blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: NOVEMBER 2 - The Commemoration of All the Faithful Departed - All Souls --- Tifkira Solenni tal-Mejtin Kollha - 2 ta' Novembru

Thursday, November 03, 2016

NOVEMBER 2 - The Commemoration of All the Faithful Departed - All Souls --- Tifkira Solenni tal-Mejtin Kollha - 2 ta' Novembru


Fr. Rosica's Reflection on the Feast of All Souls  


All souls conquering fear of death - Published on Nov 2, 2016

Liturgical Season: November 2nd - Week 31 (in 2016)  of Ordinary Time
 
Feast:    Commemoration of All the Faithful Departed - ALL SOULS.
 
Mass Readings:Wis 3:1-9 or Wis 4:7-15 or Isa 25:6-9; Ps 23:1-6 or Ps 25:6-21 or Ps 27:1-14; Rom 5:5-11 or Rom 5:17-21 or Rom 6:3-9 or Rom 8:14-23 or Rom 8:31-39 or Rom 14:7-12 or 1 Cor 15:20-28 or 1 Cor 15:51-57 or 2 Cor 4:14-5:1 or 2 Cor 5:1, 6-10 or Phil 3:20-21 or 1 Thess 4:13-18 or 2 Tim 2:8-13;

Matt 5:1-12 or Matt 11:25-30 or Matt 25:31-46 or Luke 7:11-17 or Luke 23:44-53, 24:1-6 or Luke 24:13-16, 28-35 or John 5:24-29 or John 6:37-40 or John 6:51-59 or John 11:17-27 or John 11:32-45 or John 14:1-6One of the alternative Gospels on The Commemoration of All the Faithful Departed (All Souls)
Jn 6:37-40 -- ...Jesus the Bread of Life - ...Ġesù hu l-ħobż tal-ħajja

[Ġw:6:37] Dawk kollha li jagħtini Missieri jiġu għandi, u min jiġi għandi ma nkeċċihx 'il barra; [Ġw:6:38] għax jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma  r-rieda ta' min bagħatni. [Ġw:6:39] Issa r-rieda ta' min bagħatni hija din: li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajjmu mill-imwiet  fl-aħħar jum. [Ġw:6:40] Din hi tabilħaqq ir-rieda ta' Missieri: li kull min jara lill-Iben u jemmen fih, ikollu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajjmu mill-imwiet fl-aħħar jum."


---------------------------------------------------------------------------- 
 


From Malta, Paola Cemetery Chapel of Our Lady of Sorrows (Addolorata) --- Concelebrated Mass presided by Archbishop Monsignor Charles Scicluna, on the commemoration of all the faithful departed, ALL SOULS.

Mill-Kappella Sant Marija Addolorata, fiċ-Ċimiterju, Raħal il-Ġdid, Malta --- Quddiesa konċelebratha mmexijja minn Monsinjur Arcisqof Charles Scicluna, fit-Tifkira Solenni tal-Mejtin Kollha - Published on Nov 2, 2016


Paola Cemetery Chapel Our Lady of Sorrows (Addolorata) - Photos - Peal 1 (1,2,3) - 3 Bells / 3

Pope speaks of hope while saying Mass for All Souls Day in Rome cemetery - Published on Nov 2, 2016


2016.11.02 Holy Mass in Commemoration of all the Faithful Departed


2 Nov – All Souls, Indulgences, and YOU!

Requirements for Obtaining a Plenary Indulgence on All Souls Day (2 Nov)
  • Visit a church and pray for souls in Purgatory
  • Say one “Our Father” and the “Apostles Creed” in the visit to the church
  • Say one “Our Father” and one “Hail Mary” for the Holy Father’s intentions (that is, the intentions designated by the Holy Father each month)
  • Worthily receive Holy Communion (ideally on the same day if you can get to Mass)
  • Make a sacramental confession within 20 days of All Souls Day
  • For a plenary indulgence be  free from all attachment to sin, even venial sin (otherwise, the indulgence is partial, not plenary, “full”).
You can acquire one plenary indulgence a day.
A partial indulgence can be obtained by visiting a cemetery and praying for the departed.  You can gain a plenary indulgence visiting a cemetery each day between 1 November and 8 November. These indulgences are applicable only to the Souls in Purgatory.
http://wdtprs.com/blog/2016/10/2-nov-all-souls-indulgences-and-you/
 

Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis
Requiéscant in pace.
Amen.

 Agħtihom, o Mulej, il-mistrieħ ta' dejjem
 Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom.
Jistrieħu fis-sliem.
Ammen.Eternal rest grant unto them O Lord.
And let perpetual light shine upon them
May they rest in peace.
Amen.


.

No comments: