blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: EASTER MONDAY --- Mt 28:8-15 -- Jesus Has Risen - Il-qawmien ta' Ġesù mill-imwiet

Sunday, April 20, 2014

EASTER MONDAY --- Mt 28:8-15 -- Jesus Has Risen - Il-qawmien ta' Ġesù mill-imwietTnejn ta' l-Ottava tal-Għid
Evanġelju

Morru wasslu l-aħbar lil ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija; lili jarawni hemmhekk.
Mt 28, 8-15


Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, in-nisa [Mt:28:8] telqu malajr minn ħdejn il-qabar, kollhom biża' u ferħ kbir, u marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. [Mt:28:9] U ara, ltaqa' magħhom Ġesù u qalilhom: "Is-sliem għalikom." Huma resqu lejh, qabdulu riġlejh u nxteħtu quddiemu. [Mt:28:10] Mbagħad Ġesù qalilhom: "Tibżgħu xejn; morru wasslu l-aħbar lil ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija; lili jarawni hemmhekk."
[Mt:28:11] Huma u sejrin, xi wħud mill-għases marru l-belt għand  il-qassisin il-kbar u tawhom l-aħbar ta' kull ma kien ġara. [Mt:28:12] Dawn inġabru flimkien max-xjuħ, ftiehmu bejniethom, u taw lis-suldati kemxa flus ġmielha [Mt:28:13] u qalulhom: "Għidu hekk, 'Ġew id-dixxipli tiegħu billejl u serquh waqt li konna reqdin.' [Mt:28:14] U jekk  il-gvernatur jisma' b'dan, aħna nġagħluh jemmen, u lilkom neħilsukom minn kull inkwiet." [Mt:28:15] Dawk ħadu l-flus u għamlu kif qalulhom. U din il-biċċa xterdet hekk fost il-Lhud sal-ġurnata ta' llum.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

.