blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Thomas More ... & ... Is my private conscience parallel to my public duties ... as a Catholic ? --- The importance of religious education

Sunday, July 09, 2017

Thomas More ... & ... Is my private conscience parallel to my public duties ... as a Catholic ? --- The importance of religious education
Let us also ask this question to ourselves, regardless of how insignificant we may think our position is --- "Is my private conscience parallel to my public duties ... as a Catholic - as a responsible parent, as a morally mature adult, as an inspiring teenager, as a child searching for a secure model of THE TRUTH ?"Thomas More (from the movie A MAN FOR ALL SEASONS )
Well . . . I believe, when statesmen forsake their own private conscience for the sake of their public duties . . . they lead their country by a short route to chaos.

St Thomas More declares his allegiance to God's Law
============The importance of religious education - SATURDAY 08 JULY 2017

http://thechurchinmalta.org/mt/posts/70432/l-importanza-tal-edukazzjoni-religjuza

Il‑Knisja f’Malta tfakkar lill‑ġenituri Kattoliċi li fl‑għażliet li jagħmlu fl‑edukazzjoni ta’ uliedhom, huma għandhom id‑dover li fl-iskola jagħżlu t‑tagħlim tar‑reliġjon. Dan ġie spjegat f’ċirkulari maħruġa mill-Kurja, li ser tinqara fil‑knejjes fi tmiem din il‑ġimgħa.
L‑Arċisqof Charles J. Scicluna jfakkar lill‑ġenituri fir‑responsabbiltà li għandhom, li minn meta l‑ulied ikunu għadhom żgħar, jgħinuhom biex jikbru fil‑fidi bl‑eżempju u bil‑kelma, u billi jaraw li jirċievu l‑formazzjoni meħtieġa.
L‑Arċisqof, filwaqt li enfasizza l‑importanza tal‑formazzjoni reliġjuża fil‑ħajja tal‑familja, qal li l‑komunità parrokkjali u l‑iskola ma jeħdux post il‑ġenituri imma huma kumplimentari għalihom.
Iċ‑ċirkulari tikkwota l‑Papa Franġisku, li fl‑Eżortazzjoni Appostolika Amoris Laetitia (Il‑Ferħ tal‑Imħabba), jgħid b’mod ċar li l‑edukazzjoni sħiħa tal‑ulied hi dmir mill‑iktar serju u fl‑istess waqt dmir ewlieni tal‑ġenituri.
Fl-isfond ta’ dan kollu, qed tkompli l-ħidma biex it-tagħlim tar-reliġjon jiġi aġġornat, iwieġeb għall-ħtiġijiet tal-lum, u jkun ta’ għajnuna għall-istudenti.
 
 
 
 
 
.
 

No comments: