blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: The Lord is my Shepherd - Psalm - 23(22) - Salm - Il-Mulej Hu r-Ragħaj tiegħi

Wednesday, March 21, 2012

The Lord is my Shepherd - Psalm - 23(22) - Salm - Il-Mulej Hu r-Ragħaj tiegħi


23 (22). Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi

 

[S:23:1] Salm ta' David.

 
Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi,

xejn ma jonqosni;[S:23:2] f'mergħat kollha ħdura jqegħedni.

Ħdejn l-ilma, fejn nistrieħ, jeħodni;[S:23:3] hemm hu jrejjaqni.

Imexxini fit-triq tas-sewwa

minħabba l-isem tiegħu.

 

[S:23:4] Mqar jekk nimxi f'wied mudlam,

ma nibżax mill-ħsara, għax inti miegħi.

Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek,

huma jwennsuni.[S:23:5] Int tħejji mejda għalija

quddiem l-għedewwa tiegħi.

Biż-żejt tidlikli rasi,

u l-kalċi tiegħi tfawwarli.[S:23:6] Miegħi, iva, jimxu t-tjieba u l-ħniena

il-jiem kollha ta' ħajti.

U ngħammar f'dar il-Mulej

sakemm indum ħaj!