid, Malta --- Quddiesa konċelebratha mmexijja minn Monsinjur Arcisqof Charles Scicluna, fit-Tifkira Solenni tal-Mejtin Kollha - Published on Nov 2, 2017
 
 

Paola Cemetery Chapel Our Lady of Sorrows (Addolorata) - Photos - Peal 1 (1,2,3) - 3 Bells / 3
Pope speaks of hope while saying Mass for All Souls Day in Rome cemetery - Published on Nov 2, 2016
To keep updated on the main activities of the Holy Father and of relevant Vatican events this day November 2nd, ALL SOULS,  visit - https://www.youtube.com/user/vatican/videos 
 

 2 Nov – All Souls, Indulgences, and YOU!

 
Requirements for Obtaining a Plenary Indulgence on All Souls Day (2 Nov)
 
  • Visit a church and pray for souls in Purgatory
  • Say one “Our Father” and the “Apostles Creed” in the visit to the church
  • Say one “Our Father” and one “Hail Mary” for the Holy Father’s intentions (that is, the intentions designated by the Holy Father each month)
  • Worthily receive Holy Communion (ideally on the same day if you can get to Mass)
  • Make a sacramental confession within 20 days of All Souls Day
  • For a plenary indulgence be  free from all attachment to sin, even venial sin (otherwise, the indulgence is partial, not plenary, “full”).
You can acquire one plenary indulgence a day.
A partial indulgence can be obtained by visiting a cemetery and praying for the departed.  You can gain a plenary indulgence visiting a cemetery each day between 1 November and 8 November. These indulgences are applicable only to the Souls in Purgatory.
http://wdtprs.com/blog/2016/10/2-nov-all-souls-indulgences-and-you/
 

 

Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis
Requiéscant in pace.
Amen.

 Agħtihom, o Mulej, il-mistrieħ ta' dejjem
 Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom.
Jistrieħu fis-sliem.
Ammen.Eternal rest grant unto them O Lord.
And let perpetual light shine upon them
May they rest in peace.
Amen.

************http://lourdesprayerrequest.com/the_holy_souls_in_purgatory

Heavenly Father, in union with the merits of Jesus and Mary,
I offer to You for the sake of the poor souls
all the satisfactory value of my works during life,
as well as all that will be done for me after death.

I give You my all through the hands of the Immaculate Virgin Mary,
that she may set free whatever souls she pleases,
according to her heavenly wisdom and mother's love for them.

Receive this offering, O God, and grant me in return an increase of Your grace.

Amen.

.

No comments: