blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Joseph of Arimathea and Nicodemus bury Jesus - John 19:38-42

Wednesday, April 30, 2014

Joseph of Arimathea and Nicodemus bury Jesus - John 19:38-42Id-difna ta' Ġesù
(Mt 27, 57-61 ; Mk 15, 42-47 ; Lq 23, 50-56)
[Ġw:19:38] Wara dan, Ġużeppi minn Arimatija, li kien dixxiplu ta' Ġesù bil-moħbi għax kien jibża' mil-Lhud, mar u talab lil Pilatu biex jieħu l-ġisem ta' Ġesù. Pilatu ħallieh, u hu ġie u ħa l-ġisem tiegħu. [Ġw:19:39] Ġie wkoll Nikodemu, dak li qabel kien mar għand Ġesù billejl, u ġieb miegħu taħlita ta' morr u sabbara, tiżen xi mitt libbra. [Ġw:19:40] Dawn it-tnejn ħadu l-ġisem ta' Ġesù u kebbewh bil-faxex ta' l-għażel bil-fwejjaħ, kif soltu jagħmlu l-Lhud qabel id-difna. [Ġw:19:41] Fejn kienu sallbu lil Ġesù kien hemm ġnien, u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kienu għadhom ma difnu lil ħadd. [Ġw:19:42] Hemm qiegħdu lil Ġesù, għax kien Jum it-Tħejjija għal-Lhud, u għax il-qabar kien fil-qrib.


Nicodemus Was Brave


http://www.biblegateway.com/resources/ivp-nt/Joseph-Nicodemus-Bury-Jesus-Body

http://www.selfgrowth.com/articles/Wagner15.html