blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: DANJEL 3: 51-90 --- Kantiku tat-tliet żagħżagħ

Monday, September 13, 2010

DANJEL 3: 51-90 --- Kantiku tat-tliet żagħżagħ

 

Thrown Into The Fire (The Bible mini series) Beautiful scene

https://www.youtube.com/watch?v=uq9BO1McHI0

video
Kantiku tat-tliet żagħżagħ

[3:51] Mbagħad it-tlieta b’leħen wieħed bdew ifaħħfru, jsebbħu u jbierku ‘l Alla fil-forn u jgħidu:

[3:52] Mbierek Int, Mulej Alla ta’ missierijietna, ta’ min ifaħħrek u jgħollik għal dejjem, Imbierek ismek, qaddis u msebbaħ, ta' min ifaħħru sewwa u jgħollih fuq kollox għal dejjem.

[3:53] Mbierek Int fit-tempju tas-sebħ imqaddes tiegħek, ta’ min jogħllik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem.

[3:54] Mbierek Int li qiegħed fuq il-kerubini, li ħarstek tinfed l-abbissi, ta’ min ifaħħrek u jsebbħek fuq kollox għal dejjem.

[3:55] Mbierek Int fuq it-tron ta’ saltnatek, ta’ min ifaħħrek fuq kollox għal dejjem.

[3:56] Mbierek Int fil-wisa’ kollu tas-sema’, ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem.

[3:57] Bierku għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, faħħruh u għolluh għal dejjem.

[3:58] Bierku, anġli tal-Mulej il-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem.

[3:59] Bierku smewwiet lill-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem.

[3.60] Bierku , ilmijiet kollha ta’ fuq is-sema, il-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem

[3:61] Bierku, setgħat kollha il-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem.

[3:62] Bierku, xemx u qamar il-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem.

[3:63] Bierku, kwiekeb tas-sema il-Mulej,faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem.

[3.64] Bierku xita u nida kollha il-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem.

[3.65] Bierku rjieħ kollha il-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem.

[3:66] Bierku, nar u sħana il-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem.

[3.67] Bierek bard u ksieħ il-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem

[3:68] Bierku nida u borra il-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem.

[3:69] Bierku, silġ u bard il-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem.

[3:70] Bierku, ġlata u silġ il-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem.

[3.71] Bierku, ljieli u ġranet il-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem

[3:72] Bierku, dawl u dlam il-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem.

[3:73] Bierku, beraq u sħab il-Mulej, faħħruh u għolluh għal dejjem.

[3:74] Ħa tbierek l-art il-Mulej, ħa tfaħħru u tgħollih fuq kollox għal dejjem.

[3.75] Bierku, muntanji u għoljiet il-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem.

[3:76] Bierku, kull ma jinbet fl-art il-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem.

[3:77] Bierku, għejun, il-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem.

[3:78] Bierku, ibħra u xmajjar il-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem.

[3:79] Bierku, ħut u kull ma jżiġġ fl-ilma il-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem.

[3:80] Bierku, tjur kollha ta’ l-ajru, il-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem.

[3:81] Bierku, bhejjem selvaġġi u mansi kollha il-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem.

[3:82] Bierku, ulied il-bnedmin il-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem

[3:83] Bierek, Iżrael il-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem.

[3:84] Bierku, qassisin tal-Mulej, il-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem.

[3:85] Bierku, qaddejja tal-Mulej il-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem.

[3:86] Bierku, spirti u rwieħ tal-ġusti, il-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem.

[3:87] Bierku, qaddisin u intom ta’ qalb umli, il-Mulej, faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem.

[3:88] Bierku, Ħananija, Għażarija u Misael il-Mulej faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Għax Hu salvana mill Art l-Imwiet, ħelisna minn id il-mewt, salvana minn ġo nofs il-forn ta’nar iħeġġeġ, ħelisna minn qalb l-ilsna tan-nar.

[3:89] Roddu ħajr il-Mulej, għax Hu tajjeb, għax it-tieba Tiegħu għal dejjem.

[3:90] Bierku l’Alla ta’ l-allat, intom ilkoll li tqimu l-Mulej, faħħruh u roddulu ħajr, għax it-tieba tiegħu għal dejjem