blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: The Fifth Day in the Octave of Christmas Gospel --- Dec 29 Gospel - Lk 2:22-35 -- Jesus Presented in the Temple - Il-preżentazzjoni ta' Ġesù fit-tempju

Saturday, December 29, 2012

The Fifth Day in the Octave of Christmas Gospel --- Dec 29 Gospel - Lk 2:22-35 -- Jesus Presented in the Temple - Il-preżentazzjoni ta' Ġesù fit-tempjuDec 29 Gospel - Lk 2:22-35 -- Jesus Presented in the Temple - Il-preżentazzjoni ta' Ġesù fit-tempju

THE FIFTH DAY IN THE OCTAVE OF CHRISTMAS GOSPEL --- Il-Ħames Jum fost l-Ottava tal-Milied.
Il-preżentazzjoni ta' Ġesù fit-tempju
[Lq:2:22] Wara li għalqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skond il-Liġi ta' Mosè, ħaduh Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej, [Lq:2:23] kif hemm miktub fil-Liġi tal-Mulej, li 'kull tifel li jitwieled l-ewwel, jiġi kkonsagrat lill-Mulej,' [Lq:2:24] u biex joffru b'sagrifiċċju 'par gamiem jew żewġ bċieċen,' kif jingħad ukoll fil-Liġi tal-Mulej.
[Lq:2:25] F'Ġerusalemm kien hemm wieħed, jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu s-Santu fuqu. [Lq:2:26] L-Ispirtu s-Santu kien nebbħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-Mulej. [Lq:2:27] Mar mela fit-tempju, mqanqal mill-Ispirtu, u xħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesù biex jagħmlulu dak li kienet trid il-Liġi, [Lq:2:28] huwa laqgħu fuq dirgħajh, bierek lil Alla u qal:
[Lq:2:29] "Issa, o Sid, tista' tħalli l-qaddej tiegħek
 imur fis-sliem, skond kelmtek,
[Lq:2:30] għaliex għajnejja raw
is-salvazzjoni tiegħek
[Lq:2:31] li int ħejjejt għall-popli kollha,
[Lq:2:32] dawl biex idawwal il-ġnus,
u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael."

 [Lq:2:33] Missieru u ommu baqgħu mistagħġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. [Lq:2:34] Xmun berikhom, u qal lil ommu Marija: "Ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael; se jkun sinjal li jmeruh, [Lq:2:35] - u inti wkoll, sejf jinfidlek ruħek! - biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna."
.

No comments: