blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Christmas Gospel - during the Day - John 1, 1-18 --- The Word Became Flesh - Il-Verb sar bniedem --- Il-Kelma ta' Alla (L-ISKRITTURA MQADDSA - IL-BIBBJA) saret Laham

Thursday, December 25, 2014

Christmas Gospel - during the Day - John 1, 1-18 --- The Word Became Flesh - Il-Verb sar bniedem --- Il-Kelma ta' Alla (L-ISKRITTURA MQADDSA - IL-BIBBJA) saret LahamGenesis 1:26  New American Bible (Revised Edition) (NABRE)

26 Then God said: Let us make[a] human beings in our image, after our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, the tame animals, all the wild animals, and all the creatures that crawl on the earth.

Footnotes:

  1. 1:26 Let us make: in the ancient Near East, and sometimes in the Bible, God was imagined as presiding over an assembly of heavenly beings who deliberated and decided about matters on earth (1 Kgs 22:19–22; Is 6:8; Ps 29:1–2; 82; 89:6–7; Jb 1:6; 2:1; 38:7). This scene accounts for the plural form here and in Gn 11:7 (“Let us then go down…”). Israel’s God was always considered “Most High” over the heavenly beings. Human beings: Hebrew ’ādām is here the generic term for humankind; in the first five chapters of Genesis it is the proper name Adam only at 4:25 and 5:1–5. In our image, after our likeness: “image” and “likeness” (virtually synonyms) express the worth of human beings who have value in themselves (human blood may not be shed in 9:6 because of this image of God) and in their task, dominion (1:28), which promotes the rule of God over the universe.
 
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
 
Colossians 1:15  New American Bible (Revised Edition) (NABRE)
 
15 [a]He is the image[b] of the invisible God,
    the firstborn of all creation.

Footnotes:

  1. 1:15–20 As the poetic arrangement indicates, these lines are probably an early Christian hymn, known to the Colossians and taken up into the letter from liturgical use (cf. Phil 2:6–11; 1 Tm 3:16). They present Christ as the mediator of creation (Col 1:15–18a) and of redemption (Col 1:18b–20). There is a parallelism between firstborn of all creation (Col 1:15) and firstborn from the dead (Col 1:18). While many of the phrases were at home in Greek philosophical use and even in gnosticism, the basic ideas also reflect Old Testament themes about Wisdom found in Prv 8:22–31; Wis 7:22–8:1; and Sir 1:4. See also notes on what is possibly a hymn in Jn 1:1–18.
  2. 1:15 Image: cf. Gn 1:27. Whereas the man and the woman were originally created in the image and likeness of God (see also Gn 1:26), Christ as image (2 Cor 4:4) of the invisible God (Jn 1:18) now shares this new nature in baptism with those redeemed (cf. Col 3:10–11).

Christmas during the Day (John 1, 1-18) 

Jn 1:1-18 -- The Word Became Flesh - Il-Verb sar bniedem


1. Il-Verb sar bniedem
[Ġw:1:1] Fil-bidu kien il-Verb,
u l-Verb kien ma' Alla,
u l-Verb kien Alla.
[Ġw:1:2] Hu kien fil-bidu ma' Alla.
[Ġw:1:3] Kollox bih sar,
u xejn ma sar mingħajru; 
kull ma sar [Ġw:1:4] kellu l-ħajja fih,
u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin.
[Ġw:1:5] Id-dawl jiddi fid-dlam,
imma d-dlam ma għelbux.

[Ġw:1:6] Kien hemm raġel mibgħut minn Alla,
jismu Ġwanni.
[Ġw:1:7] Dan ġie bħala xhud,
biex jixhed għad-dawl,
biex bih kulħadd jemmen.
[Ġw:1:8] Ġwanni ma kienx id-dawl,
imma ġie biex jixhed għad-dawl,
[Ġw:1:9] dak id-dawl veru,
li jdawwal kull bniedem, 
huwa u ġej fid-dinja.
[Ġw:1:10] Kien fid-dinja,
u d-dinja saret bih, 
imma d-dinja ma għarfitux.
[Ġw:1:11] Ġie f'daru,
u niesu ma laqgħuhx.
[Ġw:1:12] Imma lil dawk li laqgħuh
tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla, 
dawk li jemmnu f'ismu,
[Ġw:1:13] li twieldu mhux bid-demm,
anqas mill-ġibda tal-ġisem, u anqas
mir-rieda tal-bniedem, iżda minn Alla.

[Ġw:1:14] U l-Verb sar bniedem u għammar fostna,
u aħna rajna l-glorja tiegħu, 
il-glorja li għandu mill-Missier bħala Ibnu l-waħdieni,
mimli bil-grazzja u l-verità.
[Ġw:1:15] Ġwanni ta xhieda fuqu
meta għajjat u qal:
"Dan hu li għalih għedtilkom, 
'Jiġi warajja, imma hu aqwa minni, 
għax kien minn qabli.' "
[Ġw:1:16] Għax mill-milja tiegħu aħna lkoll ħadna,
grazzja fuq grazzja.
[Ġw:1:17] Alla ta l-Liġi permezz ta' Mosè
imma l-grazzja u l-verità 
seħħu permezz ta' Ġesù Kristu.
[Ġw:1:18] Lil Alla għadu ħadd ma rah;
imma għarrafhulna l-Iben il-waħdieni ta' Alla,
li hu fi ħdan il-Missier..