blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Psalm 34 - Thanksgiving to God Who Delivers the Just --- SALM 34

Wednesday, July 08, 2015

Psalm 34 - Thanksgiving to God Who Delivers the Just --- SALM 34

Of David, when he feigned madness before Abimelech, who drove him out and he went away.

I

I will bless the Lord at all times;
    his praise shall be always in my mouth.
My soul will glory in the Lord;
    let the poor hear and be glad.
Magnify the Lord with me;
    and let us exalt his name together.

II

I sought the Lord, and he answered me,
    delivered me from all my fears.
Look to him and be radiant,
    and your faces may not blush for shame.
This poor one cried out and the Lord heard,
    and from all his distress he saved him.
The angel of the Lord encamps
    around those who fear him, and he saves them.
Taste and see that the Lord is good;
    blessed is the stalwart one who takes refuge in him.
10 Fear the Lord, you his holy ones;
    nothing is lacking to those who fear him.
11 The rich grow poor and go hungry,
    but those who seek the Lord lack no good thing.

III

12 Come, children, listen to me;
    I will teach you fear of the Lord.
13 Who is the man who delights in life,
    who loves to see the good days?
14 Keep your tongue from evil,
    your lips from speaking lies.
15 Turn from evil and do good;
    seek peace and pursue it.
16 The eyes of the Lord are directed toward the righteous
    and his ears toward their cry.
17 The Lord’s face is against evildoers
    to wipe out their memory from the earth.
18 The righteous cry out, the Lord hears
    and he rescues them from all their afflictions.
19 The Lord is close to the brokenhearted,
    saves those whose spirit is crushed.
20 Many are the troubles of the righteous,
    but the Lord delivers him from them all.
21 He watches over all his bones;
    not one of them shall be broken.
22 Evil will slay the wicked;
    those who hate the righteous are condemned.
23 The Lord is the redeemer of the souls of his servants;

><>            ><>            ><>


SALM 34
[S:34:1] Ta' David, meta għamilha ta' iblah quddiem Abimelek u dan keċċieh, u hu telaq.


[S:34:2] Kull ħin inbierek il-Mulej;
tifħiru dejjem fuq fommi.
[S:34:3] Bil-Mulej tiftaħar ruħi;
jisimgħu l-fqajrin u jifirħu.
[S:34:4] Xandru l-kobor tal-Mulej miegħi;
ħa ngħollu ismu flimkien.
[S:34:5] Jien fittixt il-Mulej, u weġibni,
minn kull biża' tiegħi ħelisni.
[S:34:6] Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċċkom,
u ma jkollkomx għax tistħu.
[S:34:7] Dan il-fqajjar sejjaħ u l-Mulej semgħu,
u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu.
[S:34:8] L-anġlu tal-Mulej jgħasses
madwar dawk li jibżgħu minnu, u jeħlishom.

[S:34:9] Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej;
hieni l-bniedem li jistkenn fih.
[S:34:10] Ibżgħu mill-Mulej, qaddisin tiegħu;
xejn ma jonqsu min jibża' minnu.
[S:34:11] Is-setgħana jiftaqru u jbatu l-ġuħ;
min ifittex lill-Mulej xejn ma jkun jonqsu.

[S:34:12] Ejjew uliedi, isimgħu lili;
jiena l-biża' tal-Mulej ngħallimkom.
[S:34:13] Min hu l-bniedem li jħobb il-ħajja,
u jixtieq jara għomru kollu riżq?

[S:34:14] Ħares ilsienek mill-ħażen,
u xufftejk minn kliem il-qerq.
[S:34:15] Tbiegħed mill-ħażen u agħmel it-tajjeb,
fittex is-sliem u imxi warajh.
 
[S:34:16] Għajnejn il-Mulej lejn il-ġusti,
u widnejh miftuħa għall-għajta tagħhom.
[S:34:17] Il-ħarsa tal-Mulej fuq il-ħżiena,
biex jeqred minn fuq l-art tifkirithom.
[S:34:18] Jgħajjtu l-ġusti għall-għajnuna, u l-Mulej jismagħhom;
mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlishom.
[S:34:19] Qrib il-Mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma,
jgħin lil dawk b'ruħhom mifnija.

[S:34:20] Kbar huma l-ħsarat tar-raġel sewwa,
iżda minnhom kollha jeħilsu l-Mulej.
[S:34:21] Iħarislu għadmu kollha,
ebda waħda ma titkissirlu.

[S:34:22] Il-ħażin ħżunitu teqirdu;
min jobgħod il-ġust iħallas għall-ħtija.
[S:34:23] Jifdi l-Mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu;
kull min jistkenn fih ma jkollux xi jpatti.
 
 
 
 
.

No comments: