blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Mt 7:7-12 -- Ask, Seek, Knock - Fittxu, ħabbtu, itolbu

Thursday, March 13, 2014

Mt 7:7-12 -- Ask, Seek, Knock - Fittxu, ħabbtu, itolbu

)


Fittxu, ħabbtu, itolbu
(Lq 11, 9-13)

[Mt:7:7] "Itolbu, u jingħatalkom; fittxu, u ssibu; ħabbtu, u jiftħulkom. Mt:7:8] Għax kull min jitlob, jaqla', min ifittex isib, u min iħabbat jiftħulu. [Mt:7:9] Min hu dak il-bniedem fostkom li, jekk ibnu jitolbu biċċa ħobż, sejjer jagħtih ġebla? [Mt:7:10] Jew jekk jitolbu ħuta, sejjer jagħtih serp? [Mt:7:11] Mela jekk intom, nies ħżiena bħalkom, tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar Missierkom li hu  fis-smewwiet jagħti ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu? [Mt:7:12] Mela dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, agħmluh ukoll intom lilhom; għax din hi l-Liġi u l-Profeti.


)