blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Psalm 8 - Salm 8

Wednesday, March 21, 2012

Psalm 8 - Salm 8Salm 8. Il-kobor ta' Alla u d-dinjità tal-bniedem

 (S:8:1) Għall-mexxej tal-kor. Fuq"Il-Gitti?". Salm ta' David.

 (S:8:2) Mulej, Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha! Int qegħedt is-sebħ tiegħek 'il fuq mis-smewwiet.

 (S:8:3) Int, li s-sebħ tiegħek jgħannih fomm it-tfal u t-trabi tal-ħalib; int, li bnejt sur kontra l-għedewwa, biex iġġib fix-xejn l-għadu u 'l min iqum kontrik.

 (S:8:4) Nħares lejn is-smewwiet, għemil subgħajk, il-qamar u l-kwiekeb li int qegħedt fihom!

 (S:8:5) X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, bin il-bniedem, biex taħseb fih?

 (S:8:6) Ftit inqas mill-allat għamiltu, bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu,

 (S:8:7) qegħedtu fuq l-għemejjel kollha ta' idejk! Kollox taħt riġlejh qegħedtlu:

 (S:8:8) in-nagħaġ u l-baqar kollha, sa l-bhejjem tax-xagħri;

 (S:8:9) l-għasafar ta' l-ajru u l-ħut tal-baħar, dak kollu li jterraq

 fil-baħar.

 (S:8:10) Mulej, Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha!

No comments: