blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: SEPTEMBER 14 - Feast - Exaltation of the Holy Cross --- Jn 3:13-17 --- 14 ta' Settembru - L-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes

Saturday, September 13, 2014

SEPTEMBER 14 - Feast - Exaltation of the Holy Cross --- Jn 3:13-17 --- 14 ta' Settembru - L-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes

 

Readings at Mass - The Exaltation of the Holy Cross - Feast
http://www.universalis.com/Europe.Malta/20150914/mass.htm

 

><> ><> ><>

 
Il-Qari tal-Quddiesa - L-EŻALTAZZJONI TAS-SALIB IMQADDES
http://www.cakmalta.org/jumilmulej/Ezaltazzjoni%20Salib/qari.pdf

Ġesù qal lil Nikodemu - [Ġw:3:13] Ħadd ma tela' s-sema ħlief Bin il-bniedem, li niżel mis-sema. [Ġw:3:14] U kif Mosè rafa' s-serp  fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfugħ Bin il-bniedem, [Ġw:3:15] biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. [Ġw:3:16] Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. [Ġw:3:17] Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva.

><>            ><>            ><>

Triumph of the CrossAt the Mass for the Feast of the Exaltation of the Holy Cross, Pope Francis said the mystery of the Cross is a great mystery for mankind, a mystery that can only be approached in prayer and in tears.
Pope Francis at Santa Marta explains the meaning of the Cross


.