blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Easter Sunday Morning Gospel - Jn 20:1-9 -- The Empty Tomb - Il-qawmien ta' Gesù mill-imwiet - & - Why Didn't Jesus Show Himself To Everybody?

Sunday, April 20, 2014

Easter Sunday Morning Gospel - Jn 20:1-9 -- The Empty Tomb - Il-qawmien ta' Gesù mill-imwiet - & - Why Didn't Jesus Show Himself To Everybody?20. Il-qawmien ta' Ġesù mill-imwiet
(Mt 28, 1-10 ; Mk 16, 1-8 ; Lq 24, 1-12)

[Ġw:20:1] Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, fil-għodu kmieni kif kien għadu d-dlam, u Marija ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar. [Ġw:20:2] Għalhekk telqet tiġri għand Xmun Pietru u għand id-dixxiplu l-ieħor li kien iħobb Ġesù, u qaltilhom: "Qalgħu l-Mulej  mill-qabar, u ma nafux fejn qegħduh!" [Ġw:20:3] Pietru u d-dixxiplu  l-ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. [Ġw:20:4] It-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxiplu l-ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. [Ġw:20:5] Tbaxxa, u ra l-faxex ta' l-għażel imqiegħda hemm, iżda ma daħalx. [Ġw:20:6] Mbagħad wasal warajh Xmun Pietru, daħal fil-qabar, u ra l-faxex ta' l-għażel imqiegħda hemm, [Ġw:20:7] u l-maktur li kien madwar rasu; dan ma kienx mal-faxex, imma mitwi u mqiegħed f'post għalih. [Ġw:20:8] Mbagħad id-dixxiplu l-ieħor, li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar, daħal hu wkoll, ra, u emmen. [Ġw:20:9] Sa dak in-nhar kienu għadhom ma fehmux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet..