blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Jn 10:11-18 - The Good Shepherd and His Sheep - Ġesù r-Ragħaj it-Tajjeb

Monday, April 22, 2013

Jn 10:11-18 - The Good Shepherd and His Sheep - Ġesù r-Ragħaj it-Tajjeb

THE GOOD SHEPHERD - IR-RAGĦAJ IT-TAJJEB
MONDAY - 4th week of Easter - in Year A
 


[Ġw:10:11] Jiena r-ragħaj  it-tajjeb. Ir-ragħaj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu. [Ġw:10:12] Il-mikri, li m'huwiex ir-ragħaj, u li n-nagħaġ m'humiex tiegħu, jara  l-lupu ġej, u jħalli n-nagħaġ u jaħrab; u l-lupu jaħtafhom u jxerridhom. [Ġw:10:13] Mikri hu, u ma jħabbilx rasu min-nagħaġ. [Ġw:10:14] Jiena r-ragħaj it-tajjeb; jiena nagħraf in-nagħaġ tiegħi, u n-nagħaġ tiegħi jagħrfu lili, [Ġw:10:15] bħalma l-Missier jagħraf lili u jiena nagħraf lill-Missier; u għan-nagħaġ tiegħi nagħti ħajti. [Ġw:10:16] Għandi wkoll nagħaġ oħra, li m'humiex minn dan il-maqjel; lilhom ukoll jeħtieġ li niġbor, u huma jisimgħu leħni, u jkun hemm merħla waħda, ragħaj wieħed. [Ġw:10:17] Għalhekk iħobbni  l-Missier, għax jien nagħti ħajti, biex nerġa' neħodha. [Ġw:10:18] Ħadd ma jeħodhieli, iżda jien nagħtiha minn rajja. Għandi setgħa li nagħtiha, u għandi s-setgħa li nerġa' neħodha; din hi l-ordni li ħadt mingħand Missieri."