blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: First Reading - Tuesday of week 23 in Ordinary Time --- 1 Corinthians 6:1-11 --- 1 Korintin 6:1-11 --- Do Not Be Deceived By Fuzzy Doctrine

Tuesday, September 09, 2014

First Reading - Tuesday of week 23 in Ordinary Time --- 1 Corinthians 6:1-11 --- 1 Korintin 6:1-11 --- Do Not Be Deceived By Fuzzy Doctrine

 
File:PaulT.jpg
 
SAINT PAUL COULD NOT BE CLEARER !.......


File:Christian-in-court.jpg
Christians in pagan courts: "If any of you has a dispute with another, dare he take it before the ungodly for judgment instead of before the saints?" (1 Cor. 6:1)
First Reading --- 1 Corinthians 6:1-11
 
How dare one of your members take up a complaint against another in the law courts of the unjust instead of before the saints? As you know, it is the saints who are to ‘judge the world’; and if the world is to be judged by you, how can you be unfit to judge trifling cases? Since we are also to judge angels, it follows that we can judge matters of everyday life; but when you have had cases of that kind, the people you appointed to try them were not even respected in the Church. You should be ashamed: is there really not one reliable man among you to settle differences between brothers and so one brother brings a court case against another in front of unbelievers? It is bad enough for you to have lawsuits at all against one another: oughtn’t you to let yourselves be wronged, and let yourselves be cheated? But you are doing the wronging and the cheating, and to your own brothers.
  You know perfectly well that people who do wrong will not inherit the kingdom of God: people of immoral lives, idolaters, adulterers, catamites, sodomites, thieves, usurers, drunkards, slanderers and swindlers will never inherit the kingdom of God. These are the sort of people some of you were once, but now you have been washed clean, and sanctified, and justified through the name of the Lord Jesus Christ and through the Spirit of our God.
 
 
 1 Corinthians 6:1-11 --- 1 Korintin 6:1-11

 
6. Quddiem il-qrati pagani

[1Kor:6:1] Hemm xi ħadd fostkom li, meta jkollu xi jgħid ma' ħaddieħor, għandu l-ħila jfittex il-ġustizzja għand il-pagani u mhux għand il-qaddisin? [1Kor:6:2] Jaqaw ma tafux li l-qaddisin għad jagħmlu ħaqq mid-dinja? U jekk id-dinja għad irid isirilha ħaqq minnkom, ma jixirqilkomx intom tagħmlu ħaqq minn ħwejjeġ ta' xejn? [1Kor:6:3] Ma tafux li aħna għad nagħmlu ħaqq mill-anġli? Kemm iktar, mela,  mill-ħwejjeġ ta' din il-ħajja! [1Kor:6:4] Mela, meta intom ikollkom xi tgħidu bejnietkom fuq ħwejjeġ ta' din il-ħajja, tqegħdux imħallfin lil dawk li huma mistmerra mill-Knisja! [1Kor:6:5] Dan qiegħed ngħidu għall-mistħija tagħkom; jaqaw ma għandkomx fostkom xi ħadd għaref li jista' jagħmel ħaqq bejn l-aħwa? [1Kor:6:6] Imma l-aħwa jħarrku 'l xulxin, u dan quddiem il-pagani! [1Kor:6:7] U m'hux ġa nuqqas għalikom li jkollkom kawżi bejnietkom? L-għala ma ssofrux l-inġustizzja? L-għala ma tagħżlux li tħallu min iqarraq bikom? [1Kor:6:8] Mhux dan biss, imma l-inġustizzja tagħmluha intom stess, u tqarrqu bl-oħrajn, u dan lil ħutkom! [1Kor:6:9] Ma tafux li l-inġusti ma jirtuhiex is-saltna ta' Alla? La titqarrqux! La żienja, la idolatri, la adulteri, la effeminati, la omosesswali, [1Kor:6:10] la ħallelin, la rgħiba, la skaren, la qassiesa fuq in-nies, la ħattafa, ma jirtu s-saltna ta' Alla! [1Kor:6:11] U minn dawn kienu xi wħud minnkom. Imma issa tnaddaftu, tqaddistu u ġejtu ġġustifikati fl-isem ta' Sidna Ġesù Kristu u fl-Ispirtu ta' Alla tagħna.

 


 
Do Not Be Deceived By Fuzzy Doctrine

 
 
.