blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time, Year B --- L-24 Ħadd matul is-Sena B --- Mark 8:27-35

Friday, September 11, 2015

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time, Year B --- L-24 Ħadd matul is-Sena B --- Mark 8:27-35

 THE GOSPEL --- Mark 8:27-35 -- Peter’s Declaration about Jesus - Stqarrija tal-fidi minn Pietru


Stqarrija tal-fidi minn Pietru
(Mt 16, 13-20; Lq 9, 18-21)
[Mk:8:27] Telaq Ġesù flimkien mad-dixxipli tiegħu lejn l-irħula ta' Ċesarija ta' Filippu. Huma u mexjin, lid-dixxipli tiegħu għamlilhom din il-mistoqsija: "Min jgħidu n-nies li jien?" [Mk:8:28] Weġbuh u qalulu: "Ġwanni l-Battista; oħrajn, Elija; u oħrajn, wieħed mill-profeti." [Mk:8:29] "Imma intom," staqsiehom,"intom min tgħidu li jien?" Qabeż Pietru u qallu: "Inti l-Messija." [Mk:8:30] Mbagħad ordnalhom ħafna biex ma jitkellmu ma' ħadd fuqu.

L-ewwel taħbira tal-mewt u tal-qawmien
(Mt 16, 21-23 ; Lq 9, 22)
[Mk:8:31] U beda jgħallimhom fuq li kien meħtieġ li Bin il-bniedem ibati ħafna, ikun miċħud mill-anzjani u mill-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh, u wara tlitt ijiem jerġa' jqum. [Mk:8:32] Fuq dan kellimhom ċar. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu. [Mk:8:33] Iżda hu dar iħares lejn  id-dixxipli tiegħu, u ċanfar lil Pietru u qallu: "Itlaq minn quddiemi, ja xitan, għax m'intix taħseb fil-ħwejjeġ ta' Alla, imma f'dawk tal-bnedmin!"
[Mk:8:34] Sejjaħ lejh in-nies flimkien mad-dixxipli tiegħu u qalilhom: "Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa' salibu, u jimxi warajja. [Mk:8:35] Għax min irid isalva ħajtu, jitlifha; imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi u ta' l-Evanġelju, isalvaha.

http://thechurchinmalta.org/mt/posts/52040/l-evangelju-tal-jum-13-ta-settembru


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


THE GOSPEL - Mk 8:27-35 ------- Peter’s Declaration about Jesus - Stqarrija tal-fidi minn Pietru


... Sunday Holy Mass Readings in English and in Maltese...&...
http://thewordonsunday.blogspot.com.mt/2015/09/the-ways-of-lord.html

 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark
F’dak iż-żmien, telaq Ġesù flimkien mad-dixxipli tiegħu lejn
l-irħula ta’ ċesarija ta’ Filippu. Huma u mexjin, lid-dixxipli tiegħu
għamlilhom din il-mistoqsija: "Min jgħidu n-nies li jien?" Weġbuh u
qalulu: "Ġwanni l-Battista; oħrajn, Elija; u oħrajn, wieħed
mill-profeti." Staqsiehom: "Imma intom, min tgħidu li jien?"
Qabeż Pietru u qallu: "Inti l-Messija." Imbagħad ordnalhom
ħafna biex ma jitkellmu ma’ ħadd fuqu.
U beda jgħallimhom fuq li kien meħtieġ li Bin il-bniedem ibati
ħafna, ikun miċħud mill-anzjani u mill-qassisin il-kbar u l-kittieba,
joqtluh, u wara tlitt ijiem jerġa’ jqum. Fuq dan kellimhom ċar.
Pietru ġibdu lejh u beda jlumu. Iżda hu dar iħares lejn id-dixxipli
tiegħu, u ċanfar lil Pietru u qallu: "Itlaq minn quddiemi, ja xitan,
għax m’intix taħseb fil-ħwejjeġ ta’ Alla, imma f’dawk tal-bnedmin!"
Sejjaħ lejh in-nies flimkien mad-dixxipli tiegħu u qalilhom: "Jekk xi
ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu, u jimxi
warajja. Għax min irid isalva ħajtu, jitlifha; imma min jitlef ħajtu
għall-imħabba tiegħi u tal-Evanġelju, isalvaha. Għax x’jiswielu
l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu?"


LAIKOS --- ĦDUD TA'  MATUL IS-SENA B
http://www.laikos.org/SenaB_MatulSena.pdf


It-24-il Hadd matul is-sena Sena B (Fr. Hayden)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Who Are You?

http://english.op.org/torch/who-are-you

.

No comments: