blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: 1 Kor 9:16-19, 22-27 --- 1 Cor 9:16-19, 22b-27

Friday, September 10, 2010

1 Kor 9:16-19, 22-27 --- 1 Cor 9:16-19, 22b-27

[1Kor:9:16] Jekk jiena nxandar l-Evanġelju ma għandix biex niftaħar; jien obbligat nagħmlu dan. Ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju.
[1Kor:9:17] Jekk dan nagħmlu minn rajja, ikolli dritt għall-ħlas; imma jekk nagħmlu għax obbligat, dan ifisser li qiegħed nagħmel ix-xogħol li Alla fdali f'idejja.
[1Kor:9:18] X'inhu mela l-ħlas tiegħi? Li meta nxandar l-Evanġelju, nxandru b'xejn, bla ma nfittex id-dritt li jagħtini l-Evanġelju stess.
[1Kor:9:19] Għax għad li ma jiena marbut ma' ħadd, jien għamilt lili nnifsi lsir ta' kulħadd biex nirbaħ lil ħafna.

[1Kor:9:22] Sirt dgħajjef fost dawk li kienu dghajfa fil-fidi, biex nirbaħ id-dgħajfin. Sirt kollox ma' kulħadd, biex insalva 'l xi whud minnhom b'kull mezz li nista'.
[1Kor:9:23 U da kollu naghmlu ghall-Evanġelju sabiex inkun naqsam il-barka tieghu ma' haddiehor.
[1Kor:9:24] Ma tafux li fl-istadju l-ġerrejja kollha jiġru, imma l-premju jirbħu wieħed ? Iġru, mela, ħalli tirbħuh.
[1Kor:9:25] Kull atleta kollox jiehu bil-qies, u dawn biex jirbħu kuruna midbiela, imma aħna, waħda li ma tidbielx.
[1Kor:9:26] Jien issa hekk niġri, mhux qisni bl-addoċċ; ma nissarax bħallikieku qiegħed nagħti fil-vojt.
[1Kor:9:27] Iżda ngħakkes bl-aħrax lil ġismi u njassru, biex ma jiġrilix li, wara li nkun ippridkajt lil ħaddieħor, jiena stess insib ruħi kkundannat.


1 Cor 9: 16-19, 22b-27

16 For if I preach the Gospel, it is not glory for me. For an obligation has been laid upon me. And woe to me, if I do not preach the Gospel.
17 For if I do this willingly, I have a reward. But if I do this reluctantly, a dispensation is granted to me.
18 And what, then, would be my reward? So, when preaching the Gospel, I should give the Gospel without taking, so that I may not misuse my authority in the Gospel.
19 For when I was a free man to all, I made myself the servant of all, so that I might gain all the more.
22 I became weak, so that I might gain the weak. To all, I became all, so that I might save all.
23 And I do everything for the sake of the Gospel, so that I may become its partner.
24 Do you not know that, of those who run in a race, all of them, certainly, are runners, but only one achieves the prize. Similarly, you must run, so that you may achieve.
25 And one who competes in a contest abstains from all things. And they do this, of course, so that they may achieve a corruptible crown. But we do this, so that we may achieve what is incorruptible.
26 And so I run, but not with uncertainty. And so I fight, but not by flailing in the air.
27 Instead, I chastise my body, so as to redirect it into servitude. Otherwise, I might preach to others, but become myself an outcast.