blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: HOMILIES --- 23rd SUNDAY in Ordinary Time, Year B --- GOSPEL - Mk 7:31-37 -- Jesus Heals a Deaf and Mute Man - Ġesù jfejjaq trux u mbikkem

Monday, September 14, 2015

HOMILIES --- 23rd SUNDAY in Ordinary Time, Year B --- GOSPEL - Mk 7:31-37 -- Jesus Heals a Deaf and Mute Man - Ġesù jfejjaq trux u mbikkem


 SHEMA ISRAEL - HEAR O ISRAEL - ISMA' O IŻRAEL
https://www.youtube.com/watch?v=_9RImUK8x3Q
 
Deuteronomy 6:4-9
Hear, O Israel: The Lord is our God, the Lord alone. 5 You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. Keep these words that I am commanding you today in your heart. Recite them to your children and talk about them when you are at home and when you are away, when you lie down and when you rise. Bind them as a sign on your hand, fix them as an emblem on your forehead, and write them on the doorposts of your house and on your gates.

 
Dewteronomju 6:4-9
[Dt 6:4] Isma', o Iżrael: Alla tagħna l-Mulej, il-Mulej waħdu. [Dt 6:5] Ħobb, mela, lill-Mulej, Alla tiegħek, b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha. [Dt 6:6] Żomm f'qalbek dan il-kliem u dawn il-kmandamenti li qiegħed nagħtik illum. [Dt 6:7] Tennihom lil uliedek, u tkellem fuqhom meta tkun f'darek, u meta tkun miexi fit-triq, u meta timtedd, u meta tqum; [Dt 6:8] torbothom b'sinjal ma' idek u ddendilhom bejn għajnejk. [Dt 6:9] U tiktibhom mal-ġnub tal-bibien u fuq il-bwieb tiegħek.


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 

Ġesù jfejjaq trux u mbikkem
[Mk:7:31] Raġa' telaq mill-inħawi tal-belt ta' Tir, għadda minn Sidon lejn il-baħar tal-Galilija, fl-inħawi tad-Dekapoli. [Mk:7:32] U ġibulu wieħed, trux u mbikkem, u talbuh iqegħedlu idu fuqu. [Mk:7:33] Ġesù ħarġu għalih waħdu minn qalb in-nies, daħħal subgħajh f'widnejh u messlu lsienu bir-riq tiegħu. [Mk:7:34] Mbagħad refa' għajnejh lejn is-sema, tniehed tnehida, u qallu: "Effata," jiġifieri,"Infetaħ!" [Mk:7:35] U minnufih widnejh infetħulu, l-irbit ta' lsienu nħallu u qabad jitkellem sewwa. [Mk:7:36] Ġesù wissiehom biex ma jgħidu lil ħadd; iżda aktar ma wissiehom, aktar bdew ixandruh.  [Mk:7:37] U mimlijin bil-għaġeb, bdew jgħidu: "Kollox għamel tajjeb: jagħti s-smigħ lit-torox u l-kliem  lill-imbikkmin."


6 ta' Settembru, 2015 - Omelija minn Fr Philip Cutajar OFM Cap - 23 Ħadd ta'  matul is-Sena B
It-23-il Hadd matul is-sena Sena B (Fr. Hayden)
23rd Sunday in Ordinary Time, Homily by Bishop-Elect Robert Barron (9/6/2015)

.

No comments: