blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Jn 8:31-42 -- Dispute Over Whose Children Jesus' Opponents Are - Jekk l-Iben jeħliskom, tkunu tabilħaqq ħielsa.

Tuesday, April 08, 2014

Jn 8:31-42 -- Dispute Over Whose Children Jesus' Opponents Are - Jekk l-Iben jeħliskom, tkunu tabilħaqq ħielsa.WEDNESDAY GOSPEL OF WEEK 5 OF LENT ---

Evanġelju
Jekk l-Iben jeħliskom, tkunu tabilħaqq ħielsa.
Ġw 8, 31-42


Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien, [Ġw:8:31] Ġesù qal lil-Lhud li emmnu fih: "Jekk iżżommu fil-kelma tiegħi, tkunu tassew dixxipli tiegħi, [Ġw:8:32] u tagħrfu l-verità u l-verità teħliskom." [Ġw:8:33] Qalulu: "Aħna nisel Abraham, u qatt ma konna lsiera ta' ħadd. Kif tiġi tgħidilna li nkunu ħielsa?"

[Ġw:8:34] Weġibhom Ġesù: "Tassew tassew ngħidilkom, li kull min jagħmel id-dnub huwa lsir tad-dnub. [Ġw:8:35] U l-ilsir ma jibqax fil-familja għal dejjem; imma l-iben għal dejjem jibqa'. [Ġw:8:36] Jekk l-Iben jeħliskom, tkunu tabilħaqq ħielsa. [Ġw:8:37] Jiena naf li intom nisel Abraham; madankollu qegħdin tfittxu li toqtluni, għax il-kelma tiegħi ma qabditx l-art fikom. [Ġw:8:38] Jiena qiegħed nitkellem fuq dak li rajt għand Missieri, u intom tagħmlu dak li smajtu mingħand missierkom."

[Ġw:8:39] Qabżu u qalulu: "Missierna hu Abraham." Qalilhom Ġesù: "Kieku kontu wlied Abraham, kontu tagħmlu bħalma għamel Abraham. [Ġw:8:40] Iżda issa qegħdin tfittxu li toqtlu lili, bniedem li għedtilkom il-verità li smajt mingħand Alla. Dan ma għamlux Abraham. [Ġw:8:41] Intom tagħmlu bħalma jagħmel missierkom."

Qalulu: "Aħna m'aħniex ulied iż-żína! Missier wieħed għandna, lil Alla." [Ġw:8:42] Qalilhom Ġesù: "Li kieku Alla kien missierkom, lili kontu tħobbuni, għax jien ħriġt u ġejt mingħand Alla. Għax jien ma ġejtx minn rajja, imma kien hu li bagħatni.


Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu
****************************************
****************************************
****************************************


Lectio Divina: John 8,31-42
http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina-john-831-42