blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Mk 10:13-16 -- The Little Children and Jesus - Ġesù jbierek it-tfal iż-żgħar - & - Cut the Gay Dogma and Drama!

Saturday, March 01, 2014

Mk 10:13-16 -- The Little Children and Jesus - Ġesù jbierek it-tfal iż-żgħar - & - Cut the Gay Dogma and Drama!

Ġesù jbierek it-tfal iż-żgħar
(Mt 19, 13-15; Lq 18, 15-17)

([Mk:10:13] Ġibulu quddiemu xi tfal ċkejknin biex iberikhom, iżda d-dixxipli tiegħu qabdu jgħajjtu magħhom. [Mk:10:14] Ġesù, meta ra hekk, inkorla u qalilhom: "Ħalluhom it-tfal żgħar jiġu għandi; iżżommuhomx, għax ta' min hu bħalhom hija s-Saltna ta' Alla. [Mk:10:15] Tassew ngħidilkom, li min is-Saltna ta' Alla ma jilqagħhiex bħal tifel ċkejken ma jidħolx fiha." [Mk:10:16] Mbagħad ħaddanhom miegħu u qiegħed idejh fuqhom u berikhom.