blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: God's Overwhelmed Heart, A Tireless Heart --- & --- Fr. Cassian Folsom, O.S.B. --- CF-Lecture On Chastity

Sunday, July 10, 2016

God's Overwhelmed Heart, A Tireless Heart --- & --- Fr. Cassian Folsom, O.S.B. --- CF-Lecture On Chastity


1st Reading
on Thursday of the Fourteenth Week in Ordinary Time
http://www.usccb.org/bible/readings/070716.cfm


Hosea 11:1-4, 8e-9

Thus says the LORD:
When Israel was a child I loved him,
out of Egypt I called my son.
The more I called them,
the farther they went from me,
Sacrificing to the Baals
and burning incense to idols.
Yet it was I who taught Ephraim to walk,
who took them in my arms;
I drew them with human cords,
with bands of love;
I fostered them like one
who raises an infant to his cheeks;
Yet, though I stooped to feed my child,
they did not know that I was their healer.

My heart is overwhelmed,
my pity is stirred.
I will not give vent to my blazing anger,
I will not destroy Ephraim again;
For I am God and not man,
the Holy One present among you;
I will not let the flames consume you.


 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

11. Il-ħniena ta' Alla ma tonqos qatt

[Hos:11:1] "Meta kien tfajjel Iżrael ħabbejtu,
u mill-Eġittu sejjaħt lil ibni.
[Hos:11:2] Imma aktar ma sejjaħtilhom,
aktar tbiegħdu minni;
offrew sagrifiċċji lil Bagħalim,
u baħħru quddiem l-idoli.
[Hos:11:3] Kont jien li  'l Efrajm għallimtu jimxi,
rfajthom fuq dirgħajja,
iżd'huma m'għarfux kemm kont ħadt ħsiebhom!
[Hos:11:4] Bi ħbula ta' bnedmin jien ġbidthom,
b'rabtiet ta' mħabba;
u kont għalihom bħal min jerfa' tarbija ma' ħaddejh,
u lejha mmil nitmagħha.

[Hos:11:8e] Daret għalija qalbi, tqanqlet bil-bosta ħnienti.
[Hos:11:9] Le, ma nħaddimx il-korla mħeġġa tiegħi;
le, ma nerġax inġib fix-xejn 'l Efrajm,
għax Alla jien, u mhux bniedem,
jien f'nofsok il-Qaddis;
jien ma niġix biex neqred.
 An Overwhelmed Heart (7/7/16)Friday of the Fourteenth Week in Ordinary Time
http://www.usccb.org/bible/readings/070816.cfm


God's Tireless Heart (7/8/16)


Fr. Cassian Folsom, O.S.B. --- CF-Lecture On Chastity
http://osbnorcia.org/wp-content/uploads/2014/12/CF-LectureOnChastity.pdf


.

No comments: